Od 24. do 26. veljače održava se ciklus predavanja „Pravilna prehrana mladih“ namijenjen stručnim suradnicima srednjih škola.

Edukacija je namijenjena  zainteresiranim predstavnicima srednjih škola koji, kroz svakodnevni rad s mladim Riječanima, imaju priliku prenijeti im novo stečena znanja i potaknuti ih na prehranu koja će dugoročno zasigurno pridonijeti njihovu zdravlju. Stručna edukacija o pravilnoj prehrani održava se u okviru Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2018. do 2022. godine

Organizator akcije je Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb u suradnji sa znanstvenicima i stručnjacima sa Sveučilišta u Rijeci i Thalasotherapije Opatija.

Uvodno predavanje o pravilnoj prehrani mladih održat će prof.dr.sc. Greta Krešić, voditeljica Katedre za hranu i prehranu na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište u Rijeci.  Naglasak njezina predavanja je na činjenici da je kvalitetna prehrana u adolescenciji jedan od važnih preduvjeta zdravlja u budućnosti. Sudionici će biti upućeni kako mlade usmjeriti na odabir kvalitetnih, nutritivno vrijednih namirnica u skladu s načelima pravilne prehrane.

Sljedeće predavanje održat će psihologinja Marina Njegovan zaposlena u zdravstvenoj ustanovi Thalasotherapia Opatija, koje se svakodnevno susreće s teško oboljelima i pomaže im promijeniti navike prehrane kako bi se njihovo zdravstveno stanje poboljšalo. Sudionike će upoznati s nekim od modela promjene navika i strategijama koje povećavaju vjerojatnost održavanja usvojenih navika prehrane.

Završno predavanje održat će prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian s Odsjeka za psihologiju, Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci, koja će govoriti o poremećajima u hranjenju kao vrlo ozbiljnim mentalnim poremećajima koji se javljaju u adolescenciji i ranoj odrasloj dobi. Ukazat će na važnost prevencije poremećaja hranjenja, kao i rane intervencije kako bi se spriječili najgori mogući ishodi tih poremećaja.

Ciklus predavanja održava se putem Zoom platforme.