Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade u sklopu projekta „RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“ objavio je Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama.

Učenicima s teškoćama integriranim u redovna razredna odjeljenja u osnovnim školama podršku pružaju pomoćnici u nastavi. Pomoćnik je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

Pomoćnik predstavlja neposrednu potporu učeniku, a posredno potporu učitelju te ostalim učenicima u razredu, no pritom nije zamjena za druge oblike pomoći. Uključivanjem pomoćnika u nastavu povećava se socijalna uključenost i olakšava integracija učenika s teškoćama u školama.

S odabranim pomoćnicima sklopit će se ugovori o radu do lipnja 2024. godine

Prijaviti se mogu osobe koje imaju minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje te protiv kojih nije pokrenut kazneni postupak. Kandidati moraju imati ili završen program edukacije za poslovne pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati ili se obvezati da će ga završiti prije početka rada.

S odabranim pomoćnicima sklopit će se ugovori o radu do lipnja 2024. godine.

Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama Grada Rijeke objavljuje se u sklopu projekta „RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“, a temeljem Otvorenog poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI“, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Inkluzivno obrazovanje u riječkim osnovnim školama

U skladu sa svojim proračunskim mogućnostima i idejom inkluzivnog obrazovanja, Grad Rijeka bio je jedan od prvih gradova u Republici Hrvatskoj koji podupire uključivanje velikog broja pomoćnika u nastavi u rad s djecom s teškoćama, smatrajući da svi učenici imaju pravo na kvalitetno obrazovanje, uključujući i učenike s teškoćama koji predstavljaju posebno ranjivu skupinu.

Inkluzivno obrazovanje u osnovnim školama Grada Rijeke započelo je 2008. godine kada je sredstvima iz gradskog proračuna osigurano 6 pomoćnika u nastavi. Od tada je broj pomoćnika u nastavi bio u porastu, ali uvijek u skladu s potrebama iskazanim od strane stručnjaka u osnovnim školama Grada Rijeke.

Od 2014. inkluzivno se obrazovanje u Rijeci provodi kroz EU projekt „RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“. Od tada pa sve do danas, broj pomoćnika kontinuirano raste te je danas u Rijeci pravo na pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika osigurano svim učenicima kojima je takav oblik podrške potreban.

Grad Rijeka je, uz još nekoliko hrvatskih gradova, unatoč nepostojanju zakonske obveze, osigurao dodatna sredstva u gradskom proračunu i od 1. siječnja 2023. godine povećao plaće pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

esf-op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-logo-prigodni-boja