Gradu Rijeci je kroz Program transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa 2014.–2020. odobreno sufinanciranje 4 projekta: URBAN INNO, CERIecon, SLURP i ReSites sredstvima Europske unije. Ukupni proračun Grada Rijeke za ove projekte iznosi 778 073,69 eura, od čega su bespovratna europska sredstva 661.362,64 eura.

Izbor projekata koji će se sufinancirati odvijao se u dva koraka. U prvom koraku prijavljeno je 620 projekata, u drugi krug prošao je 91 projekt, a za sufinanciranje je odabrano tek 35 projekata, među ostalim i spomenuta četiri projekta Grada Rijeke. Naime, od početno prijavljenih projekata samo je za 5,6% projekata odobreno je sufinanciranje.

Projekti u kojima sudjeluje Grad Rijeka odnose se na područja unapređenja inovacijskog kapaciteta gradova i regija – URBAN INNO; unapređenja poduzetničkih vještina i kompetencija – CERIecon; smanjenja emisija CO2 u sektoru prometa – SLURP i jačanje kapaciteta za upravljanje okolišem – ReSites.

Projekti će se provoditi u razdoblju od 3 godine (2016. – 2019.)

Program transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa 2014.–2020. (Interreg Central Europe) u teritorijalnom smislu obuhvaća i pruža podršku regionalnoj suradnji između devet srednjoeuropskih država članica Europske unije. Osnovni cilj programa “Suradnja iznad granica kako bismo gradove i regije središnje Europe učinili boljim mjestima za život i rad“ postići će se provedbom pametnih rješenja koja pružaju odgovore na regionalne izazove u područjima inovacija, ekonomije s niskom razinom CO2, okoliša, kulture i prometa.

Ured Grada Rijeke
Suradnica za odnose s medijima
Iva Balen