Gradsko vijeće usvojilo je proračun Grada Rijeke za 2020. godinu u iznosu od 1,318 milijardi kuna, kao i projekcije proračuna za 2021. u iznosu od 1,1 milijarde kuna te za 2020. godinu u iznosu od 1 milijarde kuna.

Proračun Grada je za 11,8% ili 139,1 milijuna kuna veći u odnosu na planirani proračun za 2019. godinu. Rashodi su planirali u nešto manjem iznosu, odnosno iznose 1,28 milijardi kuna. Naime, razliku u manjoj mjeri čine manjak i višak sredstava proračunskih korisnika, a u najvećoj mjeri, odnosno u iznosu od 35,3 milijuna kuna, radi se o sredstvima namijenjenima pokriću manjka proračuna iz prethodnih godina.

Proračun za 2020. godinu planiran je u većim iznosima nego u 2021. i 2022. godini, u prvom redu zbog činjenice da se u 2020. godini planiraju najveći troškovi vezani uz provedbu projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, od čega se manji rashodi odnose na financiranje programa, a više na izdvajanja za izgradnju objekata u sklopu kompleksa Benčić te uređenje broda Galeb, radova koji će u najvećoj mjeri biti završeni u narednoj godini, a nešto manje u 2021. godini.

Kako je pojasnio gradonačelnik Vojko Obersnel, upravo zbog značajnih kapitalnih ulaganja, ali i činjenice da će po prvi puta plaće za zaposlene u osnovnim školama u iznosu od 147 milijuna kuna, koje se i dalje osiguravaju u državnom proračunu, isplaćivati direktno iz gradske riznice, prihodi od pomoći iz inozemstva i državnog proračuna u iznosu od 384,8 milijuna kuna, po prvi puta predstavljaju najveće prihode proračuna. Osim plaća za zaposlene, značajni se iznosi odnose na sredstva EU fondova za projekte uređenja kompleksa Benčić i broda Galeb, ali i projekte energetske obnove vrtića, škola i Muzeja grada, Start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju „Energana“, Interpretacijski centar prirodne baštine, Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“, Poslovnu zonu Bodulovo, izgradnju sortirnice na lokaciji Mihačeva draga i drugo. Također, planira se prihod od 11 milijuna kuna od nagrade Melina Mercouri, koju je Rijeka osvojila prema preporuci stručnog panela Europske komisije koji procjenjuje ozbiljnost i uspješnost provedbe projekta te će navedena sredstva biti iskorištena u svrhu realizacije EPK programa.

Što se tiče pokrića manjka, u 2020. godini se očekuje potpisivanje novog Sporazuma o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina za rješavanje preostalog duga Grada prema državi s osnove prihoda od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 25 milijuna kuna. Također, planiraju se i manje zaduženja – 11 milijuna kuna za nabavku tri vatrogasna vozila za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke te 6 milijuna kuna za financiranje vlastitog učešća u EU projektu startup inkubatora Energana.

Za kapitalne rashode planira se 320,7 milijuna kuna, subvencijama – poput subvencija Autrotroleju za javni gradski prijevoz ili društvu Rijeka 2020 za provedbu EPK projekta – namijenjeno je 80 milijuna kuna, dok je za naknade građanima i kućanstvima i to prvenstveno putem socijalnog programa, osigurano 28,8 milijuna kuna.

Prazne vijećničke klupe

Prazne vijećničke klupe

Glasovanje o proračunu za 2020. godinu proteklo bez većine oporbenih vijećnika

Proračun Grada Rijeke za 2020. godinu usvojen je s 21 glasom za (klub vijećnika SDP-Laburisti-SDSS, klub vijećnika PGS-a, klub vijećnika HNS-a, klub vijećnika HSU-IDS i klub vijećnika Liste za Rijeku), i jednim suzdržanim glasom (nezavisni vijećnik Marinko Koljanin). Vijećnici kluba Akcije mladih i Živog zida, kluba HDZ-a i MOST-a te Hrvoje Burić (Nezavisna lista Bura) napustili su sjednicu prije samog glasovanja, budući da se nisu složili s odlukom predsjednika Gradskog vijeća Andreja Poropata o oduzimanju riječi vijećniku Hrvoju Buriću zbog omalovažavanja gradonačelnika. Naime, vijećnici su tražili povlačenje stegovne mjere izrečene zbog nazivanja gradonačelnika „Jugoslavenom“, ne smatrajući to uvredom te naglašavajući činjenicu da je gradonačelnik sam kazao kako nije uvrijeđen. Predsjednik Gradskog vijeća Poropat istaknuo je kako neće povući stegovnu mjeru, koja je uslijedila nakon opetovanog vrijeđanja. Napomenuo je kako nije bitno je li se gradonačelnik uvrijedio izrečenim ili nije, već to što je vijećnik Burić govorio s namjerom da uvrijedi.

Pojašnjavajući razloge nepodržavanja proračuna, Kristjan Staničić je u ime kluba HDZ-a istaknuo kako proračun nije razvojni te da iako sadrži projekte, nema niti jedne nove investicije, poput izgradnje novog vrtića ili autobusnog kolodvora.
„Proračun je samo nastavak postojeće politike upravljanja i raspolaganja javnim novcem, a način na koji je predložen ne potiče gospodarski rast i zapošljavanje i pogoduje odljevu stanovništva, posebice mladih. Provođenjem ovakve politike neće se povećati fiskalni kapacitet grada, koji bi mogao financirati sve potrebe bez zaduživanja“, kazao je vijećnik Staničić.

U ime kluba Akcija mladih i Živi zid vijećnik Vedran Vivoda naglasio je kako je ovaj proračun dokaz državne statistike prema kojoj je Rijeka grad koji je u zadnjih deset godina izgubio najviše stanovnika, koji svakodnevno demografski i gospodarski propada te je jedan od najskupljih gradova u zemlji.

Dok je vijećnik Burić (Bura) naglašavao kako proračun, u kojem nema sredstava za nove vrtiće ili sanaciju Dvorane mladosti, čiji krov prokišnjava, pokazuje kako se ne vodi briga o djeci i sportašima, nezavisni vijećnik Koljanin naglasio je kako ne može podržati proračun, budući da u njemu nema osiguranih sredstava za kupnju zgrade Teatra Fenice. Naime, zgrada bi uskoro putem licitacije trebala biti prodana za 1,5 milijuna eura, što je znatno manje od zadnje procjene vrijednosti.
„Danas se potvrdilo ono što sam na sjednici Gradskog vijeća u svibnju 2018. godine rekao o Teatru Fenice – da je moguće za dva, tri milijuna eura kupiti Teatro Fenice. Grad se nije uopće potrudio, kako sam, a kamo li u suradnji sa županijom, da kupi zgradu i obnovi sredstvima EU fondova. Mislim da je najveći problem projekta Europska prijestolnica kulture što u njega nije uvršten Teatro Fenice, koji je po mom mišljenju puno vrjedniji objekt industrijske baštine i značajniji dio riječkog identiteta nego toliko spominjani brod Galeb“, kazao je vijećnik Koljanin. Dodao je kako je amandmanom htio predložiti da se u proračun uvrsti i gradnja igrališta na Kampusu, no odustao je, svjestan da bi u ovako prenapregnutom proračunu bilo teško pronaći sredstva za tu svrhu.

Gradsko vijeće više sati raspravljalo o proračunu za 2020. godinu

Gradsko vijeće više sati raspravljalo o proračunu za 2020. godinu

U prijedlog proračuna naknadno uvršteni novi EU projekt i povećanje cenzusa za dobivanje socijalne pomoći

Vijećnica Tamara Martinčić (klub SDP-Labuirsti-SDSS) je naglasila kako se ne može složiti da proračun nije razvojan, odnosno da projekti u kulturi ne donose razvoj. Navela je niz projekata koji podižu kvalitetu života Riječana, od kontinuiranog ulaganja u poduzetničke inkubatore, preko stipendija do brojnih mjera socijalne politike. Priključivši se raspravi, gradonačelnik Obersnel je naglasio kako je iluzorno očekivati da u situaciji kada Vlada zdušno trudi da kroz porezne reforme smanji prihode gradova i općina, a uz 400 milijuna kuna vrijedne projekte koji se trenutno provode, osigura dodatna sredstva za nove projekte.

Govoreći o demografskoj slici, gradonačelnik je naglasio kako je od 2011. godine iz Rijeke odselilo 24 tisuće ljudi, ali se doselilo njih oko 18 tisuća, što znači da je Rijeka izgubila 6 tisuća stanovnika. Podaci za 2018. godinu pokazuju kako je 50% odseljenih otišlo u gradove i općine Riječkog prstena te da se u inozemstvo nije odselio niti veći niti manji broj stanovnika nego iz ostalih hrvatskih sredina. Kazao je kako će prije kraja mandata završiti izgradnja autobusnog kolodvora, naglasivši kako ne mora sve biti iskazano u proračunu, budući da investitor može biti privatnik ili komunalno društvo. U odnosu na predloženi proračun, gradonačelnik je predložio dva amandmana, koji su postali sastavni dio proračuna. U prvom redi, radi se o uvrštavanju novog EU projekta „Novi put – razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika“ vrijednog 1,48 milijuna kuna. Drugi amandman odnosi se na preraspodjelu unutar planiranih sredstava za komunalne prioritete po mjesnim odborima, koja sada odražava konačne odluke vijeća mjesnih odbora o komunalnim radovima vrijednim 11,8 milijuna kuna koje će se provesti na područjima njihovih mjesnih odbora.

Prihvatio je amandmane Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb da se povećaju prihodovni cenzusi, temeljem kojih građani slabijeg imovinskog stanja mogu dobiti pomoć za podmirenje troškova stanovanja i javnog gradskog prijevoza, kao što se povećava i uvjet mirovinskog prihoda za dobivanje novčane pomoći za umirovljenike. Ovim odlukama želi se izbjeći mogućnost da zbog povećanja plaća i mirovina, a time i vjerojatnog prelaženja cenzusa, dio Riječana koji prima pomoći izgubi na njih pravo. Za provedbu ova dva amandmana u proračunu će se osigurati 500 tisuća kuna.

23. sjednica Gradskoga vijeća Grada Rijeke

Gradsko vijeće usvojilo povećanje dijela cenzusa za dobivanje socijalnih pomoći

Usvojen amandman kojim se i u 2020. osiguravaju sredstva na nagrade najboljim startup timovima

Gradonačelnik je prihvatio i amandman Liste za Rijeku, kojim se predlaže osiguravanje 100 tisuća kuna za nagrade najuspješnijim startup projektima razvijenim u Startup inkubatoru Rijeka, koji rezultiraju otvaranjem trgovačkog društva ili obrta sa sjedištem u gradu Rijeci.
„Prihvaćanjem ovog amandmana osigurana sredstva bi se izjednačila sa sredstvima osiguranim 2019. godine što je rezultiralo značajnim povećanjem interesa i do sada najvećim brojem prijava 11. generacije korisnika Startup inkubatora“, pojasnio je vijećnik Danko Švorinić, istaknuvši kako je projekt koji je na prijedlog Liste za Rijeku uvršten u proračun za 2019. godinu, a radi se o proširivanju aktivnosti na poticanju darovite djece, pokazao opravdanim.

Lista za Rijeku također je predložila i dva zaključka za realizaciju projekata sukladno financijskim mogućnostima Grada – osnovati radne skupine i osigurati odgovarajuća sredstva za dovršetak projektne dokumentacije za uređenje Trga pul Vele crikve te obnovu i izlaganje antičkih mozaika javnosti, kao i za izradu projekte dokumentacije za sanaciju Lansirne rampe Torpedo.

Vijećnica Ana Trošelj je kazala kako klub vijećnika PGS-a podržava proračun, smatrajući ga razvojnim, ali je ujedno predložila i nekoliko zaključaka, odnosno realizaciju projekata sukladno financijskim mogućnostima Grada. Radi se o postavljanju umjetne trave na malonogometnom igralištu Gornji Zamet – Hosti, početku aktivnosti za etapno uređivanje Sportsko-rekreacijskog centra Zamet, nastavku financiranja Udruge vinara, vinogradara i voćara Srdoča, uređenje spomenika antifašističke borbe, postavljanje pet širokokutnih kamera s ciljem uspješnijeg sprečavanja uništavanja gradskih zidova i fasada, projektiranje nove rasvjete na Trsatskim stubama te privremeno uređenje Trga Riječke rezolucije.

Zaključke je usvojilo i Gradsko vijeće, a gradonačelnik je izrazio uvjerenje da će se u proračunu naći mogućnost za realizaciju ovih projekata.

Odbijena su dva amandmana vijećnika HDZ-a koji su predložili povećanje subvencija poduzetnicima za 10 milijuna kuna te povećanje sredstava za uređenje ulice Tonžino na Srdočima. Gradonačelnik Obersnel je prijedlog povećanja sredstava za subvencije poduzetnicima na račun funkcioniranja ustanova u kulturi ocijenio neozbiljnim. Što se tiče uređenja ulice Tonžino, gradonačelnik je istaknuo kako će se nedostajuća sredstva za realizaciju projekta uređenja ceste Tožino, za koja se još uvijek ne zna točna visina, osigurati iz osiguranih sredstava za uređenje nerazvrstanih cesta.

23. sjednica Gradskoga vijeća Grada Rijeke

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat

Usvojen treći rebalans proračuna za 2019. godinu

Gradsko vijeće je usvojilo i niz dokumenata vezanih uz proračun za 2020. godinu. Program javnih potreba u kulturi iznosi 3,48 milijuna kuna, Program javnih potreba u sportu težak je 14 milijuna kuna, a Program javnih potreba u tehničkoj kulturi iznosi 1,8 milijuna kuna. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente iznosi 9,2 milijuna kuna, Program građenja komunalne infrastrukture vrijedan je 61,9 milijuna kuna, dok Programa održavanja komunalne infrastrukture iznosi 87,8 milijuna kuna.

Za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću osigurano je nešto više od milijuna kuna, a za rad vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku 805 tisuća kuna. Usvojena je i nova Odluka o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina za Grad Rijeku, kojom je za 30% povećana mjesečna nagrada predsjednicima vijeća i Predstavnici češke nacionalne manjine.

Usvojene su treće izmjene i dopune proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu prema kojima se prihodi planiraju u iznosu 1,11 milijardi kuna, a rashodi 1,09 milijardi kuna, odnosno 5,4% manje u odnosu na tekući plan. Radi se o tehničkom rebalansu kojim se dosadašnje ostvarenje prihoda i rashoda usklađuje s procjenom ostvarenja do kraja 2019. godine i shodno tome plan mijenja na pojedinim stavkama prihoda i rashoda proračuna. Na smanjenje ukupnih rashoda proračuna utječe dinamika realizacije pojedinih projekata kao što su uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar kompleksa Benčić, izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga ili pak poslovna zona Bodulovo, budući je složena procedura postupaka javne nabave usporila planiranu dinamiku radova.

Izmijenjen je i niz dokumenata vezanih uz proračun za 2019. godinu, i to Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, Plana raspodjele sredstava spomeničke rente te programi gradnje i održavanja komunalne infrastrukture.

Nepravedne odredbe Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom upućene na ocjenu ustavnosti

Prihvaćene su izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke, koje su na taj način usklađene s izmjenama Vladine Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Bitna je novost da se korisnici javne usluge dijele u dvije kategorije, kućanstva i one korisnike koji nisu kućanstva, s time da se ovi potonji dijele na potkategorije prema djelatnostima koje obavljaju. Kako je pojasnila pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević, Uredba nalaže nelogično i nepravedno određivanje fiksnog dijela računa za odvoz otpada. Ilustrirajući o čemu se radi, pojasnila je kako je propisano da isti fiksni dio računa plaća KBC Rijeka i privatna ordinacija, unatoč nerazmjeru u veličini prostora.
„Unatoč nelogičnostima, kako ne bismo bili u prekršaju, moramo donijeti izmjene odluke, kojom pak određujemo da cjenik počinje vrijediti 1. siječnja 2021. godine. Vjerujemo kako će se do onda uspjeti promijeniti nelogične odredbe Vladine Uredbe“, kazala je pročelnica Miličević. Do sada su pokrenuta tri postupka ocjene ustavnosti izmjena Uredbe od strane 12 komunalnih društava s Kvarnera, 15 jedinica lokalne samouprave na čelu s Prelogom te Udruge gradova.

23. sjednica Gradskoga vijeća Grada Rijeke

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel sa suradnicima

Donesena nova Odluka o porezima, izmjene tehničke naravi

Usvojena je nova Odluka o porezima Grada Rijeke nastala prema uputama Porezne uprave, prema kojima je iz do sada važeće odluke trebalo brisati sve odredbe koje nisu u djelokrugu odlučivanja predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, budući da su iste propisane Zakonom o lokalnim porezima odnosno drugim zakonima.

Vijećnik Vedran Vivoda podnio je amandman, kojim je predložio vraćanje stope prireza porezu na dohodak na 12%.
„Smatram da su zadovoljeni svi uvjeti da se prirez vrati na staru stopu od 12% s obzirom na to da je gospodarska kriza završila. Kako je dizanje stope prireza s 12% na 15% bila krizna odluka, ne vidi se potreba da prirez ostane na visini krizne mjere“, stoji u obrazloženju amandmana.

Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako bi rado smanjio prirez, ne na 12%, nego na početnih 6,25%, ali to nije moguće. Istaknuo je kako su porezne reforme koje su provele, sadašnja ali i dosadašnje vlade, neovisno na politički predznak, značajno utjecale na porezne prihode Grada Rijeke. Ti se prihodi, unatoč tome što su ove godine veći, još uvijek nisu vratili na visinu prije početka reformi. Zbog povećanja osnovnog poreznog odbitka Grad Rijeka u idućoj godini gubi 13 do 14 milijuna kuna, a u 2021. godini smanjenje poreznih prihoda penje se na 30-ak milijuna kuna.

Usvojen Akcijski plan Grada Rijeke za mlade za 2020. godinu

Gradsko vijeće je usvojilo Akcijski plan Grada Rijeke za mlade za 2020. godinu, unatoč tome što ga nisu podržali odbori Gradskog vijeća za kulturu te predškolski odgoj i obrazovanje. Kako su pojasnili predsjednik Odbora za kulturu Zvonimir Peranić i predsjednik Odbora za predškolski odgoj i obrazovanje Danko Švorinić, glavni je razlog nepodržavanja Akcijskog plana što on u dovoljnoj mjeri ne prati Program za mlade za razdoblje od 2018. do 2022. godine, na kojem se temelji, a kod niza mjera, osim onih koje se tiču poduzetništva, nije lako iščitati kako se ostvaruju iz godine u godinu.

Zahvalivši se na konstruktivnoj raspravi, pročelnica odjela za odgoj i školstvo Sanda Sušanj je kazala kako je Akcijski plan rezultat rada svih odjela gradske uprave. Istaknula je kako Program za mlade ima samo 20-ak posto općina i gradova u Hrvatskoj, a akcijske planove gotovo nitko. Podsjetila je kako Grad Rijeka dionik projekta u sklopu kojeg će se stvoriti bazu podataka udruga za mlade i područja na kojima oni rade, kako bi se u budućnosti mogle što kvalitetnije planirati mjere.