Na redovitom kolegiju gradonačelnika Vojka Obersnela prihvaćena je informacija o aktivnostima na realizaciji izgradnje komunalne infrastrukture za Radnu zovu Bodulovo, gdje je započelo komunalno opremanje, zemljani radovi i nasipanje terena. Među ostalim, riječi je bilo i o izvođenju eksperimentalnog programa “Moja Rijeka” u pet riječkih osnovnih škola i znatnom padu učenika upisanih u osnovne škole Rijeke.

Realizacija projekata Riječkog programa lokalnog partnerstva
Podnoseći izvješće o realizaciji projekata Riječkog programa lokalnog partnerstva (RPLP) za 2011. godinu, pročelnik Odjela gradske uprave za gradsku samoupravu i upravu Mladen Vukelić podsjetio je kako je riječ o programu koji omogućava da se neposrednim sudjelovanjem građana, udruga i mjesnih odbora u suradnji s Gradom Rijekom brže i ekonomičnije riješi dio potreba stanovnika u uređenju manjih javnih površina kao što su dječja igrališta, neuređene zelene površine, manji divlji deponiji i sl. Ciljevi programa su razvoj partnerskog i suodgovornog odnosa Grada i građana, osnaživanje inicijativa i neposrednog učešća lokalne zajednice u pitanjima važnim za njihov svakodnevni život. Tako su u 2011. godini realizirani sljedeći projekti: Projekt grupe građana Mirtići “Veliki za malene – Dječji vrtić Mirta”; Projekt grupe građana Veseljko “Dječji vrtić Veseljko– sigurna igra” (3. faza); Projekt grupe građana Gabbiano “Veselo igralište Gabbiano”; Projekt roditelja Dječjeg vrtića Krijesnica “Uređenje igrališta Dječjeg vrtića Krijesnica”; Projekt grupe građana Mjesnog odbora Pehlin “Miće ćakule zdola peteha”; Projekt Vijeća Mjesnog odbora Podmurvice “Zelena oaza Podmurvica – Dječje igralište u Čandekovoj” te Projekt Vijeća Mjesnog odbora Srdoči “Za ljepši Kalić– izvor života u prošlosti”. Za sedam navedenih projekata iz gradskog proračuna utrošeno je 180.000 kuna. Ukupna realizirana vrijednost projekata je 436.475,69 kuna, a kada se tomu dodaju i sredstva komunalnih prioriteta, onda je riječ o 636.554,48 kuna.

“Očito je kako je RPLP zaživio, jer je u sedam godina realiziran niz zanimljivih projekata koje su osmišljavali građani, predstavnici VMO-a, djeca i njihovi roditelji. Koncept je takav da se iz gradskog proračuna izdvoji dio sredstava, dok se ostala osiguravaju kroz sponzorstva tvrtki i volonterski rad, pa iznos u konačnici znatno premašuje onaj koji prvotno osiguravamo. Riječ je o izuzetnoj akciji kojom se potiče volonterski rad u zajednici koja ne čeka da netko drugi odradi sav posao”, kazao je gradonačelnik dodavši da je u svim navedenim aktivnosti unutar RPLP-a u prošloj godini sudjelovalo 360 volontera koji ujedno predstavljaju i najveću vrijednost ovog programa.

82. gradonačelnikov kolegij listopad 2012.

Trenutačno se provodi projekt Vijeća MO Podmurvice “Zelena oaza Podmurvica” – dječje igralište u Čandekovoj (2. faza); Projekt Vijeća MO Srdoči “Park Markovići”; Projekt grupe građana MO Pehlin “Put z raštela za Mistraž”; Projekt Udruge Dren i MO Drenova– “Revitalizacija drena na području MO Drenova”; Projekt grupe građana Kvarnerić- “Interaktivno igralište po mjeri djeteta- vrtić Kvarner”; Projekt grupe građana Galeb– “Vrtić Galeb- oaza sretnog djetinjstva”; Projekt grupe građana Centar- “Zelena vrata znanja” te Projekt grupe građana Brajda Dolac “Uređenje dvorišta vrtića Delfin” (2. faza).

Obilježavanje Dječjeg tjedna i Svjetskog dana učitelja u Rijeci
Kako se Dječji tjedan tradicionalno se obilježava u prvom tjednu listopada i to posebno osmišljenim sadržajima, s ciljem promicanja dječjih prava, njihovog položaja u društvu u obitelji i lokalnoj zajednici, prihvaćeno je pokroviteljstvo nad obilježavanjem Dječjeg tjedna. Društvu “Naša djeca” Rijeka odobreno je korištenje javne površine bez naknade kao i Glazbeno scenskoj udruzi “Ri stars” iz Rijeke korištenje Art kina Croatia i tehnička potpora za potrebe održavanja video premijere glazbeno- scenske predstave. Uz obilježavanje Međunarodnog dana djeteta i dječjeg tjedna, od 1. do 6. listopada 2012. godine Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo u suradnji sa udrugama i ustanovama Grada Rijeke pripremio je niz prigodno odabranih predstava, igara i stvaralačkih aktivnosti u kojima sudjeluju djeca za djecu.

Svjetski dan učitelja, 5. listopada, i ove će se godine u Gradu Rijeci obilježiti tradicionalnim druženjem učitelja osnovnih škola Rijeke. Gradonačelnik će upriličiti svečani prijem za 33 umirovljena prosvjetna djelatnika u školskoj 2011./2012. godini kojima će se prigodnim poklonima zahvaliti za dugogodišnji rad u prosvjeti.

82. gradonačelnikov kolegij listopad 2012.

U riječke osnovne škole upisano 68 razrednih odjela manje nego prije 12 godina
Iznoseći informrmaciju o upisu učenika u riječke osnovne škole u ovoj školskoj godini, Iva Miloš je kazala kako je ove godine u riječke osnovne škole upisano 153 učenika manje nego lani. Broj upisanih učenika u posljednjih dvanaest godina manji je za nešto više od 3.000 učenika, odnosno 68 razrednih odjeljenja. Na početku nastavne godine 2012./2013. u 24 osnovne škole Grada Rijeke od prvog do osmog razreda nastavu pohađa ukupno 8.567 učenika. Od tog broja razrednu nastavu od prvog do četvrtog razreda pohađa 4.231 učenik u 244 odjela i predmetnu nastavu od petog do osmog razreda 4.336 učenika u 213 odjela.
Na početku školske godine 2012./2013. nastava je organizirana u 457 razredna odjela, a od toga 13 kombiniranih razrednih odjela. U jednoj smjeni radi 16 osnovnih škola Grada Rijeke i drugih osnivača, u dvije smjene djelimice radi sedam škola, a u dvije smjene u potpunosti radi samo Osnovna škola Pehlin.

Miloš je kazala da se djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u Rijeci provodi u 23 redovne osnovne škole i Centru za odgoj i obrazovanje Rijeka čiji je osnivač Grad Rijeka.

Eksperimentalni program “Moja Rijeka” u pet riječkih osnovnih škola
Među ostalim prihvaćen je i Prijedlog zaključka o sufinanciranju eksperimentalnog programa “Moja Rijeka” ovoj školskoj godini. “Moja Rijeka” naziv je priručnika za zavičajnu nastavu, ujedno i eksperimentalnog programa koji se u pet riječkih osnovnih škola (“Zamet”, “Nikola Tesla”, “Podmurvice”, “Kozala” i “Srdoči”) počeo
provoditi 17. rujna ove godine i to kao slobodna aktivnost kroz koju će učenici moći bolje upoznati svoj grad. Program kojim se želi poboljšati znanje o Rijeci i ojačati riječki identitet pokrenuo je Grad Rijeka, u rujnu 2011. godine, formiranjem radne skupine koju čine kompetentni stručnjaci koji su ga nedavno i predstavili javnosti, u Villi Ružić na Pećinama. Program Moja Rijeka obuhvaća 27 tema kroz koje se obrađuju raznovrsni elemente koji definiraju grad, poput informacija o zemljopisnom položaju Rijeke, prirodi i sportu te o gradskoj povijesti. Kako bi usvajanje znanja o gradu u kojem žive bilo trajnije te kako bi se stvorio pozitivan emocionalni odnos učenika prema njihovom okruženju, zaključeno je da je potrebno, znanje stečeno u nižim razredima, produbiti uvođenjem programa “Moja Rijeka” u predmetnu nastavu.
Time će se našim malim sugrađanima pružiti mogućnost da steknu veća znanja o svom gradu i nauče ga upoznavati. U prvo vrijeme eksperimentalni program provodit će se u pet osnovnih škola i to samo među petim razredima, a namjera nam da nakon verifikacije od strane nadležne Agencije za odgoj i obrazovanje, već iduće godine postane izborni predmet. Brojne riječke teme obradit će se i udžbenicima koji će biti prilagođeni i ostalim razredima osnovnih škola, završno s osmim. Upravo su nastavnici najvažnija karika u provedbi ovoga programa. Provodit će ga nastavnici predmetne nastave, društveno-humanističkog usmjerenja, odnosno povijesti i hrvatskog jezika i to u skupinama odi 14 do 25 učenika petih razreda. Njihov će se rad pratiti i evaluirati, a iskustvo stečeno tijekom nastavne godine poslužit će za eventualno unapređenje programa, prije njegovog uvođenja u ostale škole. Program će se provoditi 1 sat tjedno, tj. 35 sati godišnje od čega 13 sati u prvom obrazovnom polugodištu. Za ovu školsku godinu za ovu je namjenu osigurano 37.000 kuna proračunskih sredstava.

82. gradonačelnikov kolegij listopad 2012.

“Identiteta su svima puna usta, a onda kada nešto konkretno napravimo, reakcija onih koji su uporno kritizirali izostane. Ovaj program je dobar i ima plemenitu poruku. Nakon eksperimentalnog razdoblja, već iduće godine, kada prođe verifikaciju nadležne Agencije za odgoj i obrazovanje, kao izborni predmet trebao bi zaživjeti u svim riječkim osnovnim školama. U međuvremenu ćemo raditi na izradi udžbenika za ostale razrede, pa ćemo kroz tri do četiri godine imati izbornu nastavu posvećenu Rijeci i okolici u svim razredima osnovne škole”, kazao je gradonačelnik Obersnel.
Aktivnosti na realizaciji izgradnje komunalne infrastrukture za Radnu zonu Bodulovo
Na kolegiju je prihvaćena informacija pročelnika Odjela gradske uprave za poduzetništvo Andrije Vitezića o aktivnostima na realizaciji izgradnje komunalne infrastrukture za Radnu zovu Bodulovo. Projektom je započeo 2004. godine, donošenjem Detaljnog plana uređenja trgovačkog i uslužnog područja Radne zone Bodulovo koja ima ukupnu površinu 94.300 m2. Zona je smještena u kotlini, obostrano uz Škurinjski potok, ispod trgovačkog centra Getro. Procijenjena vrijednost izgradnje poslovne zone Bodulovo iznosi 35,2 milijuna kuna, od čega je do sada na otkup zemljišta i pripremu projektne dokumentacije utrošeno 4,2 milijuna kuna. Lokacija na kojoj je predviđena izgradnja poslovne zone je zahtjevna, te je njena realizacija uvjetovana regulacijom Škurinjskog potoka. Preduvjet za bilo kakvu aktivnost na području zone bila je izgradnja pregradne i tunelske građevine, čija je gradnja u nadležnosti Hrvatskih voda. Izgradnja brane je završena te se odvijaju radovi na izgradnji donjeg dijela tunelske građevine, a u planu imaju do kraja prve polovice 2013. godine dovršiti i gornji dio tunelske građevine. Paralelno s navedenim radovima Grad Rijeka izradio je idejni, glavni i izvedbeni projekt za izgradnju komunalne infrastrukture te su ishodovane potvrde glavnog projekta za sve tri faze izgradnje komunalne infrastrukture. Tijekom prve polovice 2012. godine započelo se s radovima na izgradnji komunalne infrastrukture. Ugovoren je početak radova na nasipavanju područja poslovne zone Bodulovo s viškom iskopa s lokacije izgradnje kompleksa Zagrad. Odlukom Agencije za upravljanje državnom imovinom (AUDIO), Republika Hrvatska je Gradu Rijeci darovala mineralnu sirovinu iz viška iskopa na lokaciji garažno-poslovno-stambeni kompleks “Zagrad B”, u količini 33.000,00 m3, u ukupnoj vrijednosti 990.000,00 kuna. Temeljem istog Ugovora, Grad se obvezao u 2013. godini iznos konačnih radova i usluga nadzora s uključenim PDV-om, uvećan za kamatu na ugovoreni iznos od 4%, doznačiti Rijeka prometu i to sukladno dinamici koja će se utvrditi dodatkom ugovora. Ugovorena vrijednost radova iznosi 895.775,00 kuna, a poslova stručnog nadzora 19.875,00 kuna. Prema informacijama Rijeka prometa, u svrhu izvršenja investicije, Rijeka promet je imao dodatnih troškova za geodetske usluge praćenjaodvoza iskopanog kamenog materijala u iznosu od 35.562,50 kuna te izradu i izmjenu tehničke dokumentacije za deponiranje građevinskog materijala u ukupnoj vrijednosti 38.795,00 kuna.

82. gradonačelnikov kolegij listopad 2012.

Odjel gradske uprave za poduzetništvo je u svrhu pripreme platoa za Radnu zonu Bodulovo naručio izvedbeni projekt deponiranja građevinskog materijala iz iskopa na lokaciju Radne zone Bodulovo. Izvedbenim projektom je predviđeno da se bi se deponiralo 122.500 m3 materijala te bi se istim nasipali i zbili platoi sve tri faze izgradnje poslovne zone Bodulovo radi izgradnje komunalne infrastrukture. U svrhu izgradnje komunalne infrastrukture radne zone Bodulovo, 13. rujna 2012, odlukom AUDI-a, Republika Hrvatska je Gradu Rijeci darovala dodatnih 122.500 m3 mineralne sirovine u vrijednosti 3.675.000,00 kuna iz iskopa koji nastaje pri izgradnji državne ceste D8 (dionica Sveti Kuzam-Križišće). U tijeku je potpisivanje ugovora o darovanju, kao i Sporazuma s Hrvatskim cestama o dovozu darovanog materijala bez naknade, s obzirom na to da su Hrvatske ceste Investitor izgradnje dionice Sveti Kuzam-Križišće s kojeg se dovozi materijal. Navedene postupke koordinira Odjel gradske uprave za poduzetništvo, koji je u međuvremenu i raspisao postupak javne nabave za Izvođenje radova na deponiranju građevinskog materijala iz iskopa na lokaciji radne zone Bodulovo.

“Najvažniji element za izgradnju poslovne zone Bodulovo odavno je osiguran, a to je donošenje DPU-a. Ključni trenutak za realizaciju projekta je zahvat Hrvatskih voda na izgradnji brane na Škurinjskom potoku i tunelske građevine. Čim je izgrađena brana, počelo je komunalno opremanje, zemljani radovi i nasipanje terena. To se poklopilo s izgradnjom ceste prema Viškovu i Svetom Kuzmu, pa nam je Agencija za upravljanje državnom imovinom darovala mineralnu sirovinu u vrijednosti gotovo 5 milijuna kuna, što će biti dostatno za izgradnju platoa u području Bodulova. To će završiti u ovoj godini, a u idućoj ćemo definirati komunalno opremanje, kako bi zona što prije profunkcionirala”, kazao je gradonačelnik Obersnel. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2012. godinu Odjel gradske uprave za poduzetništvo za zonu će osigurati 1,1 milijuna kuna. Za realizaciju ovoga projekta očekuje se i potpora resornog ministarstva, a projekt će se natjecati i za sredstva europskih fondova.

Prihvaćen naputak o davanju na privremeno korištenje montažne pozornice
Prihvaćen je i Prijedlog naputka o davanju na privremeno korištenje montažne pozornice koja služi za održavanje aktivnosti i programa, kako u organizaciji Grada Rijeke tako i u organizaciji vanjskih korisnika. Vlasnik pozornice je Grad Rijeka, a pozornicom raspolaže Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke. S obzirom na učestalo korištenje montažne pozornice, bilo je potrebno propisati postupak i uvjete davanja pozornice.
“Montaža i demontaža pozornice iziskuje puno radnih sati, a pokazalo se da se njome može puno ekonomičnije raspolagati, pa čak i zarađivati. Uvođenjem fiksne naknade na troškove amortizacije godišnje se može uštedjeti stotine tisuća kuna”, kazao je pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Ivan Šarar. Naputkom se uređuje način i uvjeti davanja na privremeno korištenje montažne pozornice za održavanje kulturnih, socijalnih, zdravstvenih, humanitarnih, sportskih te ostalih programa. Zahtjev se podnosi Odjelu gradske uprave za kulturu u pisanom obliku, najkasnije trideset dana prije dana održavanja programa.

Za privremeno korištenje montažne pozornice korisnik plaća naknadu. Korisnik plaća i troškove amortizacije, montaže i demontaže te prijevoza montažne pozornice, što pak može i samostalno osigurati. Iznimno, montažna pozornica može se dati na privremeno korištenje bez naknade za provođenje aktivnosti i programa koje provode upravna tijela Grada i za provođenje programa za koje Odjel procijeni da su od posebnog interesa za Grad. Naknada za privremeno korištenje montažne pozornice iznosi 70 kuna po m2 pozornice za prvi dan korištenja, a 30 kuna po m2 pozornice za svaki daljnji dan korištenja. Troškovi amortizacije iznose 10 kuna po m2 pozornice, jednokratno po programu, a troškovi montaže i demontaže 35 kuna/ m2 pozornice. Troškovi prijevoza montažne pozornice na području grada Rijeke iznose 800 kuna za pozornicu do 60 m2, a 1.600 kuna za veću od 60 m2.

Korištenje javne površine za prigodnu prodaju cvijeća i svijeća u povodu blagdana Svih Svetih
Pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav i uređenje grada Irena Miličević iznijela je Prijedlog zaključka o davanju na korištenje javne površine za prigodnu prodaju cvijeća i svijeća u povodu blagdana Svih Svetih. Pravne i fizičke osobe s kojima Grad sklopi ugovor o korištenju javne površine za prigodnu prodaju cvijeća i svijeća u povodu blagdana Svih Svetih na prilazu Centralnom gradskom groblju na Drenovi dužne su prodaju obavljati isključivo na štandovima u vlasništvu Grada Rijeke, a od 20. travnja 2006. godine za to se ne naplaćuje naknada za korištenje, niti je potreban polog. Svakom podnositelju zahtjeva odobrit će se korištenje najviše dva prodajna mjesta po groblju, osim groblja Drenova, gdje će se odobriti jedno prodajno mjesto.