Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rijeke, utvrdilo je i prihvatilo te objavilo pravovaljane kandidature za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Rijeke, kao i pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Na osnovi članka 22. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rijeke, utvrdilo je i prihvatilo te objavilo pravovaljane kandidature za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Rijeke.

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12,121/16, 98/19, 42/20,144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rijeke, utvrdilo je i prihvatilo te objavilo pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Pravovaljane kandidacijske liste i zbirne liste objavljene su u petak, 30. travnja 2021. u 14.55 sati, a od kojeg trenutka teče rok za prigovore.

Na temelju pristiglog prigovora, Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rijeke objavljuje ispravak pravovaljane kandidacijske liste Akcije mladih, Unije Kvarnera i Alternative 101 za izbor članova Gradskog vijeća Grada Rijeke.