U sklopu projekta „Rijeka – zdravi grad“, a povodom obilježavanja Dana zdravih gradova, u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke održana je tribina „Zabava bez rizika – opasnost energetskih pića, e-cigareta i novih droga“, namijenjena učenicima srednjih škola.

Cilj tribine čiji je organizator, uz Grad Rijeku i Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije je prenijeti, prvenstveno mladima, kakve sve opasnosti i rizike za fizičko i mentalno zdravlje predstavlja konzumacija navedenih supstanci, a koje su među mladima često shvaćene kao manje opasne ili čak bezopasne.

Tribina povodom Dana zdravih gradova, Opasnosti energetskih pića, e-cigareta i novih drogaTribina povodom Dana zdravih gradova, Opasnosti energetskih pića, e-cigareta i novih droga

Predavači na tribini „Zabava bez rizika – opasnost energetskih pića, e-cigareta i novih droga“

U sklopu tribine održana su tri tematska predavanja. Magistra socijalne pedagogije Zrinka Selestrin s Nastavnog zavoda za javno zdravstvo održala je predavanje „Energetska pića nisu za mlada bića“ u sklopu kojeg je govorila o posljedicama konzumacije energetskih pića za psihičko i tjelesno zdravlje mladih. „Istraživanja pokazuju kako mladi energetska pića počinju konzumirati već sa oko 12 godina, a nedovoljno se priča o štetnim posljedicama na mlade ljude. Posljedice pretjerane konzumacije mogu biti kardiovaskularni, neurološki, psihološki i dentalni problemi. Svakako trebamo više govoriti o ovoj temi“, rekla je Selestrin.

O temi „Nove navike, stari problemi: štetnost alternativa tradicionalnim cigaretama“ su govorile psihologinje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Sanja Kaštelan i Josipa Srzentić koja je istaknula kako se s korištenjem e-cigareta kreće već u osnovnoj školi, a kao najveći problem je navela nedovoljnu educiranost mladih o svim štetnim posljedicama njihove konzumacije. „Marketinški se e-cigarete predstavljaju kao zdravija opcija klasičnom duhanu, međutim važno je da se mladi educiraju i da znaju koji su rizici njihove konzumacije. Kroz predavanja kao što je ovo možemo im ukazati na problem, no program prevencije bi se trebao uvesti u škole, da se s djecom puno razgovara o ovoj temi“, rekla je Srzentić.

Tribina povodom Dana zdravih gradova, Opasnosti energetskih pića, e-cigareta i novih droga

Edukativna tribina bila je namijenjena srednjoškolcima

Na predavanju „Galaxy – Nova droga staro pakovanje“, voditelj Odsjeka za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Darko Roviš govorio je o opasnostima novih sintetičkih droga koje mladi danas konzumiraju. „Konzumacija sintetičkih droga u porastu je među adolescentima, a važno je educirati ih da to može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema i psihičkih poremećaja pa čak i do smrtnih slučajeva. Važna je edukacija, jer zabrane u jednoj mjeri mogu pomoći, ali važnije je naučiti mlade ljude kako donositi dobre i odgovorne odluke kako bi iz perioda adolescencije izašli kao zdravi i odgovorni mladi ljudi“, istaknuo je Roviš.

Voditelj projekta „Rijeka – Zdravi grad“ Jadran Mandekić istaknuo je kako je riječ o projektu Svjetske zdravstvene organizacije koji se bavi zdravljem na lokalnoj razini te kako Grad Rijeka ovaj program provodi od 1990. godine, a od 1998. godine Rijeka je član i Europske mreže zdravih gradova pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. „Obilježavanje Dana zdravih gradova prilika je da predstavimo projekt ‘Rijeka – Zdravi grad’ ali i da se dotaknemo nekih važnih javnozdravstvenih tema“, rekao je Mandekić.