Dvoranu Mjesnog odbora Škurinjska Draga, Rijeka, Porečka ulica 94 sa fotografije, najviše se koristi za potrebe Vijeće, a koriste ga i političke stranke koje djeluju na ovome području. Prostor mogu unajmiti i ostali korisnici.

MO-Škurinjska-Draga-dvorana

MO-Škurinjska-Draga-dvorana

Pregled se može kroz godinu, ovisno o okolnostima i korisnicima mijenjati. Osim toga i Odjel za gradsku upravu i samoupravu kao i Vijeće Mjesnog odbora mogu otkazati ili izmijeniti termine korištenja prostora.