Otvoreno igralište Kampus

Otvoreno igralište Kampus nalazi se na Trsatu i uređeno je 2015. godine.

Grad Rijeka svojim investicijskim ulaganjem podigao kvalitetu i ponudu sadržaja Otvorenog igrališta Kampus, što je rezultiralo njegovom iznimnom posjećenošću.

Na postojeću atletsku stazu postavljena je nova podloga, tartan, uređen je poligon za bacanje kugle, izgrađeni su poligoni za skok u vis i skok u dalj, preuređen je postojeći objekt u spremište opreme, odnosno za priručni fitness te je smješteno šest kontejnera za potrebe kancelarija i garderoba za korisnike, u što je utrošeno 1.552.877,96 kuna, uvećano za PDV.

Otvorenje novouređenog atletskog igrališta na TrsatuAtletska staza je duljine 291 m, mjereno na udaljenosti 1 m od unutarnjeg ruba, prosječne širine 5,5 m na kojoj su ucrtane četiri staze, a za disciplinu 100 m ucrtana je i peta staza.

Tijekom uređenja, na asfaltiranom igralištu namijenjenom igranju košarke, rukometa i malog nogometa, izvedeno je obilježavanje crta postojećih igrališta te je izveden popravak golova i koševa. Dimenzije igrališta su zadržane u postojećim gabaritima, a nije se mijenjao ni postojeći javni sanitarni čvor.

Objektom upravlja Rijeka sport d.o.o., trgovačko društvo u vlasništvu Grada Rijeke.