7. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održana je 24.02.2022. godine u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16.

Dnevni red

 1. Točka 1.

  Izbori i imenovanja

 2. Točka 2.

 3. Točka 3.

  Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke je povučen

 4. Točka 4.

  Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika (lipanj-prosinac 2021. godine) nije usvojeno

 5. Točka 5.

 6. Točka 6.

 7. Točka 7.

 8. Točka 8.

 9. Točka 9.

 10. Točka 10.

 11. Točka 11.

  Prijedlog zaključka o izmjenama i dopunama Plana razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. nije usvojen

 12. Točka 12.

 13. Točka 13.

 14. Točka 14.

 15. Točka 15.

 16. Točka 16.