Riječko Gradsko vijeće prihvatilo je predloženi rebalans Proračuna Grada Rijeke za 2015.g. kojim se proračun smanjuje za 51.300.000 kuna, odnosno 6,4%, u odnosu na prvotno planirani proračun. Usvojena je i Odluka o uspostavi Riznice Grada Rijeke koja će biti u funkciji već od siječnja iduće godine, a na sjednici su imenovani novi članovi Kazališnih vijeća te novi Savjet mladih

Izbor članova Savjeta mladih Grada Rijeke

Gradsko vijeće Grada Rijeke pokrenulo je postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Rijeke, radi isteka dvogodišnjeg mandata članovima tekućeg saziva Savjeta. Riječ je o savjetodavnom tijelu Grada Rijeke koje je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. Nakon provedenih anonimnih izbora glasovanjem, u Savjet mladih Grada Rijeke izabrani su: Igor Đekanović, Stela Ojtović, Leo Šamanić, Saša Pešut, Stefan Mataja-Mafrici, Ivo Pekić, Josip Ukalović, Jelena Ivančević, Lorena Valenta, Marko Jovanović i Ema Karmelić.

Ervin  Dubrović ponovno imenovan za ravnatelja Muzeja grada Rijeke

Gradsko vijeće je prihvatilo prijedlog četverogodišnjeg programa i za ravnatelja Muzeja grada Rijeke ponovno imenovalo Ervina Dubrovića. Dosadašnji rad Ervina Dubrovića na toj funkciji ocijenjen je dobrim, pa mu je vijeće ukazalo povjerenje za još jedan mandat.

Nova članica Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta i novi članovi Kazališnih vijeća

Vijeće je za članicu Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Rijeci imenovalo Sandu Sušanj, a za nove članove Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca Rijeka od strane osnivača imenovani su: Nenad Šegvić, Snježana Prijić- Samaržija i Danijel Trinajstić. Za članove Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka Rijeka, od strane osnivača imenovani su: Davor Mišković, Jasna Vukonić-Žunič i Petra Pejić Papak. Riječ je o mandatima na četiri godine.
Rebalans proračuna za 2015.g.

Gradonačelnik Obersnel je u uvodnom obrazloženju rekao kako se radi o tehničkom rebalansu kojim je postojeći proračun uravnotežen s prihodima i rashodima.

Tehničkim rebalansom postojeći proračun uravnotežen je s prihodima i rashodima.

Obrazlažući rebalans proračuna, gradonačelnik Obersnel je rekao kako se radi o tehničkom rebalansu kojim je postojeći proračun uravnotežen s prihodima i rashodima, naglasivši kako je riječ o smanjivanju postojećeg proračuna za 6,4 % odnosno 51,3 milijuna kuna, i za taj iznos su smanjeni i rashodi. U prihodovnoj strani se osjećaju pozitivni efekti koji prate pozitivni trend na državnoj razini, što je dovelo do nešto biljeg ostvarenja prihoda od poreza, od onog koji je planiran.
Najveći dio smanjenja prihoda se odnosi na prihode koje su računali uprihoditi putem natječaja iz Europskih fondova. “Premda imamo projekte koje smo mogli prijaviti, natječaja na koje smo se mogli javiti nije niti bilo. Od 51 milijun kuna, za koliko je proračun manji, čak 46 milijuna planiranih prihoda odnosi se na projekte koji su trebali biti financirani iz europskih fondova. Smanjenje tih prihoda je iz objektivnih razloga, a ne našom krivicom budući da smo natječajima za sredstva iz europskih fondova planirali radove uređenja Benčića, zone Bodulovo, obnove dva dječja vrtića i zamjenu zemljišta Teri Croteka u stečaju, ali je taj program realiziran na drugi način. Preostalih 6 mil. kuna odnosi se dijelom na smanjenje iznosa na stavkama za koje se procijenilo da se ne mogu realizirati u ovoj godini, što znači da će se planirati u idućoj godini, a odnosi se na izgradnju infrastrukture za potrebe stadiona Rujevica i stanova POS-a na Martinkovcu i slično” rekao je gradonačelnik.

Vijećnici HDZ-a pitali su kako je moguće da se rebalans donosi samo 20 dana prije donošenja proračuna za iduću godinu, kada se znalo da manjak u proračuna nije došao preko noći, a situacija s prihodima je bila poznata i ranije. Riječ je o neodgovornom i neozbiljnom vođenju financija. Oslanjanje na sredstva europske unije pokazuje kako to nije dobro. Prije nam je bio kriv Zagreb, a sada je kriva EU. Što se tiče broda Galeb, predložili su da se zatraži izmjena rješenja o statusu kulturnog dobra, ili da ga se potopi, kako je to nedavno u medijima predlagano, kako bi od njega bilo barem nekakve koristi te da se na njega više ne troši novac. Oporba je također predbacivala i to što je iznos predviđen za sufinanciranje privatnih vrtića smanjen.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio kako nitko privatnim vrtićima nije obećao fiksni iznos novca za sufinanciranje, bez obzira na to koliko djece u njima ima. “Postoje kriteriji po kojima se isplaćuju novci. Kod dječjih vrtića u vlasništvu Grada, ne subvencioniraju se djeca, već ustanova, jer je to zakonska obaveza Grada kao osnivača. No kad je riječ o privatnim vrtićima Grad nema nikakve zakonske obaveze financira njihovo poslovanje. Donijeli smo odluku da ćemo sufinancirati upis djece, u privatne vrtiće i za to namijenili određena sredstva. Iznos koji je za to namijenjen je smanjen jer privatni vrtići nisu upisali puni kapacitet, odnosno nije bilo upisano onoliko djece koliko je bilo previđeno. Da su privatni dječji vrtići organizirali dodatne programe i povećali jaslički kapacitet, što je u našem interesu jer imamo nedostatan kapacitet jaslica, dobili bi povećana sredstva”, rekao je gradonačelnik.

U istom paketu odluka usvojene su izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu, izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna, izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente, izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture te izmjene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2015. godini.
Najveći dio rasprave vodio se oko povećanja iznosa za tekuće održavanje Motornog broda Galeb, budući da na raspisani natječaj za davanje u koncesiju za gospodarsko korištenje tog kulturnog dobra nije pristigla niti jedna ponuda, pa su sredstva za njegovo održavanje povećana.

Urbana aglomeracija

Glasovanje o ustroju Riznice

Ministarstvo regionalnog razvoja donijelo rješenje o ustrojstvu Urbane aglomeracije Rijeka

Gradonačelnik Obersnel izvijestio je kako je 21. rujna Ministarstvo regionalnog razvoja donijelo rješenje o ustrojstvu Urbane aglomeracije Rijeka u koju su ušla 4 grada i šest općina i da su u međuvremenu odrađeni brojni sastanci i radionice vezani uz izradu Strategije i realizaciju te strategije. Za sutra je najavio svečano potpisivanje Sporazuma o načinu izrade i realizaciji te strategije od strane članica.

“I dalje smo otvoreni za one gradove i općine za koje smatramo da trebaju biti unutar aglomeracije, da nam se pridruže. Moramo dovršiti Strategiju čim prije budući da početkom iduće godine namjeravamo aplicirati na prva sredstva europskih fondova za tzv. integrirane teritorijalne investicije”, kazao je gradonačelnika.

Uvođenje riznice Grada Rijeke

Gradsko vijeće prihvatilo je odluku o uvođenju riznice Grada Rijeke. Kako je pojasnio gradonačelnik, u prijedlogu odluke opisane su sve poduzete aktivnosti na uvođenju riznice. Na uvođenju riznice radi se već nekoliko godina, a zadnjih godinu dvije-vrlo intenzivno jer će ona unaprijediti transparentnost poslovanja. Riznica bi već u tijeku iduće godine jednim dijelom trebala funkcionirati. U prvoj fazi koja bi se počela primjenjivati od 1. siječnja, svi će korisnici proračuna, odnosno njih 77 plus dva nova, zadržati svoje žiro račune i preko njih naplaćivati vlastite i nenamjenske prihode, te također iz njih plaćati račune vezane za tu svrhu. Više neće biti transfera iz proračuna prema korisnicima, već će se iz riznice podmirivati računi prema dobavljačima. U drugoj fazi, od 2017. g. više neće biti vlastitih žiro računa korisnika, već će sve ići preko riznice, uz kompletan nadzor trošenja svake kune korisnika, bilo da je riječ o njihovim vlastitim prihodima ili sredstvima iz proračuna.

Gradsko vijeće prihvatilo je i Konačni prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova – Bok, kao i Odluku o davanju suglasnosti na Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka.
Također, Vijeće je razriješilo Darka Lukića dužnosti potpredsjednika Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke, a za novu članicu tog Kulturnog vijeća imenovalo Tanju Smoje.