Prostorno i urbanističko planiranje te uređivanje građevinskog zemljišta, izrada prostornih i projektnih studija te projektne dokumentacije za kapitalne i razvojne projekte Grada, poslovi posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) na području Urbane aglomeracije Rijeka i poslovi vezani uz implementaciju ITU mehanizma.

Kontakt informacije odjela

Ljiljana Buljan

Vezane obavijesti:

Obavijesti