Zahtjevi za nastavak korištenja usluga dječjih vrtića Grada Rijeke u pedagoškoj 2024./2025. godini prikupljaju se u razdoblju od 26. veljače do 1. ožujka 2024. godine do 16:00 sati.

Zahtjev za nastavak korištenja usluga predaje se putem e-obrasca Informacijskog servisa Grada Rijeke.

Samo iznimno, u situaciji kada roditelj iz objektivnih razloga nije u mogućnosti predati zahtjev putem e-obrasca Informacijskog servisa Grada Rijeke, zahtjev može predati osobno u sjedištu CPO-a Dječjeg vrtića Rijeka, odnosno u sjedištu dječjeg vrtića More ili Sušak. Uz zahtjev nije potrebno prilagati dodatnu dokumentaciju.

U istom je razdoblju i po istoj proceduri moguće ostvariti premještaj djeteta iz jednog objekta u drugi unutar istog dječjeg vrtića te iz jednog dječjeg vrtića Grada Rijeke u drugi, ukoliko postoji mogućnosti prijema djeteta u odabrani objekt i program.

Više detalja možete pronaći na mrežnim stranicama dječjih vrtića: