Grad Rijeka koordinirao je s izrađivačem Geoprojekt d.d. izradu idejnog rješenja garažne građevine.

Posljednjih godina izrazito je povećan stupanj motorizacije i takav trend nastavlja s uzlaznom karakteristikom. Naravno, to pogoršava situaciju u segmentu potrebnih parkirnih mjesta.

Jedan od kvalitetnijih rješenja problematike parkirnog prostora je i izgradnja garažnih objekata, te su sukladno navedenom temeljem Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke (Sl.N. br. 7/07) određene i lokacije za izgradnju garažnih građevina.

Jedna od lokacija garažnih građevina predviđena je na Krimeji, u gradskom području više gustoće stanovanja. Garažna građevina predviđena je na području omeđenom ulicama Šetalište I. G. Kovačića, Krimeja, Podvoljak i stube Rudolfa Džodana.

Sukladno navedenome, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem koordinirao je s izrađivačem Geoprojekt d.d. izradu idejnog rješenja garažne građevine Krimeja.

Sama garažna građevina se razvija na dvije podzemne etaže i četiri nadzemne tako da niti u jednom dijelu ne prelazi kotu raskrižja Šetališta I.G. Kovačića i ulice Krimeje. Ukupan broj parkirališnih mjesta za osobna vozila iznosi 344 mjesta pri čemu je invalidnim osobama namijenjeno 18 parkirališnih mjesta, dok je za motore namijenjeno 30 parkirnih mjesta.