U ovom se Odsjeku obavljaju poslovi izdavanja upravnih i neupravnih akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja i graditeljstva na području grada (lokacijske, građevinske i uporabne dozvole, te ostala rješenja, akti, potvrde, uvjerenja, lokacijske informacije i sl.), provodi postupak za ozakonjenje zgrada, te drugi upravni i stručni poslovi prostornog uređenja i graditeljstva.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji  i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (“NN” br. 39/19.) omogućena je komunikacija i podnošenje svih priloga u elektroničkom obliku, a zainteresirane osobe i javnost obavještavaju se elektroničkim putem, uspostavom elektroničke oglasne ploče.

Zahtjev za građevinsku dozvolu i ostale akte moguće je predati putem sustava eDozvola.

Poveznice:

Korisne informacije:

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo

Viša savjetnica za prostorno uređenje i graditeljstvo T. +385 51 209 227 Trpimirova 2/II, Rijeka Balgavi Irena
irena.balgavi@rijeka.hr
Viši savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo T. +385 51 209 988 Trpimirova 2/II, Rijeka Blečić Adriano
adriano.blecic@rijeka.hr
Voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo T. +385 51 209 256 Trpimirova 2/II, Rijeka Bukovac Edi
edi.bukovac@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i graditeljstvo T. +385 51 209 223 Trpimirova 2/II, Rijeka Burić Diana
diana.buric@rijeka.hr
Vježbenica Trpimirova 2/II, Rijeka Despotović Tamara
tamara.despotovic@rijeka.hr
Viša savjetnica za prostorno uređenje i graditeljstvo T. +385 51 209 610 Trpimirova 2/II, Rijeka Jardas Martina
martina.jardas@rijeka.hr
Savjetnica za prostorno uređenje i graditeljstvo T. +385 51 209 987 Trpimirova 2/II, Rijeka Maretić Željana
zeljana.maretic@rijeka.hr
Viši savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo T. +385 51 209 255 Trpimirova 2/II, Rijeka Marinić Željko
zeljko.marinic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i graditeljstvo T. +385 51 209 610 Trpimirova 2, Rijeka Miculinić Vedrana
vedrana.miculinic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i graditeljstvo Trpimirova 2, Rijeka Mirjana Peršić
mirjana.persic@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica za prostorno uređenje i graditeljstvo T. +385 51 209 257 Trpimirova 2/II, Rijeka Primorac Martina
martina.primorac@rijeka.hr
Viša savjetnica – specijalistica za strateške projekte i planove nove generacije (e planove) Trpimirova 2, Rijeka Raković Kranjac Adisa
adisa.rakovic-kranjac@rijeka.hr
Viša savjetnica za prostorno uređenje i graditeljstvo T. +385 51 209 261 Trpimirova 2/II, Rijeka Valentin Lea
lea.valentin@rijeka.hr
Savjetnica za upravno-pravne poslove T. +385 51 209 924 Trpimirova 2/II, Rijeka Vignjević Sandra
sandra.vignjevic@rijeka.hr
Viša savjetnica za prostorno uređenje i graditeljstvo T. +385 51 209 259 Trpimirova 2/II, Rijeka Žunabović Sanja
sanja.zunabovic@rijeka.hr