Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović uputio je na savjetovanje tri odluke vezane uz gradske poreze, kao i odluku o povećanju naknade za članove vijeća mjesnih odbora.

Radi se, kad govorimo o porezima, o savjetovanjima o nacrtu prijedloga Odluke o porezima Grada Rijeke i nacrtu prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke, koja su otvorena do 8. studenog te savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Rijeke, koje je otvoreno do 9. studenog.

S obzirom na značajan gubitak poreznih prihoda za Grad Rijeku, prvenstveno zbog ukidanja prireza porezu na dohodak u sklopu novog kruga porezne reforme na razini države, predložit će se Gradskom vijeću donošenje Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Rijeke i to na način da:

  • Niža stopa poreza na dohodak iznosi 22,4 % (zakonski maksimum je 23 %)
  • Viša stopa poreza na dohodak iznosi 33,6 % (zakonski maksimum je 34,5 %)

Prijedlog novih stopa izračunat je način da su sadašnja niža stopa od 20% i viša stopa od 30% uvećane za 12% prireza koji bi Grad uveo u 2024. godini da nije bilo ove porezne reforme.

Prijedlogom Odluke o izmjeni Odluke o lokalnim porezima Grada Rijeke predlaže se ukidanje prireza porezu na dohodak te da se porez na kuće za odmor na području grada Rijeke plaća u iznosu od 5,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor.

Naime, izmjenama Zakona o lokalnim porezima koji će se primjenjivati od 2024. godine, osim ukidanja prireza porezu na dohodak, povećana je i gornja granica za propisivanje poreza na kuće za odmor s 1,99 eura na 5,00 eura/ m2 budući da se zakonski iznosi nisu mijenjali od 2001. godine.

Treća odluka koju je gradonačelnik Filipović uputio u savjetovanje odnosi se na o izmjenu Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke i to prvenstveno radi približavanja ovog poreznog davanja porezima koje plaćaju oni koji stanove iznajmljuju dugoročno odnosno kako se to popularno kaže – oni koji stanove iznajmljuju podstanarima, a ne turistima.

Važećom Odlukom o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke, utvrđena je visina paušalnog poreza na dohodak po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor koji se nalaze na području grada Rijeke, u iznosu od 60,00 eura po krevetu.

Predlaže se povećanje paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor, s dosadašnjih 60,00 eura po krevetu na iznos od 199,00 eura po krevetu, pri čemu bi paušalni porez po krevetu kao i do sada bio utvrđen u jednakom iznosu za cijelo područje grada Rijeke.

Na savjetovanju i prijedlog povećanja naknada za vijećnike mjesnih odbora

U javno savjetovanje s 45. gradonačelnikovog kolegija upućen je i Nacrt prijedloga Odluke o određivanju naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora, kojim se predlaže povećanje naknada za rad članova vijeća mjesnih odbora. Trenutno važećom odlukom utvrđena je visina naknade za rad i to za predsjednika vijeća mjesnog odbora u iznosu od 23,66 eura neto mjesečno te za zamjenika predsjednika i članove vijeća mjesnih odbora u iznosu od 15,81 eura neto mjesečno.

Predlaže se povećanje iznosa naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora na način da se predsjedniku vijeća mjesnog odbora određuje naknada u iznosu od 35,00 eura (263,70 kuna) neto mjesečno, a zamjeniku predsjednika i članove vijeća mjesnog odbora iznos od 23,00 eura (173,29 kuna) neto mjesečno, što predstavlja povećanje naknada od oko 46 %.

Na području grada Rijeke osnovana su 34 mjesna odbora. Za naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora u Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 70.000,00 eura.

Također, Gradskom vijeću upućen je prijedlog izmjena Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke. Izmjenama su visine naknada utvrđene u eurima, a jedino su u manjoj mjeri povećane naknade za članove radnih tijela Gradskog vijeća.

Usvojen je zaključak o isplati naknade članovima Povjerenstva za ocjenu programa aktivnosti vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke. Povjerenstvo razmatra i ocjenjuje prijavljene programske aktivnosti mjesnih odbora te predlaže konačan raspored sredstva za obavljanje programskih aktivnosti po pojedinom mjesnom odboru.

Gradonačelnik Rijeke Filipović predložio je Vladi Republike Hrvatske da u Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka, kao predstavnika Grada Rijeke, imenuje Vojka Obersnela. S obzirom na to da je Vojko Obersnel još od 2000. godine, u nekoliko uzastopnih mandata, bio predstavnik Grada Rijeke u Upravnom vijeću Lučke uprave Rijeka (imenovan sukladno normama tada važećeg Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama), ističe se u zaključku gradonačelnika, oportuno bi bilo predložiti Vladi Republike Hrvatske njegovo imenovanje kao predstavnika Grada Rijeke u Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka, temeljem novih zakonskih određenja.

Raspisan poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi

Zaključkom gradonačelnika, Grad Rijeka će u školskoj godini 2023./2024. (su)financirati šire javne potrebe osnovnog školstva Grada Rijeke s ukupnim iznosom od 162.982,00 eura. Radi se o dobro poznatim programima, kao što su Građanski odgoj i obrazovanje, program zavičajne nastave Moja Rijeka, program namijenjen učenicima u riziku od školskog neuspjeha i nastanka poteškoća u ponašanju Školsko poslijepodne samo za mene, E-matematička učionica za darovite mlade matematičare te LIADO – Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca.

Donesena je odluka o dodjeli književne nagrade Drago Gervais za 2023. godinu. U kategoriji najboljeg neobjavljenog književnog djela, nagrada se dodjeljuje autorici Doris Pandžić za rukopis pod naslovom “Vi niste ovdje”. 2. U kategoriji najboljeg objavljenog književnog djela na nekom od idioma čakavskoga narječja hrvatskoga jezika, nagrada se dodjeljuje autorici Vlasti Sušanj – Kapićevoj za zbirku pjesama “Krunica od versi”.

Gradonačelnik je donio odluku o raspisivanju Javnog poziva za utvrđivanje programa kulture od interesa za Grad Rijeku iz djelatnosti kulture, umjetnosti i transverzalnih područja za 2024. godinu. Na Poziv se mogu prijaviti ustanove u kulturi kojima nije osnivač Grad Rijeka, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge te druge fizičke i pravne osobe koje djeluju u području kulture. Javni poziv je otvoren do 13. studenoga. Prijave za financiranje programa kulture podnose se isključivo u elektroničkom obliku putem e-prijavnica koje su dostupne na mrežnim stranicama Grada Rijeke.

Grad Rijeka će sufinancirati nabavu kombi vozila za potrebe prijevoza članova Košarkaškog kluba “Zamet”.

Gradonačelnik je prihvatio izvješće o provedenom natječaju za privremeni zakup zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke te utvrdio najpovoljnije ponuditelje. Donesena je odluka kako će se za 17 lokacija natječaj ponoviti.

Gradonačelnik je predložio Odboru za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća da u Upravni odbora Zaklade Sveučilišta u Rijeci imenuje Lanu Golob.

Također, Gradskom vijeću upućen je prijedlog odluke o odobravanju nacrta ugovora o koncesiji na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje usluga u turizmu (turistička agencija/info centar/marketinška agencija).