Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je Godišnji obračun proračuna za 2007. godinu. Usvojen je i opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke za 2008. godinu te niz izmjena odluka vezanih uz komunalni red i uređenje prometa, koje su usklađene s Prekršajnim zakonom koji je stupio na snagu 1. siječnja

Godišnji obračun proračuna za 2007. godinu

Prema podacima iz godišnjeg obračuna, prihodi i primici proračuna za 2007. godinu proračuna ostvareni su u iznosu od 897,2 milijuna kuna ili 92,2 posto plana, dok su rashodi iznosili 895 milijuna kuna. Gradonačelnik Vojko Obersnel izrazio je zadovoljstvo realizacijom proračuna, budući da je ujedno povećana vrijednost imovine Grada, kao i prihodi od imovine te prihodi od administrativnih pristojbi, ipak dodavši kako su nešto lošije, sa 70 posto plana, ostvareni prihodi od prodaje zemljišta. Ostvarenje bi bilo puno veće, kazao je, da je u tijeku 2007. godine potpisan predugovor s budućim vlasnicima ex tvornice Rikard Benčić, koji je ostvaren u 2008. godini. Zbog manjeg ostvarenih tih prihoda, uloženo je i nešto manje sredstava za kupovinu zemljišta za realizaciju različitih projekata, kao što je izgradnja cesta.

Vijećnica Vesna Buterin je u istaknula kako HDZ neće podržati izvješće o obračunu proračuna, budući da je proračun nerealno planiran, za poticanje poduzetništva utrošeno je tek 5,3 milijuna kuna ili 0,6 posto proračuna, te zbog činjenice da je 28 milijuna kuna nenamjenski utrošeno na izgradnju kompleksa bazena na Kantridi. Odgovarajući na primjedbu vijećnice Buterin, gradonačelnik je istaknuo kako je odluka o ulaganju 28 milijuna kuna u izgradnju bazena donesena prilikom rebalansa proračuna, a rezultat je odluke Vlade da se Gradu Rijeci ne odobri izdavanje municipalnih obveznica u vrijednosti od 90 milijuna kuna u 2007. godini. Odluka o nenamjenskom trošenju 28 milijuna kuna donesena je s ciljem da se prati dinamika izgradnje bazena u protekloj godini, a sredstva će se vratiti kroz izdanje obveznica u ovoj godini.

Gradsko vijeće je prihvatilo prijedlog odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2007. godine, kao i Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu, koji je ostvaren sa 106 milijuna kuna ili 71 posto te Program održavanja komunalne infrastrukture, ostvaren u iznosu od 85,8 milijuna kuna ili 86,8 posto u odnosu na plan. Prihvaćen je i Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora.

26. sjednica Gradskog vijeća

Branko Franceschi i Zrinka Kolak-Fabijan ponovno izabrani za ravnatelje

Imenovani ravnatelji Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i Gradskog kazališta lutaka Rijeka

Vijećnici su imenovali voditelje riječkih kulturnih ustanova, pa je za ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti izabran dosadašnji ravnatelj Branko Franceschi, a Gradsko kazalište lutaka Rijeka i u narednom četverogodišnjem mandatu vodit će Zrinka Kolak-Fabijan.

Usvojen je Opći program mjera poticaja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke

Cilj programa s 26 mjera je sistematizirati postojeće aktivnosti Grada na poticajima poduzetništvu, ponuditi nove mjere usmjerene razvoju poduzetništva i uklanjanju administrativnih barijera te izraditi podlogu za osiguranje sredstava za realizaciju mjera u okviru proračuna i drugih izvora, kao što su fondovi EU. Odbor za gospodarski razvoj i poduzetništvo Gradskog vijeća zaključio je kako je predviđeno premalo sredstava za razvoj poduzetništva, no član Poglavarstva Đani Poropat istaknuo je kako uloga Grada Rijeke nije biti poduzetnikom, već raznim mjerama stvoriti poticajno okruženje za rad malih i srednjih poduzetnika.

Plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu za 2008. godinu

Gradsko vijeće dalo je i suglasnost na Plan raspodjele financijskih sredstava po granama sportova i krajnjim korisnicima – sportskim udrugama unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2008. godinu kojeg je sačinila Zajednica sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez”. Sukladno odluci Skupštine, detaljnim rasporedom sredstava 9,7 milijuna kuna osigurano je za redovne aktivnosti sportaša.

Vijećnik HDZ-a Darko Franić izrazio je nezadovoljstvo premalim sredstvima koja su izdvojena za programe sporta, usporedivši osigurana sredstvima s iznosima koji se izdvajaju iz proračuna velikih hrvatskih gradova. Kako je izneseno nekoliko različitih podataka, donesen je zaključak da za neku od idućih sjednica Gradskog vijeća Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu u suradnji s Riječkim sportskim savezom sačini usporedbu ulaganja u sportske programe, objekte i pojedine klubove u četiri velika grada – Rijeci, Zagrebu, Splitu i Osijeku.

26. sjednica Gradskog vijeća

Novi vijećnci postali su Hrvoje Burić, Irene Gregorović-Filipčić i Franjo Butorac

Novi gradski vijećnici

Od ove sjednice izmijenjen je i sastav Gradskog vijeća, pa je tako umjesto HDZ-ova vijećnika Bojana Hlače, koji je postao saborski zastupnik, novi vijećnik postao Hrvoje Burić, umjesto vijećnika Ljevice Hrvatske Vladimira Bebića u Gradsko vijeće je ušla Irene Gregorović-Filipčić, a vijećnika PGS-a Stevana Pejnovića zamijenio je Franjo Butorac. Nadalje, vijećnik HSP-a Ivan Kirin aktivirao je svoj mandat u Županijskoj skupštini PGŽ-a, ali stranka stranka još uvijek imenovala njegova zamjenika u Gradskom vijeću.

Aktualni sat

Vijećnici su tijekom aktualnog sata postavili velik broj pitanja, pa je tako vijećnika Milana Šušnjara zanimalo hoće li Grad Rijeka oprostiti barem dio duga za komunalnu naknadu KBC-u, ako je oprostilo dug Trgovačkom društvu Simona za poslovni prostor na Korzu. Gradonačelnik je istaknuo kako Simoni nije oprošten dug, već je tvrtka samo oslobođena plaćanja zakupnine za vrijeme dok im je Porezna uprava zapečatila lokal. Dodao je kao se ne bi složio s konstatacijom da Grad oprašta dugove, već nastoji probleme riješiti putem nagodbi, kako bi se izbjegla još veća šteta za Grad. Naime, nastoji se izbjeći rješavanje dugova sudskim putem, s obzirom na to da Grad, i kad dobije sudski postupak, nema od koga naplatiti potraživanja, budući da tužene tvrtke proglašavaju stečaj i nemaju vlastite imovine. Napomenuo je kako Grad ne može oprostiti komunalnu naknadu, budući da se temeljem zakona nedostajući dio mora nadoknaditi iz poreznog dijela proračuna, iz kojeg se u pravilu financiraju različite društvene djelatnosti.

Vijećnicu Tomislavu Zečević-Pedić zanimalo je nalazi li se Ivica Plišić u sukobu interesa, budući da je istovremeno član Poglavarstva zadužen za područje razvoja, urbanizma, ekologije i gospodarenja zemljištem te zaposlenik i dioničar tvrtke IGH, koja obavlja poslove i za Grad Rijeku i gradske tvrtke. Plišić je istaknuo kako prema zakonu nije u sukobu interesa, ustvrdivši kao Poglavarstvo ne odlučuje o izvođačima poslova te on na takve odluke nema utjecaja. U raspravu se uključio i gradonačelnik, istaknuvši kako su zbog odredbi zakona članovi Poglavarstva dovedeni u nezgodan položaj, jer se radi o ljudima koji nisu profesionalno zaposleni i imaju svoja radna mjesta. Dodao je kako se manipulira se s pojmom sukoba interesa, jer bi “sukob interesa bio kad bi pročelnik, koji donosi odluke, imao privatnu firmu koja obavlja poslove za Grad Rijeku, a po ovako shvaćenom pojmu, čak bi i neki članovi Gradskog vijeća mogli biti u sukobu interesa”.

Odgovarajući na pitanje o početku gradnje novog dječjeg vrtića Srdoči, članica Poglavarstva zadužena za područje odgoja i obrazovanja Edita Stilin kazala je kako je proteklog tjedna završio natječaj za izradu projekta, a u međuvremenu se radi na izmjeni Detaljnog urbanističkog plana, koja bi trebala završiti u svibnju, čime će se stvoriti uvjeti za izdavanje građevinske dozvole. Istovremeno se radi na otkupu zemljišta i pristupne ceste, a bude li se sve odvijalo prema planu, gradnja vrtića počet će krajem godine.