O počecima sudjelovanja građana u odlučivanju, o pitanjima njihovih svakodnevnih i neposrednih interesa, o tome kako je nekad bilo razgovarali smo u proljeće 2008. sa gospođom Ljubicom Burica. Ona nam je ispričala da je sadašnje sjedište Mjesnog odbora Škurinjska draga prostor koji je ranije, u vrijeme II svjetskog rata bio totalno razrušen eksplozijom njemačkog skladišta oružja koje se tada nalazilo u blizini.

Škurinjska draga

Tek kasnije, 60-tih godina prošlog stoljeća krenulo se u izgradnju zgrade u kojoj za buduće sjedište nekadašnje Mjesne zajednice. Dobrovoljno je radio na izgradnji, bio jedan od osnivača i dugogodišnji predsjednik Mjesne zajednice, pokojni suprug gospođe Ljubice, Petar Burica.

“Tada je život bio bitno drugačiji” – rekla nam je naša sugovornica. “Bilo je puno aktivnosti i puno volontera. Oko zgrade tadašnje Mjesne zajednice i u zgradi uvijek je vladala živost. Svašta smo radili: organizirali priredbe za djecu, razne sabirne akcije, izložbe ručnih radova, slika i sl.”. Gospođa Burica sjeća lijepih dana koje je provela u ovom prostoru. Kako u gradu nije bilo previše zabavnih sadržaja građani ovog područja zabavljali su se sami tako što su organizirali plesove, imali svoje kino predstave, zabave.. Riječju, život je bio teži ali i ljepši. Tako je makar što se tiče gospođe Ljubice.

Gotovo ista kakva je bila, zgrada služi svojoj svrsi i danas.
(D.I)