Od 25 do 28. rujna Svjetska zdravstvena organizacija u Rijeci održava svoj završni poslovni sastanak treće faze mreže Zdravih gradova (1998-2002.) na kojem učestvuje  49 europskih gradova, uključujući i Rijeku, iz 26 zemalja u okviru ove mreže.

Ti su gradovi odabrani slijedom strogog prijemnog postupka te oni predstavljaju najjaču obavezu gradova da se angažiraju na način da se osiguraju zdravlje i održivi razvoj u Europi.

Otvarajući 6. poslovni sastanak Europske mreže zdravih gradova, gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel naglasio je obavezu Grada da nastavi sudjelovati kao aktivni član europske mreže tijekom sljedećih pet godina te je istakao ključnu ulogu koju lokalne uprave imaju u sferi zdravlja i održivog razvoja.

Svečano otvaranje sastanka Zdravih gradova

“Zdravi gradovi pridonose mijenjanju načina na koji pojedinci, zajednice, privatne i volonterske organizacije te lokalne uprave razmišljaju, shvaćaju i donose odluke iz domene zdravlja,” izjavio je dr. Agis Tsouros, voditelj Centra za zdravlje građana pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. “Na naše zdravlje pretežno utječu naši životni i radni uvjeti, te naši načini života. Samim time, djelovanje i politika većine sektora našeg društva, javnog i privatnog, mogu imati negativan ili pozitivan utjecaj na naše zdravlje”, kazao je.

Na svečanom otvorenju bili su, pred gradonačelnika Obersnela i predstavnika Svjetske zdravstvene organizacije Agisa Tsourosa, Siniša Varga, pomoćnik ministra zdravstva i Slobodan Lang, predsjednik Hrvatske mreže zdravih gradova. Oni su nakon svečanog otvorenja, održali konferenciju za novinare na kojoj su dodatno pojasnili ciljeve i buduće korake koji će se poduzeti u sklopu akcija Zdravog grada.
Gradonačelnici, vodeći gradski političari, gradski službenici i stručnjaci iz različitih područja koji dolaze iz različitih dijelova Europe sastat će se u Rijeci da bi razglabali i donijeli odluke o ključnim pitanjima koji će odrediti budućnost pokreta Zdravih gradova u Europi. Ta će pitanja obuhvatiti iskustva i zaključke proizašle iz ocjene rada Zdravih gradova tijekom posljednjih pet godina implikacije Samita o održivom razvoju u Johannesburgu na budući rad gradova u Europi plan rada i prioritete na koje bi se Zdravi gradovi trebali usredotočiti tijekom sljedećih pet godina (IV. faza), te donošenje odluke o temama i organizacijama-partnerima velike konferencije o međunarodnim Zdravim gradovima koja će se održati 2003. godine u Europi.