U petak, 17. veljače u 10 sati , u prostoru RiHub-a, Ivana Grohovca 1, održat će se CEKOM DEMO LAB, na kojem će građani imati priliku upoznati se s dijelom proizvoda i usluga razvijenih tijekom tri godine trajanja EU projekta CEKOM za pametne gradove.

CEKOM za pametne gradove je najveći hrvatski istraživačko-razvojni projekt iz područja informacijsko komunikacijskih rješenja. Usmjeren je na implementaciju koncepta pametnog grada u svaku sferu gradskog života, a jedinstveni mu je cilj podizanje kvalitete života za građane Rijeke.

Kroz CEKOM DEMO LAB bit će predstavljeni rezultati tri CEKOM potprojekta: Surinmo, Connected Traffic i Energy&Environment, koja se bave temama gospodarenja otpadom te sigurnosti prometa i njegove održivosti.

Energy&Environment se bavi tematikom održivog gospodarenja resursima i osiguranja energetske održivosti gradova. Temama koje sve više dobivaju na značaju pogotovo rastom i razvojem urbanih područja. Na projektu su sudjelovali Energetski institut Hrvoje požar, Elektrokovina Plus, Apsolon, SmartIS i Hrvatski Telekom. Jedan od sigurno građanima najzanimljivijih proizvoda koji će proizaći iz E&E podprojekta i koji će biti predstavljen u CEKOM DEMO LAB-u je sustav Smart Waste.

Osim što će građani moći uživo vidjeti primjer „pametnog“ spremnika za otpad, upoznat će sve komponente sustava koje uključuju mobilne aplikacije za gospodarenje otpadom koje su osim komunalnim službama namijenjene i građanima. Korištenjem SmartWaste aplikacije građani se direktno uključuju u proces gospodarenja otpadom.

CEKOMSmart rješenja za efikasniji i sigurniji gradski promet

Potprojekt Connected Traffic bavi se još jednom osjetljivom gradskom temom, prometom. Prometne gužve i sve ono što iz njih proizlazi današnja su svakodnevica. U nastojanju da se upravljanje prometnim sustavom podigne na višu razinu, partneri u CT-u rade na rješenjima koja će omogućiti efikasnije korištenje javno-privatne infrastrukture, resursa i imovine na području prometa s ciljem zaštite okoliša, povećanja sigurnosti, te postizanja održivosti prometnog sustava.

Građanima će na CEKOM DEMO LAB-u biti predstavljeni stvarni scenariji koji se svakodnevno događaju u prometu kojima će partneri pokazati što ova tehnološka rješenja znače za efikasniji i sigurniji gradski promet.

Surinmo je posljednji potprojekt koji će biti predstavljen građanima. Surinmo rješenja nadovezuju se na Connected Traffic i bave se održivim i zelenim prometom. Partneri Hrvatski Telekom, Rijeka Plus, Exevio i Smart Sense  demonstrirati će nekoliko rješenja vezanih uz promet kao što su eZnakovi i eRaskrižja te sustav Car Sharinga.  Posjetitelji će također uživo moći vidjeti električni automobil koji je spojen  na sustav Car Sharinga te se upoznati s načinom rada tog koncepta.

Prijave za sudjelovanje su obavezne i mogu se obaviti putem online obrasca.

Skori završetak trogodišnjeg projekta Centar kompetencija za pametne gradove (CEKOM)

Centar kompetencija za pametne gradove (CEKOM) je rezultat zajedničke prijave i razrade šest istraživačko-razvojnih projekata od strane 20 partnera na temelju poziva Podrška razvoju centara kompetencija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta – 149.631.384,15 HRK, od čega je 95.357.525,75 HRK iznos koji sufinancira EU.

Razdoblje provedbe projekta – od 01. ožujka 2020. godine do 01. ožujka 2023. godine.

Suradnjom 20 partnera, osmišljeno je 6 glavnih razvojnih projekata kroz koje će se, tijekom 3 godine trajanja projekta, realizirati 36 inovativnih rješenja za proizvode ili tehnologije koje bi trebale olakšati svakodnevni život u našim gradovima:

  • Smart city Surinmo – platforma za e-mobilnost,
  • Smart City Modesty – centralna big data platforma i razvoj portala otvorenih podataka,
  • Smart City Living – platforma za analizu kretanja u gradu,
  • Smart City Energy – platforma za planiranje i upravljanje energetskom efikasnošću,
  • Smart City Trans – platforma za multimodalnu prometnu analizu i upravljanje,
  • Smart City 4D – platforma za inovativno mapiranje podzemne infrastrukture.

Sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj