Obveznici prijave su vlasnici kuća za odmor na području Grada Rijeke. Za nepodnošenje prijava predviđene su novčane kazne.

Na temelju Zakona o porezima i Odluke o porezima Grada Rijeke, gradski Odjel za financije uputio je obavijest svim građanima i tvrtkama  da su do 31. ožujka 2017. dužni prijaviti porez na kuće za odmor za 2017. godinu. Zakonom i Odlukom propisano je da su obveznici plaćanja poreza na kuću za odmor pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici kuće za odmor na području grada Rijeke.

Ovime se obavještavaju porezni obveznici koji to do sada nisu učinili, da prijavu i potrebne podatke u svrhu razreza poreza na kuće za odmor za 2017. godinu mogu dostaviti još do kraja ovog mjeseca, budući da će se porezna rješenja za 2017. godinu izdavati tijekom mjeseca svibnja 2017. godine.

Kućom za odmor pak smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan, koji se koristi povremeno ili sezonski, u to se ne ubrajaju gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Zakonom i Odlukom propisano je da su obveznici plaćanja poreza na kuću za odmor pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici kuće za odmor na području grada Rijeke.

Također, ovaj porez ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda, starosti i trošnosti, kao ni za odmarališta u vlasništvu gradova općina i županija koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti.

Inače, porez na kuću za odmor plaća se prema četvornom metru korisne površine, a poreznu prijavu za 2017. godinu trebaju podnijeti svi obveznici poreza na kuće za odmor kod kojih je u odnosu na postojeće službene evidencije Grada Rijeke došlo do promjene stanja u smislu korisne površine ili promjene vlasništva. Također prijave trebaju podnijeti i novi vlasnici kuća za odmor.

Temeljem Zakona o porezima, za nepodnošenje prijave s podacima koji su nužni za utvrđivanje poreza, predviđene su novčane kazne u iznosu od 1.000,00 kn do 25.000,00 kn.

Grad Rijeka omogućio je i online prijave putem online obrasca  koji se može poslati putem informacijskog servisa ili elektronički potpisati i poslati putem maila na: gradski.porezi@rijeka.hr

Također, dostupan je i PDF obrazac Prijava poreza na kuće za odmor 2017 koji se može ispuniti i s prilozima poslati poštom na adresu: Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za financije, Korzo 16, 51000 Rijeka ili faxom na: +385 51 209 202

Porezna prijava ne mora biti ispunjena na navedenim obrascima, ali mora biti čitka i mora sadržavati sve tražene podatke iz objavljenih obrazaca.

Za sve upite o gradskim porezima obratite se na brojeve telefona:
(051) 20 96 78; 20 96 74; 20 96 11; 20 92 34 ili putem e-maila gradski.porezi@rijeka.hr