Grad Rijeka nastavlja s pripremama uvođenja izvannastavne aktivnosti Zdravstveni odgoj i obrazovanje, koja se eksperimentalno namjerava početi provoditi u riječkim osnovnim školama početkom školske 2024./2025. godine.

Po uzoru na vrlo uspješnu i od strane učenika odlično prihvaćenu aktivnost „Građanski odgoj i obrazovanje“, Grad Rijeka provodi opsežne radnje usmjerene ka uvođenju ZOO-a kao nove izvannastavne aktivnosti u zainteresirane osnovne škole na svom području.

Trenutno se odvija proces izrade svih potrebnih materijala za uvođenje ZOO-a s početkom školske godine 2024./2025., kada se planira uspostaviti eksperimentalna provedba ZOO-a u dijelu osnovnih škola. Upravo ovakvim postupnim uvođenjem mogu se detektirati eventualne potrebe za promjenama i nadopunama ponuđenih sadržaja i tematskih jedinica. Naime, tijekom eksperimentalne provedbe planira se provođenje evaluacije programa i provedbe ZOO-a, prije nego se ponudi svim riječkim školama kao izvannastavna aktivnost.

Prvi korak u procesu implementacije bila je izrada programa, odnosno kurikuluma ZOO-a. U tu je svrhu gradonačelnik Marko Filipović u ožujku 2023. godine donio zaključak o izradi predmetnog kurikuluma, nastavnih materijala za provoditelje programa i priručnika namijenjenih učenicima te je imenovana stručna radna skupina sačinjena od stručnjakinja i stručnjaka relevantnih profila (medicinski stručnjaci, psiholozi, socijalni pedagozi, pedagozi, osobe koje djeluju unutar akademske zajednice, bolničkog i odgojno-obrazovnog sustava te civilnog sektora). Sam se program izrađivao pomno, odgovorno i promišljeno te je razvijan na utvrđenim potrebama, provedenim međunarodnim, nacionalnim i lokalnim istraživanja i baziran na znanstveno utemeljenim činjenicama. Izrađeni program namijenjen je provedbi u formi izvannastavne aktivnosti u višim razredima osnovnih škola u fondu od 70 sati godišnje i to kroz dva odvojena obrazovna ciklusa od kojih prvi uključuje učenike 5. i 6. razreda, a drugi učenike 7. i 8. razreda.

Sukladno kurikulumu, učenje i poučavanje unutar ove izvannastavne aktivnosti bit će organizirano kroz četiri tematska područja:

  • Zdravi stilovi života, pravilna prehrana i tjelesna aktivnost,
  • Mentalno zdravlje – emocionalna i socijalna dobrobit djece i mladih,
  • Seksualno zdravlje i odgovorno ponašanje, spolnost i rodna ravnopravnost te
  • Prevencija ovisnosti i rizičnih ponašanja.

S obzirom da je izrada priručnika namijenjenog učenicima pri samome završetku, valja pristupiti narednim aktivnostima u svrhu implementacije ZOO-a. Spomenute aktivnosti obuhvaćaju prijevod kurikuluma i priručnika na talijanski jezik (u svrhu uvođenja ZOO-a u škole namijenjene pripadnicima talijanske nacionalne manjine), zatim lekturu i korekturu materijala, recenziranje istih, a potom vizualno i grafičko oblikovanje i produkciju materijala za provedbu u školama. Navedene faze planiraju se odraditi do konca tekuće školske godine.

Po završetku navedenih aktivnosti, provedbom propisanog postupka nabave odabrat će se stručnjaci za dizajn koji će programu dati prepoznatljiv i atraktivan vizualni identitet.

Uz navedeno, nužno je osigurati i edukaciju budućih učiteljica i učitelja provoditelja ZOO-a. Naime, s obzirom na to da se radi o specifičnim, vrlo širokim i raznolikim kompetencijama, sustav edukacije potreban je s ciljem kvalitetne implementacije i provedbe programa. Osim toga, s ciljem dodatnog osnaživanja učitelja provoditelja potrebno je pružiti im adekvatnu podršku tijekom školske godine. U navedenu je svrhu potrebno osigurati mentorske grupe podrške po završetku edukacije, a koje bi provodili odabrani edukatori.

Brojna međunarodna i domaća istraživanja pokazala potrebu za uvođenjem cjelovitog zdravstvenog odgoja i obrazovanja koje treba uključiti razvijanje znanja, vještina, sposobnosti i vrijednosti koji su djeci i mladima potrebna za mentalno, emocionalno, društveno i fizičko blagostanje sada i u budućnosti. Ovim programom Grad Rijeka postaje prva jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj koja želi raditi na razvoju zdravstvene pismenosti djece i mladih kroz cjelovit pristup učenju o svim aspektima zdravlja kako bi doprinijela dobrobiti svih građana i građanki.

Zaključak o prihvaćanju informacije o izvršenim aktivnostima pripreme te provođenju daljnjih aktivnosti za uvođenje ZOO u riječke osnovne škole usvojen je na 67. gradonačelnikovom kolegiju.