Pozivamo mlade Riječane od 15 do 30 godina da se aktivno uključe u kreiranje nadolazećeg Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2018. do 2022. godine.

Program za mlade Grada Rijeke (LPM) dokument je koji će sadržavati važne smjernice o tome što će se u Rijeci raditi po pitanju mladih. Sudjelovanje mladih u izradi LPM-a osigurat će da se mišljenja i preporuke mladih integriraju u njegovu završnu verziju te da se lokalne politike za mlade temelje na stvarnim potrebama mladih na području Rijeke što u konačnici doprinosi podizanju kvalitete života mladih.

Konzultacije s mladima provodi udruga Delta u suradnji s Gradom Rijekom u sklopu projekta “Mladi u riječkom programu”, uz financijsku podršku Agencije za mobilnost i programe EU. Tijekom konzultacija mladi će imati priliku dati svoje mišljenje, sugestije ili komentar na poglavlja u Nacrtu lokalnog programa za mlade Grada Rijeke (2018. – 2022.). Konzultacije će se održati u obliku fokus grupa te će biti obrađena sva poglavlja koja obuhvaća LPM. Kroz konzultativni proces, mladi će se upoznati s projektom i sadržajem poglavlja kako bi mogli dati svoje mišljenje. Na svakoj fokus grupi bit će prisutan najmanje jedan predstavnik Grada Rijeke i Savjeta mladih Grada Rijeke koji sudjeluje u izradi LPM-a.

Za sudjelovanje u konzultacijama potrebno je prijaviti se putem prijavnice. Prijave su otvorene do 28. svibnja 2017.godine.

Napomena: S obzirom na ograničeni broj sudionika u fokus grupama prednost pri sudjelovanju ostvarit će se prema redoslijedu zaprimljenih prijava.

Za dodatne informacije, pitanja i nejasnoće slobodno pišite na delta@udruga-delta.hr.