Gradsko vijeće donijelo je odluku o dobitnicima javnih priznanja Grada Rijeke, dodijelivši nagradu za životno djelo prof. dr. sc. Antonu Škrobonji te Zlatne plakete i godišnje nagrade zaslužnim pojedincima i organizacijama.

Prof. dr. sc. Antonu Škrobonji Gradsko vijeće jednoglasno je dodijelilo nagradu za životno djelo za uspjehe u istraživanju povijesti medicine, aktivnost u Crvenom križu i dostignuća u kreativnoj i rock fotografiji dodijeli. Kako stoji u obrazloženju prijedloga, dr. Škrobonja držao je sedam različitih kolegija pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te Splitu i Karlovcu. Pola stoljeća je kontinuirano radio na okupljanju povjesničara medicine. Izučavajući medicinsku povjesnicu zavičaja i domovine objavio je stotinjak stručno-znanstvenih radova i šest knjiga, a preostalih dvadesetak vezani su za zdravstvenu problematiku radioaktivne populacije u Rijeci, pretežito radnika Luke i 3. maja. Poznat je i po dugogodišnjem radu u Crvenom križu, kao i u postignućima u kreativnoj i rock fotografiji. Nerijetko se o Škrobonji govori kao prvom rock fotografu srednje i istočne Europe i evergrinske vrijednosti naše kulture, sudionika u preko 200 izložbi, od kojih je 16 samostalnih, uz četrdesetak nagrada i diploma.

I sve druge odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Rijeke donesene su jednoglasno. Tako su Zlatnu plaketu Grb Grada Rijeke dobili Livio Tončinić za unapređenje, dugogodišnji rad i doprinos na popularizaciji odbojke; Bruno Paladin za izniman doprinos likovnoj umjetnosti i promicanju ugleda grada Rijeke; Terenska jedinica „Dr. Ante Švalba“ Gradskog društva Crvenog križa Rijeka za doprinos odgoju generacija mladih za humanost; prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat (posmrtno) za inovativnost znanstvenih projekata i istraživanja koji su ucrtali Rijeku na pravnu kartu Europe; bivši riječki imam Hajrudin ef. Mujkanović za otvoreni dijalog kojim je utro neizbrisivi trag tolerancije i zajedništva u Luci različitosti; vlasnici Ateliera Rogić, Željka i Boris Rogiću, za posebnost umjetničkog oblikovanja stakla kojim ističu hrvatski i riječki identitet dio kojega su i oni postali te Judo klub Rijeka za 60 godina kontinuiranog rada i doprinosa razvoju judo sporta u Rijeci.

Godišnje nagrade dobili su Dean Lalić za osobiti doprinos promociji Rijeke kroz vizualnu razglednicu i odabir lokacija za snimanje serijala Novine; Zavod za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja KBC-a Rijeka za međunarodnu prepoznatljivost izvrsnosti primjene fizike u medicini; Edi Kučan za izuzetnu odlučnost u preuzimanju odgovornosti za budućnost Brodogradilišta 3. maj; prof. dr. sc. Nikola Petković za doprinos i postignuća od osobitog značaja u posljednje dvije godine u području kulture, odnosno književnosti; Kuglački klub Mlaka za vrhunska ostvarenja u kuglanju i doprinos sportskom ugledu grada Rijeke; Gradsko kazalište lutaka Rijeka za izuzetne umjetničke dosege i posvećenost lutkarskom i edukativnom radu za djecu te Robert Funčić za izuzetan doprinos glazbenoj umjetnosti na području grada Rijeke.

Dobitnicima javnih priznanja nagrade će biti uručene na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, koja se planira održati na Dan grada Rijeke, 15. lipnja.

Sjednica Gradskog vijeća svibanj 2020

Gradsko vijeće raspravljalo o proračunu za 2019. godinu i reviziji poslovanja za 2018. godinu

Gradsko vijeće prihvatilo informaciju o poduzetim mjerama u vrijeme epidemije koronavirusa od posljednje sjednice

Prihvaćena je informacija o dodatnim mjerama koje je Grad Rijeka od posljednje sjednice poduzeo za olakšavanje poslovanja i života poduzetnicima i građanima u vrijeme proglašene epidemije koronavirusa. Između ostaloga, donesen je niz mjera usmjerenih poduzetnicima kojima nije zabranjen rad, ali su im znatno pali prihodi poslovanja, kao i oslobađanje plaćanja vrtića i boravka u cjelodnevnom i produženom boravku do 1. lipnja.

Stožer civilne zaštite Grada Rijeke i dalje radi, iako u smanjenom opsegu, budući da je najveći dio posla odnosi na izdavanje propusnica za napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka. Do ukidanja potrebe za izdavanjem propusnica, Stožer je zaprimio 26.800 zahtjeva, a pozitivno riješio 19.587 propusnica.

Kako je istaknuo gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, epidemija koronavirusa, kao i mjere pomoći poduzetnicima i građanima ostavit će traga i na gradskom proračunu. Analiza poslovanja za travanj pokazuje da je u proteklom mjesecu ostvaren je 31 milijun kuna manje u usporedbi s istim razdobljem protekle godine, a u svibnju se očekuje da će manjak biti još i veći, budući da mnogi poduzetnici počeli koristiti mjere pomoći tek od ovog mjeseca.

„Podnijeli smo zahtjev za korištenje beskamatnog kredita, međutim teško je reći koliko ćemo novaca dobiti, s obzirom da priliv ovisi o izračunu porezne uprave“, kazao je gradonačelnik Obersnel, dodavši kako će kredit trebati i vratiti, što će utjecati na cjelokupni proračun.

Izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu

Gradsko vijeće usvojilo je izvještaj o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu. Ukupni prihodi i primici ostvareni su u 2019. godini u iznosu od 952,9 milijuna kuna ili 85,5% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 889,2 milijuna kuna ili 81,1% godišnjeg plana. Iz navedenog proizlazi da je u 2019. godini ostvaren višak prihoda u iznosu 63.689.522 kuna, pri čemu je proračun ostvario višak prihoda u iznosu 68.525.043 kuna, a proračunski korisnici su ukupno ostvarili manjak u iznosu 4.835.521 kuna.

Na ostvarenje viška prihoda proračunskih sredstava u 2019. godini, koji će se koristiti za pokriće manjka iz prethodnih godina, u najvećoj mjeri je utjecalo ostvarenje 49,1 milijuna kuna prihoda po osnovi sporazuma s državom o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina te 12 milijuna kuna Ministarstva kulture za sufinanciranje programa Europske prijestolnice kulture. Kako su sredstva za EPK uplaćena 30. prosinca 2019. godine, nisu mogla biti utrošena u protekloj godini te su raspoređena za trošenje u 2020. godini temeljem današnje odluke Gradskog vijeća o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu.

Gradsko vijeće prihvatilo je izvještaj s 22 glasa za i 11 protiv. Tijekom rasprave svoje neslaganje s izvještajem istaknuli su klubovi vijećnika HDZ-a i Akcije mladih-Živog zida, kao i vijećnik Hrvoje Burić (Nezavisna lista Bura). Vijećnik Vedran Vivoda (Akcija mladih) i Kristjan Staničić istaknuli su kako izvješće pokazuje da je proračun bio nerazvojan i da se gradskim financijama nedovoljno učinkovito upravljalo. Dok je vijećnik Vivoda ukazivao na nedovoljno dobro pripremljene određene javne nabave, istaknuvši za primjer nabavku specifične opreme za Proizvodni park Torpedo, zbog kojih se produžuju rokovi za završetak projekta, vijećnik Staničić je istaknuo kako se neracionalno upravlja javnim novcem. Kao primjer je istaknuo što, unatoč činjenici što prihodi nisu ostvareni na razini planiranih, povećavaju sredstva za zaposlene ili materijalne troškove. Vijećnik Burić je naglašavao kako se iz godine u godinu u proračunu ponavljaju isti projekti, poput dječjeg vrtića na Rastočinama.

Vijećnica Tamara Martinčić je u ime kluba SDP-Laburisti-SDSS istaknula je kako se ne može reći da je proračun nerazvojan – Grad Rijeka ulaže značajna sredstva u kapitalne projekte, poput uređenja kompleksa Benčić te prednjači među gradovima u Hrvatskoj po osiguravanju bespovratnih sredstava iz EU fondova. Gradonačelnik Obersnel je napomenuo da su sredstva za zaposlene povećana zbog poštivanja kolektivnog ugovora u dječjim vrtićima, za koje se Grad Rijeka proziva da se u njih nedovoljno ulaže. Osvrnuvši se na javnu nabavu, istaknuo je kako Grad Rijeka nema problem s pripremom projekta ili provedbom nabave, već s zakonski dozvoljenom mogućnošću da se u svakom trenutku natječaja može podnijeti žalba i to čak i od strane tvrtki koje nisu sudionici natječaja.

S 21 glasom za, 11 protiv i 1 suzdržanim, usvojena su izvješća o izvršenju programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture te plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2019. godinu.

Andrej Poropat, Mirna Pavlović-Vodinelić i Vojko Obesnel

Andrej Poropat, Mirna Pavlović-Vodinelić i Vojko Obesnel

Državna revizija Gradu Rijeci dala uvjetno mišljenje o financijskoj reviziji poslovanja za 2018.

Gradsko vijeće prihvatilo je Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji poslovanja za 2018. godinu.  Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako se ne želi osvrtati na nalaze revizije, budući da u samom nalazu Državne revizije stoji i očitovanje Grada na svaku točku nalaza, od čega neki nalazi nisu prihvaćeni. Po službenoj dužnosti Državna revizija svoj nalaz šalje državnom odvjetništvu, koje potom ocjenjuje je li za neko postupanje Grada potrebna kaznena prijava, što se, kazao je gradonačelnik, nije dogodilo nikad za vrijeme njegova mandata.

Državna revizija može dati četiri vrste mišljenja su: bezuvjetno, uvjetno, nepovoljno i suzdržano. Uvjetno, koje je za 2018. godinu dobio i državni proračun, 11 ministarstava i 34 jedinice lokalne samouprave od 70-ak obuhvaćenih revizijom za tu godinu, znači da je stopa pogreške viša je od 2 %, ali pogreške pojedinačno ili skupno nemaju prožimajući učinak na točnost financijskih izvještaja, a poslovanje u manjoj mjeri nije obavljano u skladu s propisima.
„Svjestan sam da neke stvari u poslovanju moramo urediti na bolji način i zbog toga nalaz revizije postoji. Već sam odjelima zadao zadatke, kako bi izbjegli da se ubuduće ponavljaju neki nalazi, no neki će se nalazi ponavljati i dalje. Iz kancelarije je lako definirati što bi trebalo, ali život donosi neke druge okolnosti“, kazao je gradonačelnik Obersnel.

Vijećnik Josip Ostrogović je u ime Kluba vijećnika HDZ-a ukazao na niz nalaza Državne revizije, od toga da s prijašnjim zakupcima nisu pravodobno zaključeni novi ugovori o zakupu, da za dio potraživanja Grad nije poduzimao aktivnosti kako bi se naplatio, preko toga da Grad Rijeka nije poštivao ugovorene rokove plaćanja do toga da proračunski korisnik u kulturi nije na propisan način dostavio financijski izvještaj, da nisu uspostavljeni učinkoviti sustavi kontrola praćenja realizacije EPK programa ili da su neplanski potrošena sredstva dobivena iz državnog proračuna.

U ime kluba vijećnika Akcije mladih i Živog zida vijećnik Tihomir Čordašev je istaknuo kako se dio nalaza državne revizije poklapa s nalazima za Grad Zagreb, koji je također dobio uvjetno mišljenje. Vijećnik Hrvoje Burić (NL Bura) osvrnuo se na dio nalaza državne revizije koji se odnosi na najam zemljišta na Preluku, napominjući kako je Raiffaisen Consulting platio zemljište 2,5 milijuna eura, a Grad Rijeka je kroz najamninu izdvojio 3,5 milijuna kuna. Dodao je kako, da je Grad Rijeka, da je dignuo kredit, već bio vlasnik tog zemljišta.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako podaci koje navodi državna revizija imaju i svoju drugu stranu. Primjerice, Grad Rijeka nije provodio prisilne mjere naplate za višemilijunski dug brodogradilišta 3. maj, nije zbog duga komunalne naknade i komunalnog doprinosa blokirao račun NK Rijeke te je ostavio u jednom poslovnom prostoru bez plaćanja naknade Muzej djetinjska Peek&Poke. Osvrnuo se i na mišljenje državne revizije o tome da su neplanski potrošena sredstva dobivena iz državnog proračuna, podsjetivši na Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Rijeke za 2018. godinu, u kojoj stoji da su neutrošena sredstva prenesena u 2019. godinu i raspoređena za namjenu za koju su i dobivena.

Svečana zastava Grada Rijeke

Svečana zastava Grada Rijeke

Grad Rijeka dobio svečanu zastavu – trobojnicu

Uz službenu plavu zastavu s riječkim grbom u sredini, Grad Rijeka će se odsada predstavljati i svojom svečanom zastavom, kao još jednim načinim kojim se izražava pripadnost gradu.

Svečana zastava Grada je zastava koja je na prijedlog ondašnjeg Gradskog vijeća odobrena 1870. godine. Zastava je trobojnica vodoravnih pruga tamnog karmina, zlatnožute boje i ultramarina, u čijoj se sredini nalazi riječki povijesni grb. Svečana zastava Grada stalno će biti istaknuta na stendarcu na Trgu riječke rezolucije, kao i na drugim lokacijama u povodu raznih gradskih svečanosti.

Kako je u ime Liste za Rijeku kao predlagača dopune Odluke o grbu i zastavi Grada Rijeke kazao vijećnik Danko Švorinić, u grafičkom smislu zastava se naslanja na prijedlog Gradskog vijeća Grada Rijeke iz 2016. godine o izgledu službene zastave koji je tada jednoglasno usvojen. Odluka je dostavljena Ministarstvu uprave, koje je nakon dvije godine odbilo zahtjev Grada Rijeke za izmjenom izgleda gradske zastave pod obrazloženjem da se ne radi o jedinoj povijesnoj zastavi.

Od prijedloga iz 2016. godine svečana se zastava razlikuje u detaljima poput kraljevske krune s dvjema plavim vrpcama i natpisa ispod štita „Indeficienter“, koji nisu predloženi kao dijelovi službenog grba i zastave zbog pravila koje propisuje Pravilnik o postupku odobrenja grba i zastave.
„Kako je odbijenica Ministarstva uprave bila aljkavo sročena, Upravni sud je prošle godine predmet vratio Ministarstvu uprave na ponovno odlučivanje, a potom je Ministarstvo uprave donijelo rješenje prema kojem se od Grada Rijeke iznova tražilo da izmijeni odluku po nekoliko kriterija. I to novo rješenje, uvjeren sam, opet bi palo na Upravnom sudu“, kazao je Švorinić, istaknuvši kako u novoj odluci Ministarstvo uprave tvrdi da jedino državna zastava trobojnica te da prema pravilniku gradovi koriste u pravilu jednobojne zastave.

„U ime predlagatelja mogu reći da je potpuno neprimjereno da o legitimnim odlukama predstavnika grada naknadne odluke i intervencije o tome što bi bilo prikladno za riječki identitet, donosi komisija koju imenuje ministar, na temelju čijeg mišljenja ministarstvo onda ruši odluke Gradskog vijeća. Bez obzira na to u koliko centraliziranoj državni živjeli, mislim da o riječkom identitetu trebamo odlučivati u Rijeci, a ne u Zagrebu, i da gradski vijećnici jedini imaju mandat donijeti odluku kako će nam izgledati gradski simbol“, istaknuo je Švorinić, podsjetivši kako je o uvođenju svečane zastave provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Vijećnik Švorinić je ocijenio kako Ministarstvo uprave odluku Gradskog vijeća odbilo iz političkih razloga te je Lista za Rijeku stoga predložila svojevrsno prijelazno rješenje – svečanu zastavu kakvu ima velik broj jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj i za koju nije potrebno mišljenje Ministarstva uprave jer se ne radi o zakonskoj kategoriji.

Riječka trobojnica na pročelju Gradske vijećnice

Grad Rijeka već je ranije vješao riječku trobojnicu

Vijećnik Predrag Miletić (Lista za Rijeku) istaknuo je kako je jedna od primjedbi Ministarstva uprava bila da tu zastavu koristi iredentistička organizacija u Italiji, no Grad Rijeka s predstavnicima te udruge surađuje već trideset godina. Također, čelnik te udruge Amleto Vittorio Ballarini, je  za dugogodišnje napore u promicanju dijaloga i ugleda grada Rijeke 2016.g. od strane Gradskog vijeća dobio Zlatnu plaketa “Grb Grada Rijeke“.

Gradonačelnik Rijeke prihvatio je prijedlog uvođenja svečane zastave, složivši se da se ne radi o pitanju struke, već politike. Dodao je kako je ovo način da se trobojnica, koja je i ranije vješana te iz čijih su boja već izvedeni neki proizvodi i logotipi, unese u život grada.

U ime kluba vijećnika PGS-a vijećnica Ana Trošelj istaknula je kako PGS već dugo zalaže za povratak trobojnice kao službene riječke zastave.
„Bili bi puno sretniji kada bi pokušali priču o svečanoj zastavi, započetoj 2016. godine, izgurati do kraja i inzistirati na trobojnici, pa ako ne uspijemo, ići na ovo polurješenje“, kazala je Trošelj.

U ime kluba HDZ-a vijećnik Damir Popov upitao je zašto se inzistira na svečanoj zastavi i grbu na njoj kada Rijeka i ljudi koji žive u njoj imaju svoju legalnu i prihvatljivu zastavu i grb po načelu heraldike.
„Osobno držim da je gradonačelnik izložen političkom reketarenju određenog broja gradskih vijećnika, od kojih mu zavisi izglasavanje određenih odluka u Gradskom vijeću i to vijećnika koji prekomjerno favoriziraju identitet grada koji nije hrvatski, a koji se ovom gradu i autohtonom hrvatskom stanovništvu nameće neprihvatljivim metodama još od Austro-Ugarske nagodbe i tzv. riječke krpice iz 1868. i riječkog provizorija iz 1870. godine i traje sve do sloma Austro-ugarske nagodbe 1918. godine i nadalje do sloma fašizma i nacizma 1945. godine“, kazao je Popov, dok je o politizaciji prijedloga govorio i vijećnik Hrvoje Burić (NL Bura).

Vijećnica Ivona Milinović upitala je zašto je baš ova zastava, od svih riječkih zastava, baš ova, za koju je ocijenila da potiče povijesni revizionizam, izabrana da bude svečana, dok je vijećnik Josip Kukuljan (MOST) naglasio kako neće podržati odluku, smatrajući da ovako predložena zastava predstavlja samo dio krnji dio grada.

Vijećnik Akcije mladih Vedran Vivoda ocijenio je kako trobojnica predstavlja ponovno buđenje riječkog identiteta.

Gradonačelnik je tvrdnje da se radi o političkoj trgovini odlučno odbacio, podsjetivši da borba za riječku trobojnicu traje od uspostave Grada Rijeke kao jedinice lokalne samouprave 1993. godine te da je Gradsko vijeće tri puta prihvatilo trobojnicu kao riječku zastavu.

Za uvođenje svečane zastave glasovao je 21 vijećnik – vijećnici kluba vijećnika SDP-Laburisti-SDSS, kluba vijećnika PGS-a, kluba vijećnika HNS-a, kluba vijećnika HSU-IDS, kluba vijećnika Liste za Rijeku, nezavisni vijećnik Marinko Koljanin te vijećnik Vedran Vivoda (Akcija mladih). Protiv su bili vijećnici HDZ-a Josip Ostrogović, Damir Popov, Ivan Mencer i Dobrica Rončević, potom vijećnici Ivona Milinović, Josip Kukuljan (Most) te Hrvoje Burić (NL Bura), a suzdržani su bili vijećnici Tihomir Čordašev (Akcija mladih) i Filipa Capan (HDZ).

Suglasnost Rijeka sportu na moratorij na kredit

Usvojena je Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2020. godini. Odlukom se za tekuće i investicijsko održavanje u visini od 14,5 milijuna kuna te nešto više od 4 milijuna kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Kako bi se u ustanovama trenutno osigurali svi higijensko-sanitarni uvjeti, a posebice po povratku učenika u škole nakon prestanka provođenja nastave na daljinu, ovom odlukom svakoj osnovnoj školi dodatno osigurava 600,00 kn godišnje po razrednom odjelu.

Dana je suglanost Rijeka sportu da s poslovnom bankom potpiše ugovor o šestomjesečnom moratoriju na plaćanje kredita kojim je financirana rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata sporta i tehničke kulture u razdoblju 2008. – 2011. godine. Rijeka sport je zahtjev za moratorijem prema poslovnoj banci uputio u skladu s mjerama Vlade Republike Hrvatske i preporukama danim poslovnim bankama, a u sklopu ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica epidemije koronavirusa. S obzirom na to da se sredstva za podmirenje kredita osiguravaju u Proračunu Grada Rijeke, privremena obustava plaćanja glavnice kredita rezultirat će smanjenjem proračunskih rashoda u 2020. godini za iznos od 4.744.327,50 kuna.

Pokrenuta izrada Plana razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine

Gradsko vijeće prihvatilo je izvještaj o realizaciji Akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 2019. godinu.

Dvije ulice i tri stubišta na području Sveučilišnog kampusa, do sad neimenovana, dobiju svoje nazive. Tako su imenovane Ulica dr.sc. Ante Vukasa i dr.sc. Duja Vukasa i Ulica akademika Branka Fučića, kao i Stube Ljuba Pavešića, Stube dr. Vande Ekl te Stube akademika Nedjeljka Fabrija.

Usvojena je nova odluka o korištenju usluga i poslovnih prostora poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke.
Donesena je odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine.

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat obavijestio je na početku sjednice kako vijećnik Zvonimir Peranić u Gradskom vijeću nastavlja djelovati kao vijećnik Liste za Rijeku, dok je vijećnica Ivona Milinović istupila iz HDZ.

Zbog poštivanja protudepidemijskih mjera sprečavanja širenja zaraze koronavirusom, sjednica Gradskog vijeća održana je u dvorani Centra Zamet.