Građani koji se nalaze u blokadi, a koji ispunjavaju uvjete za otpis duga, moći će od 1. veljače Gradu Rijeci i komunalnim društvima podnositi zahtjeve za otpis dugova, rečeno je na gradonačelnikovom kolegiju. Prema podacima FINA-e, u Rijeci je 10.460 blokiranih građana, koji duguju ukupno 772 milijuna kuna, od čega Gradu Rijeci 8,4 milijuna kuna.

Zahtjevi za otpis duga

Kako je kazao riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, koji je proteklog tjedna u Vladi potpisao sporazum za ublažavanje financijskih poteškoća građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima, ukupni dug građana iznosi gotovo 30 milijardi kuna, od čega se 66 posto na odnosi na dug prema financijskom sektoru, a 12,4 posto prema središnjoj državi, što uključuje i jedinice lokalne i regionalne samouprave, kojima građani duguju oko 220,4 milijuna kuna. U Rijeci je blokirano 10.460 građana koji duguju oko 772 milijuna kuna, pa se po broju dužnika u odnosu na broj stanovnika Rijeka nalazi na trećem mjestu u državi, a po ukupnom iznosu duga na četvrtom mjestu, iza Zagreba, Splita i Osijeka. Od ukupnog duga, Riječani financijskom sektoru duguju 663 milijuna kuna, a središnjoj državi oko 100 milijuna kuna, od čega Gradu Rijeci 8,4 milijuna kuna.
Već 1. veljače u poslovnicama FINA-e i na njihovim mrežnim stranicama građani će moći provjeriti ispunjavaju li uvjete za otpis duga, s time da će od 1. veljače do 1. travnja pravo pristupa mjerama imati korisnici novčanih naknada sustava socijalne skrbi, a tijekom preostala tri mjeseca, od 3. travnja do 30. lipnja, mjerama će moći pristupiti dužnici čija mjesečna primanja u posljednja tri mjeseca do podnošenja zahtjeva ne prelaze 2.500,00 kuna za samca, odnosno 1.250,00 kuna po članu kućanstva, a koji nemaju u vlasništvu nekretninu osim one koja im služi za stanovanje te nemaju štednju. Ukupno se može otpisati 35 tisuća kuna, od čega se 25 tisuća kuna može odnositi na središnju državu, a 10 tisuća na ostale vjerovnike.

Obrasci Zahtjeva, koji se mogu dobiti u FINA-i, podnose se u šalter sali komunalnih društava, Dolac 14, na šalteru Ri-stana za dugove koji se odnose na troškove objedinjene naplate troškova stanovanja te u šalter sali Grada Rijeke na Titovom trgu, ako se radi o nekoj drugoj vrsti dugovanja.

“U ovom trenutku teško je procijeniti koliko će Riječana biti obuhvaćeno mjerama otpisa duga, no s obzirom na sveobuhvatnost našeg socijalnog programa, vjerujem da ih neće biti puno, ali vjerojatno će ih puno podnositi zahtjeve prema drugim vjerovnicima,” kazao je gradonačelnik Obersnel, koji je podsjetio i na druge mjere koje Grad Rijeka provodi s ciljem olakšavanja života građana u ovim gospodarski teškim vremenima, temeljem koji je do sad otpisao oko milijun kuna potraživanja.

Naime, Grad Rijeka je u studenom prošle godine raspisao poziv za podnošenje zahtjeva za otpis duga s osnova kamata, na koji je do kraja 2014. godine pristigao 331 zahtjev te otpisano 434 tisuće kamata, uz naplatu oko milijun kuna glavnice. Također, Grad Rijeka je već otpisao 554 tisuća kuna potraživanja građanima koji su ispunjavali socijalne uvjete slične onima iz sporazuma potpisanog s Vladom.

Svojim najugroženijim građanima Grad Rijeka pomaže i kroz socijalni program. Za provedbu mjera iz gradske Odluke o socijalnoj skrbi protekle je godine utrošeno je 27.985.224,06 kuna iz gradskog proračuna, 856.443,06 kuna na teret proračuna gradskih komunalnih društava, te 801.900,00 kuna iz županijskog proračuna. Dakle, ukupno je za zaštitu socijalno ugroženih građana utrošeno 29.643.567,12 kuna, odnosno 3.025 kuna po korisniku godišnje.

44. gradonačelnikov kolegij siječanj 2015

Tijekom 2014. godine različite oblike pomoći koristilo je ukupno 9.799 korisnika, a među korisnicima 10% je onih kojima je Grad dužan temeljem zakona osigurati podmirenje troškova stanovanja i obrok u pučkoj kuhinji, a ostalih 90% korisnika ostvaruje prava koja predstavljaju viši standard zaštite građana, po kojoj je Rijeka specifična u Republici Hrvatskoj.
“Vjerujem kako će upravo neki od ovih 90% korisnika, koji ostvaruju pomoć prema gradskim cenzusima, ostvariti pravo na otpis duga. Već dugi niz godina gradski cenzusi su puno viši nego na državnoj razini, pa cenzus četveročlanu obitelj iznosi 5.000 kuna. Dosadašnje ostvarivanje socijalnog programa govori nam kako ovako postavljeni cenzusi na zadovoljavajući način odgovaraju na potrebe najugroženijih građana Rijeke,” kazala je pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat, koja je izrazila zadovoljstvo pozitivnim trendom smanjenja broja korisnika socijalne skrbi u 2014. godini za 5 posto te smanjenje ostvarenih prava za oko 4 posto.

Kako bi građani mogli ostvariti svoja prava iz socijalnog programa, gradonačelnik je na kolegiju donio niz odluka o sklapanju ugovora s pružateljima usluga: za isporuku električne energije s HEP-om, za isporuku toplinske energije s Energom, a za pružanje usluga prijevoza osoba s invaliditetom specijalnim kombijem te subvenciju godišnjih karata za osobe starije od 65 godina s Autotrolejom.

Nastavljajući praksu iz prethodnih godina, Grad Rijeka će i 2015. godini umanjiti zakupninu knjižarama, antikvarijatima i knjigovežnicama za 50 posto.

Grad Rijeka će i ove školske godine, osmu godinu zaredom, sufinancirati stipendije za osam učenika u deficitarnim obrtničkim zanimanjima. Učenici će dobivati po 500 kuna tijekom 12 mjeseci, a Grad Rijeka će u njihovim stipendijama sudjelovati s 30 posto ili 14.400 kuna.

Temeljem krajem godine potpisanog sporazuma, Grad Rijeka će projekt “Microsoft Software Startup Akademija Rijeka (MSSA)” poduprijeti s 50.000 kuna.

Također, Grad Rijeka će biti pokrovitelj dviju Međunarodnih izložbi.