Vodeći se novim nacionalnim strateškim dokumentima iz područja razvoja poduzetništva i propisima o potporama, a poglavito strateškim dokumentima razvoja grada Rijeke, s gradonačelnikovog kolegija Gradskom je vijeću upućen Prijedlog Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, koji je prilagođen zahtjevima poduzetnika.

Predstavljajući novosti koje donosi Opći program, pročelnik Odjela za poduzetništvo Andrija Vitezić kazao je kako je, uz pet postojećih područja (jačanje konkurentnosti poduzetnika, novi oblici obrazovanja i informiranja u poduzetništvu, financiranje poduzetništva, razvoj poduzetničke infrastrukture i promicanje poduzetničke kulture) uvedeno novo područje – razvoj socijalnog poduzetništva.

Prijedlog Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke prilagođen zahtjevima poduzetnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Također, u sklopu područja “Razvoj poduzetničke infrastrukture”, uvedena je nova mjera, koja se odnosi na poticanje razvoja sektora kreativne industrije, kroz strateške dokumente Grada Rijeke kao jednu od djelatnosti koja može pridonijeti bržem oporavku riječkog gospodarstva. Nadalje, u području financiranja poduzetništva Grad Rijeka će u suradnji sa zainteresiranim financijskim institucijama omogućiti programe financiranja poslovanja poduzetnika, na način da smanji inicijalni trošak ulaska u kreditne aranžmane putem subvencije naknade za obradu kredita do 50% te olakša buduće poslovanje subvencijom kamatne stope za maksimalno 2 postotna boda.

Riječki gradonačelnik Obersnel kazao je da, ne umanjujući značaj predstavljenih mjera poticanja poduzetništva, smatra kako je najznačajnija mjera koju Grad Rijeka provodi u smislu davanja podrške poduzetništvu provođenje investicijskog ciklusa i smanjenje visine najamnine za poslovne prostore.
“Pokretanje investicija od strane Grada i njegovih komunalnih društava izuzetno je bitno za poduzetnike u kriznim vremenima, kad su se smanjila ulaganja drugih investitora,” kazao je gradonačelnik Obersnel, kao primjer navevši program poticane stanogradnje i značajna sredstva uložena u području vodoopskrbe i kanalizacije.

25. gradonacelnikov kolegij travanj 2014.

Bez većih požara u Rijeci u 2013. godini
Podnoseći Izvješće o provedenim mjerama zaštite od požara na području grada Rijeke u 2013. godini, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke Hinko Mance istaknuo je kako je tijekom prošle godine u Rijeci bilo 448 požara, od čega čak 326 na otvorenom prostoru. Na otvorenom prostoru najviše požara nastalo je uz željezničku prugu Rijeka-Zagreb te u kontejnerima za odlaganje komunalnog otpada. Bez obzira na značajan broj požara, kojih je ipak zajedno sa svim intervencijama, bilo 20,2% manje u odnosu na 2012. godinu, nije bilo velikih požara na objektima koji bi izazvali velike materijalne štete, odnosno zahtijevali evakuaciju stanara ili veći prekid proizvodnog procesa.

Zahvalivši se vatrogascima i svima uključenima u provođenje mjera zaštite od požara, gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako upravo pravovremenom dojavom i brzom intervencijom nije došlo do većih požara.
“Izuzetno je bitna i prevencija, koja se provodi kroz čišćenje okoliša oko pruga te motrenje i dojavljivanje, u čemu pored dobrovoljnih vatrogasaca, sudjeluje i Pilotski klub “Krila Kvarnera”, Hrvatske šume, komunalni redari i drugi,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Mreža dječjih vrtića na području grada Rijeke
Gradskom vijeću upućen je Prijedlog plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke, koji osim pregleda postojećeg stanja predškolskog odgoja, predstavlja i osnovu za daljnje širenje djelatnosti. Na području grada Rijeke predškolski odgoj provodi se u Dječjem vrtiću Rijeka, čiji je osnivač Grad Rijeka i 9 dječjih vrtića drugih osnivača, od čega su dva vrtića vjerskih zajednica. U Dječjem vrtiću Rijeka zaposleno je 473 djelatnika. Ustanova djeluje kroz pet centara predškolskog odgoja, unutar kojih djeluje 29 podcentara. Tijekom ove pedagoške godine u Dječjem vrtiću Rijeka upisano je 3.291 dijete, raspoređeno u 164 odgojne skupine, dok vrtiće drugih osnivača pohađa 360 djece.

Mreza djecjih vrtica

U Strategiji Grada – Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine istaknuta je potreba za povećanjem mogućnosti smještaja djece predškolske dobi u dječje vrtiće i to osobito za djecu jasličke dobi, ustroja i financiranja predškole, potreba stvaranja jednakih uvjeta svoj djeci predškolske dobi, te rješavanje nedostatka sadašnjih prostornih mogućnosti za daljnje povećanje obuhvata djece i provedbe državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

Već u pedagoškoj godini 2014./2015. proširit će se kapaciteti vrtića uređenjem dva nova objekta, na Pehlinu i Turniću. Također, kad se steknu svih uvjeti, Dječji vrtić će se morati prilagoditi Državnom pedagoškom standardu i podijeliti na šest predškolskih ustanova, kao preduvjet za povećanje kvaliteta predškolskog odgoja.

25. gradonacelnikov kolegij travanj 2014.

Potpora manifestacijama i projektima
Grad Rijeka drugu godinu zaredom sufinancirat će projekt “Žogarija” (“Loptarija”), sportsko događanje za dječake i djevojčice od 8 do 10 godina, koje će se održati u ponedjeljak, 5. svibnja na Korzu. U sportskoj manifestaciji sudjeluju učenici sedam riječkih osnovnih škola, Centra za odgoj i obrazovanje te Dječjeg vrtića Rijeka.

U suradnji s Policijskom upravom primorsko-goranskom, Grad Rijeka će četvrtu godinu zaredom organizirati “Sajam mogućnosti”, koji će se održati 7. svibnja u Dvorani mladosti, kao dio programa “Zajedno više možemo”. Radi se o programu primarne prevencije zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja, a namijenjen je učenicima 4., 5. i 6. razreda osnovnih škola i njihovim roditeljima. Cilj “Sajma mogućnosti” je upoznavanje učenika s različitim izvanškolskim sadržajima kako bi sami mogli odabrati određenu aktivnost kojom bi se bavili u slobodno vrijeme.

Grad Rijeka sufinancirat će provedbu projekta OŠ “Eugen Kumičić” pod nazivom “Volim različitost”, usmjerenog razvijanju svijesti o toleranciji, poštivanju različitosti, multikulturalnosti i nenasilnog ponašanja