27. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održat će se 25. travnja 2024. godine u 9,30 sati u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16

Dnevni red

  1. Točka 1.

    Izbori i imenovanja

  2. Točka 2.

  3. Točka 3.

  4. Točka 4.

  5. Točka 5.

  6. Točka 6.

  7. Točka 7.