Na drugom susretu Vijeća građana Rijeke, održanom u RiHubu, članovi su imali priliku kroz predavanja, prezentacije i rasprave upoznati se sa sustavom mjesne samouprave u Rijeci.

Vijeće građana Rijeke, prvi je projekt takve vrste u Hrvatskoj u sklopu kojeg, tijekom sedam susreta od 3. studenoga do 7. prosinca, 34 nasumično odabranih građanki i građana Rijeke raspravlja i izrađuje preporuke o tome kako Grad Rijeka može unaprijediti sustav mjesne samouprave i povećati sudjelovanje građana u razvoju lokalne zajednice.

Nakon jučerašnjeg prvog susreta, kada su se članovi Vijeća građana Rijeke imali priliku upoznati, iskazati svoja očekivanja od sudjelovanja u radu Vijeća te se upoznavati s načinom rada, tema drugog susreta bilo je upoznavanje sa sustavom mjesne samouprave u Rijeci.

Upravo je učenje prva faza rada Vijeća građana Rijeke, nakon čega slijedi faza konzultacija s relevantnim dionicima i širom javnosti, potom se odvija proces raspravljanja i odlučivanja, kako bi cijeli proces završio izradom zajedničkih preporuka koje Grad Rijeka treba poduzeti za unaprjeđenje sustava mjesne samouprave i povećanje sudjelovanja građana u razvoju lokalne zajednice.

Vijeće građana Rijeke - drugi susret

O mjesnoj samoupravi u Hrvatskoj govorio prof. Đulabić

Grad Rijeka za rad mjesne samouprave u 2023. godini planira izdvojiti 2,6 milijuna eura

Mjesna samouprava je razina političke vlasti na kojoj građani mogu neposredno sudjelovati u rješavanju lokalnih pitanja, potreba i problema koji utječu na svakodnevni život i rad svih građana. Mjesna samouprava u nekom gradu ili općini ostvaruje se kroz mjesne odbore koje čine svi građani koji žive na području nekog mjesnog odbora. U Rijeci postoje 34 mjesna odbora. U mjesnim odborima se utvrđuju i rješavaju brojni problemi i zadovoljavaju se raznovrsne potrebe Riječanki i Riječana. Grad Rijeka je, u 2022. godini,  za različite programe i projekte te za rad mjesne samouprave izdvojio oko 2.1 milijun eura, a u 2023. planira se izdvojiti 2.6 milijuna eura.

No, postoji i velik potencijal za daljnji razvoj i jačanje riječkog sustava mjesne samouprave, kao i za aktivnije uključivanje građana u život mjesnih odbora i grada u kojem žive, rade i djeluju.

Vijeće građana Rijeke ponudit će odgovor na pitanje kako taj potencijal najbolje iskoristiti za unapređenje kvalitete života svih Riječana i Riječanki, kako kroz rad mjesnih odbora i mjesne samouprave, ali i kroz samoorganizaciju građana, lokalne inicijative i akcije.

Vijeće građana Rijeke - drugi susret

Vijeće građana učilo o ustroju mjesne samouprave u Rijeci

O mjesnoj samoupravi u Hrvatskoj govorio prof. Đulabić

Stoga su tijekom današnjeg susreta najprije od prof. Vedrana Đulabića, redovitog profesora na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu, saznali više o ustroju mjesne samouprave u Hrvatskoj. Prof. Đulabić je predstavio lokalne političke institucije, ideju mjesne samouprave te pravni okvir mjesne samouprave u Hrvatskoj.

Naglasio je kako je mjesna samuprava u potpunosti u nadležnosti gradova i općina i njihovog modela upravljanja te o njima ovisi uloga mjesnih odbora, način regulacije, organizacije i financiranja, kao i druga pitanja o mjesnoj samoupravi. Tako primjerice Grad Zagreb ima dva stupnja mjesne samouprave, odnosno gradske četvrti i mjesne odbore, dok Rijeka, kao i većina gradova, ima samo jedan stupanj mjesne samouprave, odnosno organizirane mjesne odbore.

Prof. Đulabić je naglasio i probleme s kojima se suočava mjesna samouprava u cijeloj Hrvatskoj. U prvom redu, radi se o nedorečenoj ustavnoj i zakonskoj regulaciji temeljenih pitanja mjesne samouprave.
„Druga stvar je da je mjesna samouprava potpuno politizirana: provode se politički izbori za mjesnu samoupravu, iako regulativna navodi da je to oblik neposrednog sudjelovanja građana, te se politizacija iz lokanih izbora prelila na mjesnu samoupravu. A teme kojima se bavi mjesna samouprava stvarno nemaju veze s politikom. Koja je ideološka razlika u nepošišanom zelenilu, popravku nogostupa ili problemima s parkiranjem? Sve to dovodi do odbojnosti građana prema sudjelovanju u mjesnoj samoupravi“, kazao je prof. Đulabić.

Naglasio je kako se mjesna samouprava u Hrvatskoj suočava sa skučenim ovlastima i financijama, kao posljedica cjelokupne centralizacije države, u kojoj ni sama lokalna samouprava ima skučene ovlasti i financije. Dodao je kako je i jedan od izazova u Hrvatskoj i odsutnost značajnije administrativne podrške za rad mjesnih odbora.

Vijeće građana Rijeke - drugi susret

Voditeljica Odsjeka za mjesnu samoupravu Dragica Fadljević

Članovi Vijeća građana učili o sustavu mjesne samouprave, od djelokruga rada do načina financiranja

O sustavu mjesne samouprave u Rijeci, djelokrugu, djelatnostima i aktivnostima vijeća mjesnih odbora u Rijeci, načinu financiranja mjesne samouprave u Rijeci te o programu Malih komunalnih akcija i Riječkom programu lokanog partnerstva govorila je voditeljica Odsjeka za mjesnu samoupravu u Gradu Rijeci Dragica Fadljević.

Na službenoj internetskoj stranici Grada Rijeke dostupno je niz informacija o mjesnoj samoupravi uključujući i informacije o razlozima osnivanja mjesnih odbora te granicama i područjima mjesnih odbora u Rijeci;  izborima za vijeća mjesnih odbora te aktima koji uređuju rad mjesnih odbora; ustroju i načinu odlučivanja mjesnih odbora te godišnjem ciklusu i programima rada vijeća mjesnih odbora; financiranju mjesnih odbora i godišnjim izvješćima o radu vijeća mjesnih odbora; načinima kako se građani mogu aktivno uključiti u rad mjesnih odbora i druge informacije. Više informacija o mjesnoj samoupravi dostupno je na: https://www.rijeka.hr/mjesna-samouprava. Na službenim stranicama Grada Rijeke dostupne su i informacije  o programu Malih komunalnih akcija i Riječkom programu lokanog partnerstva.

Sljedeći susret Vijeća građana planiran je za subotu, 11. studenog, a tema trećeg susreta bit će upoznavanje s načinima sudjelovanja građana u odlučivanju i primjerima dobre prakse rada u zajednici.

Pokretač projekta Vijeća građana Rijeke je Grad Rijeka, dok je za pripremu i provedbu projekta zadužena Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke, a u suradnji s Gradom Rijekom. Pripremu i provedbu ovog projekta podržala je i Zaklada Friedrich Ebert. Grad Rijeka sufinancira ovaj projekt u iznosu od 6.700 eura. Metodologiju nasumičnog izbora građanki i građana u Vijeće građana Rijeke izradio je obrt Stratosfera iz Rijeke u suradnji s Udrugom Smart.

Sve informacije o Vijeću građana Rijeke nalaze se na internetskoj stranici www.vijecegradanarijeke.org.