“Studija okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Škrljevo – Rijeka – Šapjane” pokazala je društveno-ekonomsku opravdanost ovog zahvata, te je HŽ Infrastruktura d.o.o. pokrenula pripremne aktivnosti za nastavak projektiranja.

Naručitelj Studije su Hrvatske željeznice, a Grad Rijeka, kao i Primorsko goranska županija, sudjelovale su u Projektnoj koordinaciji koja je pratila ukupan proces njezine izrade.

Studija je dovršena u listopadu prošle godine te se nastavljaju aktivnosti na izradi projektne dokumentacije koja je potrebna za ishođenje dozvola. Tako će se izrada idejnih i glavnih projekata za ovaj zahvat u veljači 2015. godine kandidirati za sufinanciranje EU fondu pod nazivom CEF (Connecting Europe Facility), a očekuje se da će se odobriti nepovratna sredstva s udjelom od 85% vrijednosti projekta. Objava informacija i dinamike za takve EU projekte na web stranicama lokalne i regionalne samouprave uobičajena je i obvezujuća praksa unutar EU.

Sufinancira Europska unija Instrument za povezivanje Europe