U povodu Međunarodnog dana mladih donosimo priče Darije Polić, Kruna Topolskog i Gee Lukšić, mladih Riječana koji svojim aktivizmom čine naš grad i društvo boljim mjestom za život.

Međunarodni dan mladih obilježava se svake godine 12. kolovoza s ciljem podizanja svijesti o važnosti uloge koju mladi nose u društvu, o njihovim potrebama, mogućnostima i izazovima s kojima se svakodnevno susreću.

Nastao je na inicijativu Ujedinjenih naroda, a prvo službeno obilježavanje ovog dana zabilježeno je 2000. godine. Svake je godine naglasak na drugoj temi, a ovogodišnja je tematika transformacija obrazovanja. Dostupno, kvalitetno i inkluzivno obrazovanje ne smije biti privilegija, ono danas predstavlja temeljno ljudsko pravo svakog pojedinca te promiče razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje i aktivno sudjelovanje u demokratskom društvu. Mladi predstavljaju stup našeg društva, resurs u koji moramo ulagati i ključna su karika kao pokretači promjena s ciljem poboljšanja položaja mladih u društvu. Suradnjom i sinergijom različitih sektora u području mladih doprinosimo stvaranju kvalitetnijeg okruženja za mlade.

Prema europskoj strategiji mladih potrebno je jačati i osnaživati lokalne i regionalne kapacitete u području rada s mladima kako bi mladi dobili priliku koristiti mogućnosti koje im se pružaju kao što su primjerice građansko i političko sudjelovanje, volonterstvo, stvaralaštvo, poduzetništvo, sport te globalno uključivanje, čemu Grad Rijeka pridonosi kroz provedbu aktualnog Programa za mlade, ali i kroz provedbu raznih drugih projekata. U suradnji s organizacijama mladih i za mlade, odgojno-obrazovnim i kulturnim ustanovama te drugim važnim akterima u zajednici doprinosimo stvaranju inkluzivnog društva, razvoju konstruktivnog dijaloga kako bi se za mlade stvorio pristup pouzdanim informacijama te kako bi ih se potaklo na kvalitetno učenje za potrebe integracije u dinamično razdoblje 21. stoljeća.

Građanski odgoj – stvaranje preduvjeta za društveni angažman, poštivanje prava i političku participaciju

Obzirom na tematiku koja karakterizira ovogodišnji Dan mladih želimo naglasiti da su promjene u obrazovnom sustavu, koji ne odgovara adekvatno na potrebe djece i mladih danas i ne priprema ih kvalitetno za susret sa svijetom odraslih, nužne. Potreban je pristup oblicima poučavanja u kojima je fokus na ishodu učenja. Grad Rijeka učinio je veliki iskorak prepoznavši važnost uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja u naše osnovne škole te time pridonio stvaranju ključnog preduvjeta za društveni angažman, poštivanje vlastitih i tuđih prava kao i za političku participaciju. Ovaj je riječki model obrazovanja za građanstvo posebno istaknut od strane Europske komisije u analizi politika obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja u zemljama članicama EU za 2018. godinu, a prepoznat je kao primjer dobre prakse i u drugim hrvatskim gradovima i županijama te kao takav preuzet što nas posebno veseli.

Kako je Nelson Mandela jednom istaknuo “Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrijebiti da promijenite svijet” Grad Rijeka i dalje će ulagati i doprinositi izgradnji kvalitetnog i dostupnog obrazovanja kako bi se svakom djetetu, svakoj mladoj osobi, bez obzira na socio-ekonomske razlike, osigurao pristup učenju.

U nastavku upoznajte Dariu, Kruna i Geu, mlade Riječane koji svojim aktivizmom čine naše društvo ljepšim mjestom te smatramo da takve pozitivne priče trebaju biti inspiracija svima nama.

Daria: Moja je želja živjeti i raditi u korak s djecom i mladima

“Imam 19 godina i živim u Rijeci. Ove sam godine upisala fakultet, sociologiju i komunikologiju u Zagrebu. Kreativna sam duša pa u slobodno vrijeme šivam i oslikavam torbe, ruksake i odjeću. Obožavam prirodu i već sam 10 godina izviđač u Odredu izviđača pomoraca Kantrida, a 5 godina sam mentorica i voditelj djece u dobi od 8. do 11. godine u istome odredu.  Već dvije godine volontiram na Liburnia film festivalu, a radila sam i na festivalu za djecu Tobogan na radionici animiranog filma u Art-kinu. Oni su me potaknuli da sama krenem u animacijske vode. Volim alternativu, kulturu, glazbu, fanzine, šumu, more, putovanja… Moja je želja živjeti i raditi u korak s djecom i mladima.”
Daria Polić (19)

Kruno: Od djetinjstva me vodila želja da pomažem drugima, jednom kad narastem i „budem velik“

„Magistar sam fizioterapije kojeg je još od djetinjstva vodila želja da pomaže drugima, jednom kad narastem i ‘budem velik’. Dobitnik sam dvije rektorove nagrade, za izvrsnost i volontera godine te sam završio program cjeloživotnog obrazovanja Mladi u suvremenom društvu. Tijekom studija bio sam aktivan student uključen u rad nekoliko organizacija, a obavljao sam funkciju predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci. Zalažem se za jednake šanse za sve, neovisno o međusobnim razlikama. Kao mlada osoba iz alternativne skrbi predan sam tome da otvoreno progovaram o poteškoćama s kojima sam se susretao kako bi razbio predrasude o ‘djeci iz domova’.  Smatram da bi svijet bio daleko ljepše mjesto, puno ljubavi i razumijevanja, samo kada bi prihvaćali i uvažavali razlike te kada bi svakodnevno zastali i malom ili većom gestom nekome u našoj blizini uljepšali dan.”
Kruno Topolski (25)

Gea: Mijenjanjem životnih navika promijenio mi se pogled na svijet

“Zovem se Gea, kao maturanticu i buduću brucošicu često me pitaju što me zanima i čime bi se htjela baviti. Svoje strasti počela sam pronalaziti već u prvom razredu srednje. Tada sam prvi put volontirala, što mi je otvorilo brojna vrata. Od sveučilišnih igara do filmskih festivala volontiranje mi je pružilo novi pogled na svijet, gdje se na rad i djelovanje ne gleda samo kroz novce već kroz druge dobrobiti. Volontiranje na filmskim festivalima mi je pružilo nova saznanja pa sam fotografiju i film zavolila kao hobije, koje svakako želim uklopiti u svoje buduće zanimanje. Uz to u slobodno vrijeme čitam, što bi preporučila svakome tko se još traži, jer sam kroz knjigu upoznala brojne inspirativne ljude koji su me nadahnuli da se bavim ekologijom. Volim prirodu, a volim i ljude i društvene aktivnosti, stoga sam se pronašla u ekologiji i djelovanju među ljudima. Mijenjajući svoje životne navike promijenio mi se pogled na svijet i način na koji se odnosimo prema njemu. Koliko god mogu pokušavam djelovati i promijeniti i ono malo što mi je u mogućnosti. Znam da nisam sama u tome i brojni mladi ljudi mijenjaju svoja mišljenja o odnosu prema prirodi i ljudskom djelovanju. Ove godine su se odvili i brojni prosvjedi mladih za klimatske promjene gdje se to i dokazuje. Nekolicina prijatelja i ja pokušali smo pokrenuti to i kod nas u Rijeci, iako nije bilo puno interesa mislim da to nikoga ne bi trebalo obeshrabriti već potaknuti da sebe više promjeni i pokuša utjecati na druge.”
Gea Lukšić (19)