Gradsko vijeće Grada Rijeke je na svojoj 31. sjednici, 30. ožujka 2017. godine, donijelo Odluku o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka.

Na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Rijeka, odlukom osnivača Grada Rijeke Dječji vrtić Rijeka podijelit će se na tri ustanove. Preustroj će se provesti osnivanjem dviju novih ustanova; Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More, u koje prelaze određeni podcentri Dječjeg vrtića Rijeka, dok Dječji vrtić Rijeka nastavlja s obavljanjem djelatnosti, ali u smanjenom opsegu.

Novoosnovane ustanove započinju s radom kao samostalne ustanove danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, uz uvjet pribavljanja svih potrebnih rješenja. Na dvije novoosnovane ustanove prenose se vrtićki objekti i druga pripadajuća imovina te radnici koji rade u pripadajućim podcentrima predškolskog odgoja s postojećim pravima i obvezama.

Za privremenu ravnateljicu Dječjeg vrtića Sušak imenuje se Milena Vuletić, a za privremenu ravnateljicu Dječjeg vrtića More Jasna Crnčić, koje će biti ovlaštene, pod nadzorom osnivača obaviti pripremne radnje i ostale poslove za početak rada i osnivanje ustanova, što se posebno odnosi na pribavljanje posebnih dozvola te podnošenja prijava za upis u sudski registar ustanova.

Sredstva za provedbu Odluke o podjeli dječjeg vrtića Rijeka osigurat će se u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu.