Grad Rijeka ukida tzv. Porez na tvrtku ili naziv. Uskoro stupa na snagu nova Odluka o porezima Grada Rijeke.

Na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća, Grad Rijeka je ukinuo Porez na tvrtku ili naziv i to slijedom novog Zakona o lokalnim porezima koji je stupio na snagu u siječnju ove godine, a kojim su prestale važiti odredbe Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o čemu je izdana službena obavijest.

Ujedno Grad Rijeka donio je i novu Odluku o porezima Grada Rijeke u kojoj više ovog poreza nema, a člankom 19, u Prijelaznim i završnim odredbama propisan je dovršetak ranijih postupaka vezanih uz ovaj ukinuti porez.  Nova odluka stupit će na snagu objavom u Službenim novinama Grada Rijeke.

Svi postupci vezani uz utvrđivanje i naplatu poreza na tvrtku ili naziv koji su započeti do dana stupanja na snagu Zakona o lokalnim porezima, dovršit će se prema odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave).

Grad Rijeka ujedno obavještava sve obveznike gradskih poreza da detaljnije informacije mogu doznati putem e-maila:  gradski.porezi@rijeka.hr te na brojevima telefona:
+385 51 20 96 78;
+385 51 20 96 74;
+385 51 20 96 11;
+385 51 20 92 34

Skip to content