Gradsko vijeće Grada Rijeke je na 25. sjednici održanoj 22. veljače 2024. godine, sukladno odredbi čl. 18. Odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/19, 3/22), donijelo petnaest Odluka o uvrštenju na popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje.

Odluke su stupile na snagu danom donošenja, te su objavljene sa popisom poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 2 dana 28. veljače 2024. godine, na web stranicama (www.rijeka.hr) i Oglasnoj ploči Grada Rijeke (Titov trg 3, prizemlje).

Upute za plaćanje jamčevine

Uz Zahtjev za kupnju poslovnog prostora u zakupu podnositelj zahtjeva, između taksativno popisane dokumentacije, mora priložiti i dokaz o uplati jamčevine u visini od 10% od početne procijenjene vrijednosti poslovnog prostora u zakupu.

Jamčevina se uplaćuje:

  • na IBAN: HR3224020061500265860 u korist depozita Grada Rijeke, Rijeka, Korzo 16,
  • model: HR00 ili HR68 (ovisno o banci preko koje se uplaćuje),
  • poziv na broj: 7757-OIB-300,
  • sa svrhom : “Jamčevina za poslovni prostor na adresi u Rijeci, _____________.“

Odluke o uvrštenju na popis prostora koji su predmet kupoprodaje objavljene su u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 2/24.