Na svojoj redovnoj konferenciji za medije gradonačelnik Vojko Obersnel ocijenio je odluku Vlade o namjeri davanja jamstva u visini 750 milijuna kuna za izgradnju novih klinika za ginekologiju i pedijatriju, povijesnim korakom za Rijeku, u kontekstu izgradnje Nove bolnice. Rijeka je postala interesantna investitorima, rekao je gradonačelnik te najavio niz radova koji će se tijekom ljetnih mjeseci izvoditi u našem gradu.

Vlada donijela odluku o namjeri davanja jamstva KBC-u za izgradnju nove Klinike za pedijatriju i porodništvo

Gradonačelnik je konferenciju započeo informacijom da je Vlada upravo donijela odluku o namjeri davanja jamstva Kliničkom bolničkom centru Rijeka za izgradnju nove Klinike za pedijatriju i porodništvo i termoenergetskog bloka, u iznosu od 750 milijuna kuna, koliko je procijenjena vrijednost radova. „Ovo je nakon višedesetljetnog zalaganja za potrebu ozbiljnijeg ulaganja u KBC i izgradnju Sveučilišne bolnice, prvi konkretan korak koji jamči da će, čim završe određene procedure odabira banaka koje će kreditirati taj iznos i odabir izvođača radova, moći započeti radovi na izgradnji Kliničkog bolničkog centra. Paralelno se i dalje provode aktivnosti za izgradnju preostalih dijelova nove Sveučilišne bolnice modelom javno privatnog partnerstva, za što je uostalom i potpisan ugovor između Ministarstva zdravlja, Grada Rijeke, KBC-a i Centra za investicije i praćenje energetskih procesa koji je i nositelj daljnjih aktivnosti vezanih uz odabir privatnog partnera koji bi sudjelovao u tom procesu. U proteklih desetak godina uloženo je izuzetno puno truda s naše strane, kako bi se ovo moglo napokon i dogoditi, počevši od odluke da Grad Rijeka bez naknade prepusti KBC-u Rijeka više od 37 tisuća kvadratnih metara za izgradnju novog KBC-a, do zamjene nekretnina između Grada i KBC-a odnosno Ministarstva zdravlja, čime su stvoreni svi preduvjeti da se krene u izgradnju nove bolnice. Osim same vrijednosti zemljišta, treba napomenuti da će Grad u izgradnji nove Sveučilišne bolnice sudjelovati i izgradnjom potrebne komunalne infrastrukture, od cesta, kanalizacije, vodovoda, telekomunikacijske mreža i svega ostalog“, rekao je Obersnel.

Gradonačelnik je podsjetio da je u tom kontekstu važna i uloga Energa koji će graditi novu energanu koja će služiti za potrebe Sveučilišta, nove bolnice i dijela Vojaka, a moguće i dijela Gornje Vežice, za što su osigurana sredstva Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu od gotovo 7 milijuna eura. Gradonačelnik vjeruje da je ovom odlukom Vlade učinjen značajan korak naprijed i da bi radovi na izgradnji ove prve faze KBC-a, odnosno nove Sveučilišne bolnice u koju će se preseliti Klinika za porodništvo i Klinika za pedijatriju, mogli započeti do kraja ove godine. „Izgradnjom ovih objekata, stvaraju se preduvjeti da se u staru Kliniku usele neki drugi odjeli koji nemaju odgovarajuće uvjete, jer se ipak radi o najnovijoj zgradi KBC-a građenoj sredstvima samodoprinosa građana Rijeke. Jednako tako, oslobodit će se i prostor na Kantridi, koji prema Generalnom urbanističkom planu ima namjenu turističke zone. Dok se ne izgradi nova Klinika, Grad Rijeka će u dogovoru s Upravom KBC-a izgraditi topli most između Odjela dječje kirurgije i centralne zgrade Dječje klinike, koji će malim pacijentima omogoćiti prolaz između te dvije zgradebez obzira na vremenske uvjete. Radi se o investiciji vrijednoj preko 500 tisuća kuna, koja će biti realizirana do rujna ove godine uz financijsku potporu Grada Rijeke i gradskih komunalnih društava.

Prepoznatljivost Rijeke kao grada u koji vrijedi ulagati

Kada je u pitanju investicijski ciklus, odnosno prepoznatljivost Rijeke kao grada u koji vrijedi ulagati, gradonačelnik je kao primjer izdvojio nedavno otvoreni pogon Jadran galenskog laboratorija, vrijedan 50 milijuna eura, zatim uspješno okončanu dokapitalizaciju Luke Rijeka vrijednu više od 300 milijuna kuna, koja je dostatno za izgradnju novih lučkih kapaciteta i skladišta na području Škrljeva, a sve u svrhu jačanja riječkog prometnog pravca. U tom kontekstu važna je i investicija filipinske kompanije ICTSI koja je do sada investirala gotovo 50 milijuna eura, što u kupovinu tvrtke Jadranska vrata, što u nabavku nove opreme za kontejnerski terminal Brajdica. Kolika je vrijednost terminala Brajdica i riječkog prometnog pravca, govori i činjenica da je nedavno odobreno 24 milijuna eura za proširenje i modernizaciju željezničkog kolodvora uz terminal Brajdica, iz Europskih fondova, što znači da i Europa u skladu sa svojom strategijom prometa i uvrštavanjem Rijeke i riječkog prometnog pravca u deset najznačajnijih prometnih koridora ima povjerenje ulaganja u riječki prometni pravac.

Ne treba smetnuti s uma da se odvijaju radovi na novom Zagrebačkom terminalu. Radi se o investiciji vrijednoj sedamdesetak milijuna eura financiranih iz kredita Svjetske banke u okviru Rijeka Gateway projekta.

Krajem ove godine trebala bi krenuti izgradnja novog turističkog resorta na Kostabeli vrijedna oko 50 milijuna eura. Na tom području se trenutno završavaju radovi na rekonstrukciji crpne stanice i kolektora, čime su stvoreni preduvjeti za početak radova. Gradonačelnik je podsjetio kako će nova garaža Zagrad B biti u funkciji za koji dan. Investicija je to od nekih 40 milijuna kuna, a i na Trsatu se u sklopu Kampusa intenzivno radi na izgradnji novih kapaciteta za smještaj studenata. Grade se tri zgrade namijenjene studentskom domu, a radi se o investiciji vrijednoj oko 150 milijuna kuna.

Radovi tijekom ljeta na području grada Rijeke

Ono što će obilježiti ovo ljeto su radovi na izgradnji kanalizacijske mreže. Od ukupno 180 milijuna eura vrijednog projekta, čak 150 milijuna eura će se utrošiti na području 10 mjesnih odbora grada Rijeke, odnosno 70 ulica u kojima će preko 860 objekata biti priključeno na sustav kanalizacije, dok se ostalih 30 milijuna eura odnosi na ulaganja na području Grada Kastva.

Ovo ljeto nas očekuje i rekonstrukcija Ulice Riva od Trga Žabica do zgrade Transadria koji bi trebali započeti početkom kolovoza. Također intenzivno se radi na čvoru Orehovica kako bi se omogućio izlaz s zaobilaznice u smjeru Vežice i Trsata što je važno i u kontekstu KBC-a na Sušaku i Kampusa. Radovi će biti gotovi do kraja studenog. Ovi bi radovi mogli biti gotovi i ranije, ali gust promet u ljetnim mjesecima znatno otežava gradnju spoja zaobilaznice i izlaza. Paralelno se radi i na izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju kompletnog čvora Orehovica čime će se omogućiti ulaz i izlaz iz svih prometnih pravaca.

Tijekom ljeta se izvode i gotovo 4 milijuna kuna vrijedni radovi u riječkim osnovnim školama i vrtićima. Najveći dio, 2 milijuna kuna utrošit će se za energetsku obnovu fasade OŠ Vladimir Gortan, čime će se postići značajna ušteda toplinske energije od gotovo 50 posto podizanjem energetskog razreda i za 75 tona smanjiti godišnja emisija štetnih plinova.

Riječka aglomeracija

Gradonačelnik je također naglasio i činjenicu da je grad Rijeka, 15. srpnja, u roku koje je postavilo Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova, dostavio odluku Gradskog vijeća o ustroju Riječke aglomeracije,  i to kao prvi i jedini u Republici Hrvatskoj. Gradonačelnik vjeruje da je ustroj aglomeracije važna i pozitivna stvar, koja se temelji na Strategiji Europske unije te pruža mogućnost dodatnog financiranja iz europskih fondova za integrirane teritorijalne investicije na području aglomeracije, u skladu sa Strategijom razvoja aglomeracije.

Na pitanja novinara je li se još koja jedinica lokalne samouprave u međuvremenu odlučila pripojiti riječkoj aglomeraciji, gradonačelnik je rekao da je na jučer vijeće Općine Matulji na sjednici o tome glasalo neodlučno, a još se čeka stav vijeća Općine Klana. Nismo htjeli nikoga siliti da uđe u aglomeraciju, rekao je gradonačelnik te dodao kako su svi koji to žele, dobrodošli ukoliko se žele pripojiti riječkoj aglomeraciji.

Na pitanje je li istina da će se izgradnjom nogometnog kampa na Rujevici odustati od rekonstrukcije stadiona na Kantridi gradonačelnik je rekao da on nema takvih saznanja. Koliko je njemu poznato, tvrtka Stadion Kantrida d.o.o  želi prvo u potpunosti završiti nogometni kamp na Rujevici kako bi se zatim moglo krenuti s izgradnjom Stadiona na Kantridi. Gradnja objekta novog stadiona nije jednostavna. Potrebno je dovršiti projektnu dokumentaciju, izraditi Glavni projekt, ishodovati građevnu dozvolu. „ S naše strane, mi radimo dokumentaciju potrebnu za izgradnju pristupnih cesta i rješavanje komunalne infrastrukture i spremni smo, kada dokumentacija bude gotova i investitor to zaraži, u najkraćem roku izdati potrebnu dozvolu“, rekao je gradonačelnik.