Na redovitom kolegiju gradonačelnika Vojka Obersnela utvrđen je Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za prvih šest mjeseci, koji je ostvaren u iznosu od 350 milijuna kuna i za 3,4% je veći u odnosu na isto razdoblje lani. Na kolegiju je izneseno kako je Dječji vrtić Rijeka dobio specijalno kombi vozilo prilagođeno za prijevoz osoba s invaliditetom te kako će Palachom, dijelom Filodrammaticae i Marganova upravljati Savez udruga Molekula iz Rijeke.

Govoreći o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. gradonačelnik Obersnel kazao je kako je proračun u prvih šest mjeseci ove godine ostvaren u iznosu od 350 milijuna kuna ili 41,9% godišnjeg plana, a prihodi su veći za 11,61 milijuna kuna ili 3,4% u odnosu na isto razdoblje lani. U istom razdoblju rashodi su izvršeni u iznosu od 324,57 milijuna kuna ili 38,9% godišnjeg plana te su manji su za 5,36 milijuna kuna ili 1,6% u odnosu za lani. Izražavajući zadovoljstvo ostvarenim prihodima proračuna i njegovom realizacijom, gradonačelnik je kazao kako se unatoč određenim problemima Proračun realizira gotovo kako je i planiran. “Dio prihoda koji nije ostvaren u prvih šest ovogodišnjih mjeseci prodajom zemljišta i prava građenja, ostvarit će se do kraja ove godine“, kazao je Obersnel.

Dječji vrtić Rijeka dobio specijalno kombi vozilo prilagođeno za prijevoz osoba s invaliditetom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U prvom polugodištu 2013. godine ostvaren je ukupan višak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu 25,08 milijuna kuna. Realni višak (ukupan višak umanjen za kratkoročni okvirni kredit) iznosi 1,9 milijuna kuna, dok je u prethodnoj godini za prvih šest mjeseci ostvaren ukupan višak od 8,11 milijuna kuna, i realni manjak od 18,6 milijuna kuna. Kratkoročni kredit, odnosno dozvoljeni minus, Grad Rijeka koristio je za osiguranje likvidnosti proračuna, točnije za povratak gradskih i obveznica Rijeka prometa. Do kraja godine okvirni kratkoročni kredit treba biti vraćen. Tomu je dodao da navedeno pokazuje blagi pomak u poslovanju te da, s obzirom na čitavo makroekonomsko okruženje u kojem se nalazimo, treba biti umjereni optimist, ali i oprezan u interpretaciji trendova, jer će tek cjelogodišnje poslovanje dati realnu sliku stanja. Ono što svakako ohrabruje je povećanje prihoda uz istovremeno smanjenje rashoda, što svakako dovodi do stabilnijeg poslovanja. Gradonačelnik je kazao kako procjene Državnog zavoda za statistiku, govore da je BDP u drugom tromjesečju ove godine pao za realnih 0,7% na godišnjoj razini, što predstavlja najnižu stopu pada BDP-a u posljednjih šest tromjesečja. Fizički obujam građevinskih radova u travnju ove godine smanjen je za 8,5% (na godišnjoj razini), dok je nelikvidnost krajem travnja iznosila 37,4 milijardi kuna, što je najniža razina od početka 2011. godine.

U strukturi ostvarenih prihoda najzastupljeniji su prihodi poslovanja s udjelom od 89,3%, slijede primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 7,5% te prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 3,2%. Prihodi od poslovanja ostvareni su u iznosu od 312,21 milijuna kuna, odnosno 43,8% godišnjeg plana. U prihodima poslovanja, najznačajniji udio imaju prihodi od poreza koji su ostvareni u iznosu od 180,26 milijuna kuna ili 48,5% plana, te su veći za 8,0% ili 13,34 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje lani. Unutar poreznim prihodima, vrijednosno su najznačajniji prihodi od poreza i prireza na dohodak i prometa nekretnina. Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 165,93 milijuna kuna ili 48,4 % plana, što je za 11,05 milijuna kuna ili 7,1% više nego lani. Gradonačelnik je kazao kako je razlog povećanja prihoda od poreza i prireza na dohodak dijelom u činjenici da je došlo do bolje naplate poreznih prihoda u promatranom razdoblju, ali i zakonskih promjena iz ožujka prošle godine. Naime, tada se promijenio Zakon o porezu na dohodak kojim je povećan neoporezivi mjesečni odbitak na 2.200 kuna, što je direktno utjecalo na smanjenje poreznih prihoda jedinica lokalne i regionalne samouprave, te je Vlada, kako bi anulirala navedeni manjak, povećala udio jedinica lokalne za 1,5%, a regionalne za 0,5% u porezu na dohodak izmjenom Zakona o financiranju JLP(R)S.

Prihodi od poreza na promet nekretnina ostvareni su u prvom polugodištu u iznosu od 8,46 milijuna kuna ili 43,2% godišnjeg plana. Navedeno predstavlja povećanje od 1,56 milijuna kuna ili 22,7% u odnosu na isto razdoblje lani, što je još uvijek znatno manje (za gotovo 4 milijuna kuna ili više od 30%) u odnosu na rezultate istog razdoblja 2007. godine. Obersnel je naglasio da to upućuje na dobar trend, jer drugu godinu zaredom rastu prihodi od prodaje nekretnina, odnosno oporavak tržišta nekretnina.

Prihodi od gradskih poreza ostvareni su u ukupnom iznosu od 5,87 milijuna kuna ili 61,7% plana za 2013. godinu i veći su za 0,73 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje lani. Nakon prihoda od poreza, drugi vrijednosno najvažniji prihodi poslovanja su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 62,23 milijuna kuna ili 44,8% godišnjeg plana. Unutar ove skupine prihoda, vrijednosno su najznačajniji komunalna naknada i komunalni doprinos. Komunalna naknada ostvarena je u iznosu od 47,54 milijuna kuna, odnosno 0,7 milijuna kuna ili 1,5% manje nego lani. Komunalni doprinos ostvaren je u iznosu od 7,14 milijuna kuna (1,36 milijuna kuna ili 23,5% više nego lani.

Treći, vrijednosno najvažniji prihodi poslovanja su prihodi od imovine koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 54,43 milijuna kuna, što je 41,0% godišnjeg plana. Obersnel je kazao kako je to nešto manji iznos od onoga ostvarenog u istom prošlogodišnjem razdoblju, što je pak rezultat u odgode u naplati zakupa poslovnih prostora, najma i drugih oblika raspolaganja gradskom imovinom. Prihodi od financijske imovine, najvećim dijelom od zateznih kamata, ostvareni su u iznosu od 2,04 milijuna kuna ili 27,3% godišnjeg plana. Prihodi od nefinancijske imovine (zakup i iznajmljivanje imovine, koncesije…) ostvareni su u iznosu od 52,39 milijuna kuna ili 41,9% godišnjeg plana.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, a to su prihodi od prodaje zemljišta, prava građenja i stanova sa stanarskim pravom, ostvareni su u ukupnom iznosu od 11,28 milijuna kuna ili 13,2% godišnjeg plana, odnosno 2,05 milijuna kuna ili 22,2% više nego lani. Iako se bilježi pomak u odnosu na isto razdoblje lani, ovakav skroman rezultat ostvarenja ovih prihoda direktna je posljedica kontinuiranog višegodišnjeg pada gospodarske aktivnosti i interesa tržišta za investiranje, naglasio je Obersnel.

5 kolegij rujan 2013. 2

Rashodi poslovanja ostvareni su u skladu s prihodima i iznose 283,21 milijuna kuna. To predstavlja 44,3% godišnjeg plana, a manji su za 5,23 milijuna kuna ili 1,8% u odnosu na isto razdoblje lani. Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 93,54 milijuna kuna ili 48,7% planiranog iznosa (plaće, doprinosi i ostali rashodi zaposlenih u gradskoj upravi, proračunskim korisnicima, program širih javnih potreba u osnovnim školama). Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 102,97 milijuna kuna ili 45,4% godišnjeg plana. Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 13,70 milijuna kuna, što je 49,7% u odnosu na godišnji plan (plaćene kamate po osnovi izdanih gradskih obveznica i kredita, bankarske usluge, platni promet). Subvencije su ostvarene u iznosu od 14,09 milijuna kuna, što je 46,4% u odnosu na plan (Autotrolej za sufinanciranje troškova poslovanja i studentskih karata; Ekoplus za sufinanciranje troškova poslovanja; subvencioniranje programa malih i srednjih poduzetnika…). Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u iznosu od 16,25 milijuna kuna ili 44,1% godišnjeg plana. Najveći dio odnosi se na Socijalni program Grada i iznosi 14,8 milijuna kuna, a ostatak na učeničke i studentske stipendije, donacije za novorođenu djecu,… Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 39,65 milijuna kuna ili 32,7% godišnjeg plana. Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 23,14 milijuna kuna , a odnose se na javne potrebe u kulturi, sportu, tehničkoj kulturi, rad sportskih objekata, Gradsku vatrogasnu zajednicu, programe zdravstva i socijalne skrbi, sufinanciranje privatnih vrtića,… Kapitalne donacije iznose 1,13 milijuna kuna, a riječ je o otplati kombi vozila za prijevoz invalidnih osoba, obnovu pročelja i opremu za palijativnu skrb.

„Dužan sam nešto reći i o jednoj manipulaciji u režiji gradskog vijećnika Hrvoja Burića i o smiješnim tekstovima koji se pojavljuju u posljednje vrijeme. Nije prvi put da se s ovom temom manipulira i laže kad je u pitanju dotok informacija iz Grada, jer Burić tvrdi da do njih pokušava doći dva mjeseca. Prvi upit s njegove strane upućen mi je 6. kolovoza, što znači da od tada nije prošlo ni 30 dana. Sukladno zakonskom roku, vijećniku Buriću upućen je odgovor, kojim on nije bio zadovoljan, pa će mu, sukladno zakonskom roku, biti dostavljen novi. Nazivi kao što su „sitni inventar i gume“ ili „ostale usluge“ nisu nešto što određuje Grad Rijeka, niti Odjel gradske uprave za financije, nego zakonodavac. Proračun Grada Rijeke sastavljen je sukladno zakonskoj regulativi i apsolutno stojim pri stavu da je transparentan. Svi naši građani mogu vidjeti kako je proračun sastavljen, jer su i svi dokumenti dostupni na službenim stranicama Grada Rijeke“, kazao je gradonačelnik, uvjeren kako će se ova trakavica nastaviti, jer to očito nekom odgovara.

Pročelnica Odjela gradske uprave za financije Jasna Liker izvijestila je o provedenim javnim nabavama za razdoblje od siječnja do lipnja 2013. godine. Gradonačelnik Obersnel naglasio je kako ne postoji zakonska obveza podnošenja izvješća o javnim nabavama, ali je sam to propisao radi povećanja transparentnosti unutar gradske uprave. Obersnel je poručio kako se ovaj dokument ne nalazi na stranicama većine hrvatskih gradova. U razdoblju od siječnja do lipnja 2013. godine na razini Grada ugovoreno ja nabava za isporuku roba, izvođenje radova i izvršavanje usluga u ukupnom iznosu od 35.092.432,95 kuna. Od toga, iznos od 23.735.513,53 kune odnosi se na ukupno ugovorenu isporuku roba, izvođenje radova i obavljanje usluga, putem ugovora ili narudžbenica, dok se iznos od 11.356.919,42 kune odnosi na sklopljene okvirne sporazume za isporuku roba, izvođenje radova i obavljanje usluga.

Gradonačelnik je izvijestio da je u srpnju ove godine Dječjem vrtiću Rijeka, podcentru Krnjevo, uručeno specijalno kombi vozilo u potpunosti prilagođeno za prijevoz osoba s invaliditetom vrijedno 235.000 kuna. Dječji vrtić Rijeka pohađaju djeca oboljela od cerebralne paralize koja za prijevoz koriste kombi vozilo. Međutim, vozilo je bilo staro 15 godina pa je bila neophodna nabava novog. Ukupni troškovi koji uključuju cijenu vozila te troškove kamata i obrade putem leasing kuće iznose oko 282.000,00 kuna. Financiranje je realizirano putem leasinga u trajanju od 36 mjeseci i jednokratne uplate u iznosu od 6.992,12 eura, odnosno 20% koliko je osigurao Dječji vrtić Rijeka. Ostatak sredstava u iznosu od 235.00000 kn osigurat će kroz sljedeće četiri godine Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.

Između ostalog, donesena je i Odluka o izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Martinkovca koja je upućena na javnu raspravu, otvorenu jučer.

5 kolegij rujan 2013.

Prihvaćen je i nastavak provedbe projekta “Pomoćnici u nastavi – podrška integraciji učenika s teškoćama“ u školskoj 2013./2014. godini koji, unatoč nepostojanju zakonske obveze, financira Grad Rijeka. Projekt je pokrenut kako bi se prevladalo vrijeme do donošenja provedbenih propisa i zadovoljile potrebe školovanja djece s teškoćama u redovnim osnovnim školama. Provodi se u suradnji s Centrom inkluzivne potpore “IDEM” koji ima suglasnost nadležnog Ministarstva za njegovo provođenje. Pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Sanda Sušanj izvijestila je kako je stručno Povjerenstvo tijekom ljeta prikupljalo i razmatralo upite škola o potrebama za pomoćnicima u nastavi te utvrdilo prijedlog o uključivanju 34 pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u školskoj 2013./2014. godini. Sušanj je podsjetila kako je 2009./2010. godine bilo uključeno 6, a tekuće 2012./2013. godine 29 pomoćnika u nastavi, što predstavlja porast od 383%. „Nastojali smo udovoljiti gotovo svim zahtjevima, jer je riječ o kvalitetnom programu. Bilo bi izuzetno dobro kad bi ovo postalo dijelom hrvatskog obrazovnog standarda i kad bi svi dobili pomoćnike u nastavi, a to je moguće jedino ako će se financirati iz državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne uprave, osiguranjem namjenskih sredstava“, kazao je Obersnel.

Na kolegiju je prihvaćeno je i Izvješće Povjerenstva o provedbi javnog natječaja za predlaganje kulturnog programa koji će se održavati u prostorima kluba “Palach”, dijelu prostora zgrade Filodrammaticae i prostoru Marganova, o čemu, o čemu je izvijestio pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Ivan Šarar, naglašavajući kako će nezavisna scena te prostore na upravljanje dobiti bez naknade. Na natječaj se prijavio Savez udruga Molekula iz Rijeke i Teatar scena, a Povjerenstvo je donijelo Odluku o izboru kulturnog programa Saveza udruga Molekula. Ponuda Saveza udruga Molekula dobila je sveukupno 746 bodova (prosječno 82,88 bodova), dok je prijava udruge Teatar scena dobila 195 bodova (prosječno 21,66 bodova). „Ovo je nulti korak potpuno novog funkcioniranja nezavisne scene i zbog financijskih ulaganja, ali i zato što će nezavisna scena prvi put biti u poziciji upravljati gradskim prostorima. Kroz to će jačati upravljačke kapacitete i naći prostora za dodatne prihode“, kazao je Šarar.

U sklopu Rezidencijalnog programa Kamov, izvijestio je Šarar, prihvaćen je Rezidencijalni program boravka Roberta Hammerstiela od 1. do 15. rujna 2013. godine, predložen od strane Muzeja grada Rijeke. Hammerst će u tom razdoblju na privremeno korištenje, bez naknade,koristiti stan u ulici Janeza Trdine 9.

U sklopu Rezidencijalnog programa Kamov prihvaćen je i Rezidencijalni program Password Printmaking – boravak umjetnika Aap Kaur Suvi i Wojciecha Sobczyka predložen od strane Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, koji će se provoditi od 1. listopada do 30. studenog 2013. godine u Rezidenciji Kamov. Riječ je o programu sufinanciranom od strane Europske unije pod nazivom Password Printmaking. U sklopu tog programa prihvaćen je i Rezidencijalni program boravka umjetnice Katharine Swobode, predložen od strane Austrijske Pokrajine Štajerske, koji će se provoditi od 1. listopada do 30. studenog 2013. godine. Za potrebe provođenja programa Muzeju moderne i suvremene umjetnosti Rijeka odobreno je davanje na privremeno korištenje Rezidencije Kamov – stana u ulici Janeza Trdine 9.