Podnoseći izvješće za 2013. godinu, načelnica Policijske uprave primorsko-goranske Senka Šubat na gradonačelnikovom kolegiju je istaknula kako je stanje sigurnosti u Rijeci zadovoljavajuće. U protekloj godini zabilježeno je 2.038 kaznenih djela, što predstavlja povećanje za 7,7 % u odnosu na 2012. godinu, s time da razriješenost iznosi 74,4%.

Što se tiče kaznenih djela, registrirano je manje povećanje djela iz područja općeg kriminaliteta, smanjenje broja djela koja se tiču zloporabe droba i onih koje su počinili maloljetnici, dok je zabilježeno znatno povećanje djela iz područja gospodarskog i organiziranog kriminaliteta. Nadalje, zabilježen je manji broj narušavanja javnog reda i mira te nešto više prometnih nesreća, iako je broj smrtno stradalih osoba, kojih je bilo šest, jednak kao i u 2012. godini. S obzirom na to da se najveći broj nesreća događa pod utjecajem alkohola i zbog nepropisne brzine, policija će u 2014. godini pojačati preventivne aktivnosti u tom segmentu.

Izvješće o stanju sigurnosti za 2013. godinu podnijela je načelnica Policijske uprave primorsko-goranske Senka Šubat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel složio se s načelnicom Šubat kako je stanje sigurnosti u Rijeci zadovoljavajuće, izrazivši uvjerenje da će policija i nadalje raditi na očuvanju postignute razine sigurnosti građana, ipak izrazivši čuđenje tolikim povećanjem kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta. Načelnica Šubat naglasila je kako se prvenstveno radi o pojačanoj policijskoj aktivnosti u tom segmentu, odnosno zadiranju u “tamnu brojku” kriminaliteta.

Gradonačelnik je posebno istaknuo mnogobrojne aktivnosti policije na prevenciji kriminaliteta, od kojih se mnoge provede u suradnji s Gradom Rijekom, a kao rezultat rada Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke, do kraja ožujka očekuje se otvorenje zajedničkog Info centra, gdje će građani moći dobiti informacije o tome kako zaštititi sebe i svoju imovinu.

Sustav zaštite i spašavanja na području grada Rijeke u 2013. godini
Izvještavajući o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rijeke u 2013. godini, pročelnik Odjela za gradsku upravu i samoupravu Mladen Vukelić kazao je kako su zbog nepovoljne gospodarske situacije tijekom posljednjih nekoliko godina, novčani iznosi planirani u Smjernicama za organizaciju i sustav zaštite i spašavanja realizirani u smanjenom obimu.
“Ipak, tijekom 2013. godine provedena je nabavka neophodne skupne opreme potrebne za normalno održavanje osposobljavanja i uvježbavanja pripadnika postrojbi civilne zaštite Grada Rijeke. Nadalje, povoljna je okolnost što u protekloj 2013. godini na području grada Rijeke nije bilo ugroza koje su zahtijevale aktiviranje snaga izvan snaga kojima je zaštita i spašavanje redovita djelatnost,” kazao je pročelnik Vukelić, pojasnivši kako niti olujno nevrijeme koje je Rijeku pogodilo u studenom protekle godine nije zahtijevalo angažman dodatnih snaga zaštite i spašavanja.

Grad Rijeka će i u 2014. godini i to s 200 tisuća kuna sufinancirati rad Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Rijeka

Potpora GSS-u i udruzi potražnih pasa
Grad Rijeka će i u 2014. godini i to s 200 tisuća kuna sufinancirati rad Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Rijeka. Kako je kazao pročelnik riječke stanice GSS-a Vladimir Paušić, 52 člana su tijekom 2013. godine odradila 54 akcija spašavanja “na poziv”, od čega dvije akcije, i to potrage, u Rijeci. Među brojnim aktivnostima planiranim za 2014. godinu, u prvom redu daljnjem održavanju i unaprjeđivanju znanja i sposobnosti članova GSS-a i edukaciji građana, Paušić je najavio kako se do kraja godine planira izrada sve potrebne dokumentacije za heliodrom, koji bi se na Rujevici za potrebe GSS-a, ali i policije, vatrogasaca i hitne pomoći trebao izgraditi 2015. godine.

Gradonačelnik Obersnel se zahvalio članovima GSS-a na njihovom radu, posebno naglasivši kako su većina članova volonteri. Podsjetio je kako je Grad Rijeka tijekom 2013. godine s GSS-om sklopljen Ugovor o pravu gradnje na gradskom zemljištu na Rujevici, kojim je Grad dao zemljište na korištenje bez naknade.

Grad Rijeka će s 20 tisuća kuna u 2014. godini poduprijeti rad Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa – Grupa potražnih pasa Rijeka. Osnovna je zadaća udruge angažiranje i obučavanje vodiča i pasa za potrebe potražnih akcija za unesrećenim osobama u ruševinama, odronima te ostalim nepristupačnim mjestima. Kako bi se kod pasa održao nagon za potragom, istaknuo je predsjednik udruge Petar Jagodnik, potrebno je treniranje na tjednoj bazi. Tijekom protekle godine potražni timovi sudjelovali su na području Grada Rijeke u dvije potrage u suradnji s GSS-om. Također, posebno je istaknut uspjeh jednog potražnog tima koji je prvi u Hrvatskoj dobio licencu za najteže svjetsko licenciranje vodiča i potražnih pasa i tako postao član međunarodnog tima za pretraživanje ruševina po potrebi i u cijelom svijetu.

21. gradonačelnikov kolegij ožujak 2014.

Financiranje rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke
Odlukom Vlade o decentraliziranim sredstvima, za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke u 2014. godini iz državnog proračuna bit će izdvojeno 15,4 milijuna kuna. Utvrđeni iznos u 2014. godini ostaje na razini prethodne godine, čime je zaustavljen trend smanjenja doznačenih sredstava iz proteklih godina. Kako je kazao pročelnik Vukelić, budući da sredstva iz državnog proračuna nisu dostatna za normalno funkcioniranje vatrogasne postrojbe, Grad Rijeka svake godine izdvaja dodatna sredstva, pa je tako za financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda u 2014. godini osigurano 12,1 milijuna kuna.

Kroz program stručnog osposobljavanja i javnih radova zaposleno 450 osoba
Korištenjem mjera poticanja zapošljavanja Vlade Republike Hrvatske putem stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Rijeci i povezanim ustanovama, školama te komunalnim i trgovačkim društvima tijekom 2013. godine zaposlene su 222 osobe, a isti broj osoba zaposlen je kroz program javnih radova. Kako je kazao gradonačelnik Obersnel, Grad Rijeka će i u 2014. godini nastaviti koristiti mjere aktivne politike zapošljavanja.

Suglasnost Komunalnom društvu Kozala za zaduženje
Gradonačelnik Obersnel dao je suglasnost KD-u Kozala za zaduženje u iznosu od 1,9 milijuna kuna potrebnih za gradnju 142 grobnice na Centralnom gradskom groblju Drenova. Pored kreditnih sredstava KD Kozala će za investiciju iz vlastitih sredstava osigurati dodatnih 200 tisuća kuna.