4. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održana je 19.09.2013. godine u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16.