Upravni odjel za financije poziva pravne i fizičke osobe da dostave prijave poreza na kuće za odmor za 2024. godinu.

Tko su obveznici prijave?

Obveznici prijave su vlasnici kuća za odmor na području Grada Rijeke. Za nepodnošenje prijava predviđene su novčane kazne.

Što se smatra kućom za odmor?

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan, koji se koristi povremeno ili sezonski, u to se ne ubrajaju gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Do kada se može i kako dostaviti prijava?

Porezni obveznici prijavu i potrebne podatke u svrhu razreza poreza na kuće za odmor za 2024. godinu mogu dostaviti do 31. ožujka 2024.

Grad Rijeka omogućio je i online prijave putem online obrasca koji se može poslati putem informacijskog servisa ili elektronički potpisati i poslati putem e- maila na: gradski.porezi@rijeka.hr.

Dostupan je također i PDF obrazac: Prijava poreza na kuće za odmor

Što ako ne podnesete prijavu?

Temeljem Zakona o lokalnim porezima, za nepodnošenje prijave s podacima koji su nužni za utvrđivanje poreza, predviđene su novčane kazne do 3.310,00 eura.

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?

Za sve upite o gradskim porezima obratite se na brojeve telefona:

(051) 209 674209 982209 651209 611 ili putem e-maila: gradski.porezi@rijeka.hr.