U doku Viktor Lenac započeli su radovi prve faze na kulturnom dobru brodu Galeb u kojoj bi se utvrdilo stvarno stanje broda. Temeljem analize pokazat će se razmjeri potrebe daljnjih radova koji bi obuhvaćali konkretnije zahvate u smjeru uređenja, konzervacije i restauracije broda Galeb.

Grad Rijeka postao je vlasnikom kulturnog dobra Galeb. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, uputila je Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za kulturu 18. rujna 2009. godine nalog o poduzimanju radova na kulturnom dobru u doku brodogradilišta

MB Galeb u doku

MB Galeb u doku

Riječ je o radovima koji se sastoje od vizualnog pregleda podvodnog dijela vanjske oplate, usisa mora, mjerenja debljine limova podvodnog dijela brodskog trupa i zatvaranja otvora na podvodnom dijelu trupa u smislu osiguranja od potencijalnih izvora propuštanja preko dotrajalih/neodržavanih oplatnih ventila i njihov pripadajućih oplatnih priključaka.

Navedeni radovi naloženi su od strane nadležnog Konzervatorskog odjela u skladu s mišljenjem Hrvatskog registra brodova.

Potrebne usluge izvršit će Viktor Lenac d.d., brodogradilište u kojem se brod nalazi.