Rijeka se kao buduća prijestolnica kulture pridružuje obilježavanju 2018. godine kao europske godine kulturne baštine organizacijom dvodnevne radionice koja će se održati 6. i 7. rujna u Delta Labu (Delta 5/II).

Dvodnevna radionica organizirana je u sklopu Transnacionalnog treninga (projekt Forget Heritage), a osmišljena je s ciljem promicanja rješenja za obuku, usmjerenih na korištenje napuštenih ili nedovoljno korištenih povijesnih lokaliteta u procesima razvoja kulturnog sektora i kreativnih industrija. Naime, Forget Heritage predlaže model upravljanja koji kombinira potencijal „starih zgrada“ i nove kreativnosti i poduzetništva utemeljenog na nasljeđu/kulturnim resursima. Forget Heritage trogodišnji je projekt sufinanciran u okviru programa INTERREG Središnja Europa, koji je s provedbom započeo 1. lipnja 2016. godine.

Polaznici će dobiti odgovore na pitanja kako prilagoditi baštinu novim zahtjevima, kako zadržati „profitabilnost“, kako ispuniti sve zahtjeve za povijesnom baštinom i kako ga trajno povezati s okruženjem i korisnicima baštine te tako pronaći mjesto s razvojnim potencijalom, publikom i energijom koja privlači suradnike, partnere i publiku.

Na dvodnevnoj radionici koju će voditi dr. sc. Jadran Antolović bit će obrađene teme upravljanja kulturnim dobrom, plana upravljanja, definiranja „proizvoda-priče“, ekonomskog vrednovanja kulturnog dobra i marketinške strategije te provođenja postupka koncesije nad kulturnim dobrom kao jednog od projekata revitalizacije.

Program radionice

 • četvrtak, 6. rujna (9:30 – 16:00 sati)
  • upravljanje kao proces ili kao projekt
  • analiza zatečene situacije
  • utvrđivanje strategije
  • definiranje „proizvoda-priče“
  • rasprava s polaznicima
 • petak, 7. rujna (9:30 – 13:30 sati)
  • metode ekonomskog vrednovanja kulturnog dobra
  • izbor metode i provedba ekonomskog vrednovanja s analizom tržišta
  • marketinška strategija
  • koncesija na kulturnom dobru kao projekt revitalizacije
  • rasprava s polaznicima

Način prijave i odabira polaznika

Jedna od prvih i ključnih pretpostavki Transnacionalnog Trening Modela je da se istodobno mora usmjeriti na tri različite skupine korisnika, temeljene na suradnji i uzajamnom razumijevanju različitih metoda djelovanja javno-privatne suradnje. Na dvodnevnu radionicu može se prijaviti sveukupno 20 polaznika.

Osnovni kriterij odabira je da polaznik mora pripadati jednoj od triju sljedećih skupina:

 1. predstavnici javne uprave, donositelji odluka, stručnjaci i menadžeri koji su u ime regija i gradova odgovorni za revitalizaciju lokaliteta kulturne baštine, zaštitu spomenika i strateško planiranje u području kulturnog sektora i razvoja i kreativnih industrija
 2. upravitelji imovine kulturne i povijesne baštine
 3. predstavnici kreativnih industrija i kulturnog sektora, poduzetnici i pojedinci povezani s kulturnim sektorom: umjetnici, animatori, menadžeri u kulturi, socijalni aktivisti i urbani aktivisti, vođe lokalnih zajednica i okruženja

Zainteresirani se mogu prijaviti putem web-obrasca koje je objavila Rijeka 2020 najkasnije do 30. kolovoza 2018. godine. Potvrda o sudjelovanju na radionici bit će poslana prihvaćenim sudionicima putem e-maila u petak, 31. kolovoza.

O predavaču

Dr. sc. Jadran Antolović doktorirao je na temi „Spomenička renta u funkciji gospodarenja zaštićenom graditeljskom baštinom“, a od 2001. godine je ekspert UNESCO-a za pravna i ekonomska pitanja zaštite i očuvanja kulturne baštine. Predaje na nekoliko visokih učilišta kolegije Menadžment u kulturi, Organizacija kulturnih djelatnosti, Menadžment javnog sektora i Menadžment EU projekata te Dizajniranje ideja u projekte. Antolović je autor dvaju udžbenika i šest knjiga od kojih su dvije uvrštene u obveznu literaturu na visokoškolskim ustanovama, urednik je četiriju knjiga, te autor brojnih znanstvenih i stručnih članaka, te izlaganja na domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima.

Tijekom profesionalne karijere bio je Tajnik Službe za zaštitu spomenika kulture u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Ministarstva kulture i prosvjete Republike Hrvatske, Tajnik Fonda za obnovu spomenika kulture Hrvatske, Načelnik Službe za financijske, kadrovske i opće poslove Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine Republike Hrvatske, Tajnik Kabineta ministra kulture Republike Hrvatske te državni tajnik Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Sudjelovao je i na projektu obnove i revitalizacije Tvrđave Brod u Slavonskom Brodu, izrade Akcijskog plana Parka prirode Medvednica, savjetovanja ekspertnog tima u postavljenju i pripremi projekta sustavnog monitoringa nad lokalitetima s UNESCO-ve liste svjetske kulturne i prirodne baštine, a surađivao je i s vladom Crne Gore pri donošenju zakona iz područja kulture, te mađarskom službom za zaštitu kulturne baštine vezano uz modele uvođenja spomeničke rente u praksu i donošenju za to potrebnih propisa. Ključni stručnjak u izradi Plana upravljanja tvrđavom Klis, Strategije kulturnog razvoja Grada Karlovca, Strategije kulturnog razvoja Zagrebačke županije i mnogih drugih razvojnih i projektnih dokumenata vezanih uz područje zaštite i očuvanja kulturne baštine.