Proračun Grada Rijeke u 2007. godini, koji je današnjim izglasavanjem na sjednici Gradskog vijeća postao najveći do sad proračun Grada Rijeke iznosit će 934,7 milijuna kuna.

Gradsko vijeće na svojoj je posljednjoj ovogodišnjoj sjednici usvojilo i Programe javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi u 2007.g., te TD Rijeka promet dalo suglasnost i jamstvo za zaduženje izdavanjem korporativnih obveznica i komercijalnih zapisa koje će u konačnici iznositi 286 milijuna kuna. Prihvaćen je i novi društveni ugovor tvrtke Ekoplus, među čije je osnivače uvrštena i Općina Viškovo.

Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu

Izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave porez na dobit postaje prihod državnog proračuna, a nedostajući prihod od toga poreza nadoknađuje se jedinicama lokalne samouprave povećanjem njihova udjela u porezu na dohodak. Procjenjuje se da će povećanje udjela u porezu na dohodak, u proračunu Grada Rijeke izraženo prema naputku Ministarstva financija, Gradu Rijeci donijeti 39,3 milijuna kuna proračunskih prihoda više u odnosu na prethodnu godinu. Pojašnjavajući prijedlog proračuna, gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel naglasio je kako zbog nesigurnosti ostvarenja poreznih prihoda, postoji i mogućnost uvođenja prireza porezu na dohodak, koji je u Gradu Rijeci među najnižima u državi i iznosi 6,25 posto.
“Prema nekim analizama, nepotrebno je očekivati daljnju decentralizaciju sredstava, sve dok jedinice lokalne samouprave maksimalno ne povećaju namete građanima. Poruka koju smo dobili ustvari glasi – oderite građane koliko možete, a nama koji smo uspjeli zadržati nisku razinu prireza, takav se postupak uzima za zlo”, kazao je gradonačelnik, dodajući kako će biti zadovoljan ukoliko se njegove slutnje ne ostvare te će se ispričati svima koji su se njegovim izlaganjem osjetili pogođenima.

16. sjednica Gradskog vijeća

Rasprave oko proračuna

U Proračunu za 2007. godinu planira se i primitak od izdavanja druge tranše municipalnih obveznica u iznosu od 60 milijuna kuna namijenjenih za nastavak financiranja Kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida. S obzirom na to da se procjenjuje kako će se u narednoj godini izgradnja bazena na stajati 99 milijuna kuna, od Vlade će se ponovno tražiti suglasnost za dodatno zaduživanje u visini nedostajućih sredstava, a ne dobije li suglasnost, Grad Rijeka morat će potražiti neka druga, zaobilazna rješenja.

O neprovođenju prave fiskalne decentralizacije govorili su i ostali vijećnici, od vijećnika pozicije do oporbenih vijećnika PGS-a i Radničke stranke, dok su se za novu raspodjelu prihoda od poreza na dobit i dohodak između države i jedinica lokalne samouprave založili jedino vijećnici HDZ-a. Oni su pak izrazili nezadovoljstvo načinom na koji su raspoređena rashodi, te su istaknuli kako se premalo subvencionira poduzetnike, dok se u proračunu iz godine u godinu ponavljaju isti projekti, kao što su Autobusni kolodvor ili kompleks Gomila.

Poglavarstvo je istaknulo kako se odlučilo na drugačije načine poticanja poduzetnika, pa će umjesto subvencije, tvrtke poticati na manje izravne načine. Što se tiče ponavljanja istih projekata iz godine u godinu, naglašena je dugotrajnost pripreme projekata, kao što je imovinsko-pravna priprema ili izrada projektne dokumentacije.

Programi javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i sportu

Gradsko vijeće također je usvojilo i Programe javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, pri čemu se najduže raspravljalo o financiranju sporta. Dok je HDZ naglašavao potrebu ulaganja u vrhunski sport uspoređujući Rijeku s ostalim gradovima u Hrvatskoj koji u tu svrhu izdvajaju daleko veća sredstva, vijećnici pozicije su ostali pri stanovištu da se vrhunski sport ne bi trebao oslanjati na proračunske prihode. Osvrćući se na izjavu vijećnika Darka Franića (HDZ), gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako uspjeh vrhunskog sport ne ovisi isključivo o visini sredstava koja se izdvajaju iz proračuna, već i o sposobnosti uprave sportskih klubova.

16. sjednica Gradskog vijeća

Ulaganje u prometne projekte izdavanjem korporativnih obveznica Rijeka prometa

Ulaganje u prometne projekte izdavanjem korporativnih obveznica

Vijećnici su prihvatili informaciju o Programu ulaganja u prometne projekte u Gradu Rijeci izdavanjem korporativnih obveznica i komercijalnih zapisa Rijeka prometa, kojemu je dana suglasnost i jamstvo za zaduženje, koje će u konačnici iznositi 286 milijuna kuna. Prihvaćen je i novi društveni ugovor tvrtke Ekoplus, među čije je osnivače uvrštena i Općina Viškovo.

Usvojeni su i prijedlozi odluke o povećanju naknadama članovima Poglavarstva, Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća. Protiv odluke o povećanju naknada istupio je Željko Glavan (HSLS), istaknuvši “da se ne može oteti dojmu da se radi o nagradi vijećnicima za poslušno prihvaćanje prijedloga Poglavarstva”.