U tijeku su radovi na dodatnoj prilagodbi zapadnog platoa plaže Ploče osobama s invaliditetom.

Područje zahvata se nalazi u sklopu plaže Ploče, krajnje zapadni plato plaže. Projektom je predviđena dodatna prilagodba platoa i rampe koju koriste osobe smanjene pokretljivosti i osobe s invaliditetom, s obzirom na to da postojeća rampa ne zadovoljava potrebe korisnika, jer ne dolazi do dovoljno velike dubine da bi se omogućio nesmetan ulazak u more.

Prilagodba zapadnog platoa plaže Ploče osobama s invaliditetom

Prilagodba zapadnog platoa plaže Ploče osobama s invaliditetom

Postojeća rampa će se produžiti na način da se korisnicima omogući pristup u veću dubinu, a time olakša silazak i ulazak u more. U dijelu platoa sunčališta izvest će se povišena sunčališta i klupe, te će se u neposrednoj blizini izvesti svlačionica prilagođena osobama s invaliditetom.

Predviđena vrijednost radova je 511.036,13 kuna s PDV-om, dok je predviđeni završetak radova 31. prosinca 2022. godine.

Radovi se izvode sukladno Glavnom projektu izrađenom od arhitektonskog ureda PRAG d.o.o., izvođač radova je tvrtka CANA d.o.o., dok nadzor nad radovima vrši tvrtka PRAG d.o.o. koja je i izradila Glavni projekt.