Natječaji

27.01.2017. u 00:00

Usluge upravljanja nekretninama kojima gospodari Grad Rijeka (stambene, poslovne, stambeno-poslovne, poslovno-stambene namjene) na području grada Rijeke za razdoblje 01.01.2017. – 31.12.2018. godine