Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 13. travnja 2017. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za dan provedbe izbora određena je nedjelja 21. svibnja 2017. godine.

Odluka je objavljena u “Narodnim novinama” broj 38/17 od 19. travnja 2017. godine, a stupila je na snagu 20. travnja 2017. godine. Danom stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora prestao je mandat svih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pa tako i članova Gradskog vijeća Grada Rijeke. S tim danom prestao je mandat i svim predsjednicima, potpredsjednicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Danom prestanka mandata predsjednici, potpredsjednicima i svim ostalim članovima Gradskog vijeća prestala su prava i obaveze u svezi s obavljanjem dužnosti u Gradskom vijeću, a predsjednicima, potpredsjednicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća prava i obaveze u svezi s obavljanjem dužnosti u radnim tijelima.