Obavijesti

Srijeda, 29. lipanj 2022.

Poziv za uvid u glavni projekt za rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka – sustav javne odvodnje ”GRAD”: Kanalizacijski kolektor na istočnom dijelu grada Rijeke (područje Trsata i Pećina), te pripadne posebne građevine (preljevi, retencijski bazeni)

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka – sustav javne odvodnje ”GRAD”: Kanalizacijski kolektor na istočnom dijelu grada Rijeke (područje Trsata i Pećina), te pripadne posebne građevine (preljevi, retencijski bazeni), poziva stranke u postupku da dana 07.07.2022. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.