Kako bi se pomoglo radu učeničkih zadruga riječkih osnovnih škola predviđeno je sufinanciranje troškova nabave opreme i materijala učeničkih zadruga te sufinanciranje troškova edukacije iz područja produkt dizajna.

Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za poduzetništvo, objavio  je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata učeničkih zadruga u školskoj godini 2019./2020.

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, škole mogu stavljati u promet proizvode nastale kao rezultat rada učenika u učeničkim zadrugama, a sredstva stečena takvim prometom posebno se evidentiraju i ulažu u daljnji rad učeničkih zadruga.

Putem Odjela za poduzetništvo, a temeljem Općeg programa za podupiranje poduzetništva na području grada Rijeke, Grad Rijeka podupire rad učeničkih zadruga sa ciljem stvaranja poduzetničke klime u osnovnim školama, razvoja motoričkih i poduzetničkih znanja i vještina učenika, razvoja kreativnosti učenika kroz oblikovanje proizvoda te edukaciji učenika o ulozi industrijskog dizajna u procesu oblikovanja novog proizvoda.

CILJEVI SUFINANCIRANJA

Ciljevi javnog poziva su:

  • promicanje poduzetničke kulture u osnovnim školama
  • razvoj motoričkih vještina i stjecanje poduzetničkih znanja učenika
  • stjecanje osnovnih znanja iz područja produkt dizajn
  • razvoj kreativnosti učenika kroz osmišljavanje novog proizvoda

KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava su učeničke zadruge osnovane u osnovnim školama i osnovno-školskim ustanovama Grada Rijeke.

OSIGURANA SREDSTVA U GRADSKOM PRORAČUNU

Planirana sredstva za realizaciju mjere u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu, Odjela gradske uprave za poduzetništvo, iznose ukupno 15.000,00 kuna.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Nepovratna sredstva dodjeljuju se za troškove nabave opreme i materijala potrebnog za rad učeničke zadruge, a najviše 3.000,00 kuna. Troškovi već nabavljene opreme i materijala prihvatljiv su trošak prema javnom pozivu, ako su nastali od dana 09. rujna 2019. godine (početak školske godine). Nepovratna sredstava dodjeljuju se i za trošak predavača iz područja produkt dizajna, a najviše 1.500,00 kuna.

NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijave na Javni poziv zaprimaju se isključivo elektronički, putem Informacijskog servisa Grada Rijeke, odnosno portala eUsluge Grada Rijeke u rubrici Poduzetništvo (on-line prijava/e-obrazac), gdje postoje detaljne upute o postupku podnošenja prijava. Javni poziv otvoren je od 9. listopada u 08:00 sati do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 8. studenog 2019. godine u 16:00 sati.

DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije u svezi Javnog poziva mogu se dobiti na brojeve telefona: 209-943 i 209-592, ili putem e-maila: iva.ribaric@rijeka.hr i maja.kordic-sekulic@rijeka.hr.

Skip to content