Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša objavljuje početak Javne rasprave o Studiji o utjecaju na okoliš izgradnje drugog kolosijeka, obnove i modernizacije pružne dionice Škrljevo – Rijeka – Jurdani.

KAD POČINJE I DO KADA TRAJE JAVNA RASPRAVA?

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš izgradnje drugog kolosijeka, obnove i modernizacije pružne dionice Škrljevo – Rijeka – Jurdani Započet će 28. prosinca 2018. i trajat će do 28. siječnja 2019. godine.

GDJE SE MOŽE OBAVITI JAVNI UVID?

Tijekom javne rasprave, javni uvid u Studiju može se obaviti u:

  • Informativnom centru Grada Rijeke – RI INFO, Rijeka, Korzo 18 b,radnim danom od 10.00 do 14.00 i od 16.00 do 18.00 sati,
  • Vijećnici Grada Bakra, Bakar, Primorje 39,ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8.00 do 11.00 sati  i utorkom i četvrtkom od 12.00 do 15.30 sati,
  • Vijećnici Općine Matulji, Matulji, Trg maršala Tita 11, radnim danom od 9.00 do 14.00 sati.

JAVNA DOSTUPNOST STUDIJE

Studija će danom početka javne rasprave biti objavljena javnosti i zainteresiranoj javnosti i na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
JAVNO IZLAGANJE

Javno izlaganje o Studiji održat će se u srijedu, 16. siječnja 2019. u Vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16, s početkom u 17.00 sati

KAKO SE MOGU DOSTAVLJATI PRIJEDLOZI, MIŠLJENJA I PRIMJEDBE JAVNOSTI?

Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti  dostavljaju se, zaključno s danom završetka javne rasprave, na sljedeće načine:

  • upisivanjem u knjige primjedbi koje će biti dostupne na mjestima javnog   uvida,
  • davanjem u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • dostavom u pisanom obliku na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Slogin kula 2, s naznakom „Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš izgradnje drugog kolosijeka, obnove i modernizacije pružne dionice Škrljevo – Rijeka – Jurdani“.

Osim toga, primjedbe i prijedlozi na Stratešku studiju mogu se dostaviti i na e-mail adresu: graditeljstvo@pgz.hr

VAŽNA NAPOMENA

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji se dostavljaju pisanim putem moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.