Na gradonačelnikovom kolegiju donesena je odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje programa “Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u gradu Rijeci”, što je već drugi natječaj u posljednjih mjesec dana posvećen subvencijama Riječanima za energetsku obnovu kuća. Ujedno je donesena odluka o raspisivanju poziva za davanje broda Galeb u koncesiju.

Kako je kazao pročelnik Odjela za gospodarenje imovinom Vladimir Benac, već sutra raspisat će se Javni natječaj za prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje programa “Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u gradu Rijeci”, vrijedan oko 1,5 milijuna kuna. Naime, fond subvencije iznosi 750 tisuća kuna, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurava 600 tisuća kuna, a Grad Rijeka 150 tisuća kuna. Po kućanstvu se može ostvariti do 50% nepovratnih sredstava, odnosno maksimalno do 37.500,00 kuna, s time da se natječajem planira sufinancirati 20 kućanstava.

31_ kolegij 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putem programa sufinancirat će se ugradnja nove vanjske stolarije, povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće, povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova, povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline, kao i energetski pregled i energetski certifikat.

Natječaj će biti otvoren do 1. rujna, a riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako vrijeme raspisivanja natječaja nije ovisilo o Gradu Rijeci, već o Fondu za zaštitu okoliša.

U rujnu poziv za koncesionara broda Galeb
Tijekom rujna trebao bi biti raspisan poziv za prikupljanje ponuda za davanje u koncesiju za gospodarsko korištenja broda Galeb. Kako su kazali pročelnik Odjela za kulturu Ivan Šarar i gradonačelnik Obersnel, prijedlog raspisivanja poziva uslijedio je nakon dugotrajnih priprema, tijekom kojih je ustrojeno stručno povjerenstvo, koje je predložilo da Galeb ostane vezan uz obalu kao ploveći objekt, izrađena je studija opravdanosti davanja koncesije i ishodovane potrebne dozvole nadležnih tijela, budući da se ne radi samo o kulturnom dobru, već i o brodu, što je iziskivalo ishođenje različite vrste dokumentacije.

Od 4,500 m2 korisne površine broda, u koncesiju će se dati 3,500 m2površine, s time da će se od te površine 3,000 m2 moći koristiti za komercijalne svrhe, a 500 m2 mora ostati muzejski prostor. Što se tiče komercijalnih prostora, koncesionar može urediti smještajne, ugostiteljske, kongresne i rekreacijske sadržaje, a pročelnik Šarar je istaknuo kako su planovi upotrebe prostora, koji su sastavni dio materijala za Gradonačelnikov kolegij, tek prijedlog na koji način koncesionar može iskoristiti dijelove Galeba koji se nude na komercijalno korištenje.

Brod Galeb će se dati u koncesiju na 30 godina. Procijenjena vrijednost koncesije iznosi 10,3 milijuna eura, s time da će budući koncesionar imati dvije godine počeka na varijabilni dio naknade, koji iznosi 3% od očekivanog, odnosno ostvarenog ukupnog prihoda od obavljanja djelatnosti za koncesiju na kulturnom dobru. Pročelnik Šarar izrazio je uvjerenje da će uvjeti koncesije biti zanimljivi poduzetnicima.

Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako je višestruka dobit od davanja broda Galeb u koncesiju, budući da se neće dobiti samo još jedan gospodarski subjekt u Rijeci, već i muzejski prostor, u kojem će biti prezentirani prostori u kojem je boravio Josip Broz Tito i dio posade, kao i dio strojarnice, koja pruža zanimljivu priča iz povijesti pomorstva. Brod Galeb najvjerojatnije će biti vezan na Riječkom lukobranu, u visini nedavno obnovljenih lučkih dizalica.

31_ kolegij 2

Uspješno provođenje postupaka legalizacije u Rijeci
Do 30. lipnja Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje od ukupno zaprimljenih 8653 zahtjeva za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada riješio je 2428 predmeta ili 28,06 %. U prvih šest mjeseci riješen je 1021 predmet odnosno prosječno 170 predmeta na mjesec, što je u okviru plana, prema kojem bi se većina predmeta riješila do kraja 2015. godine, a ostatak tijekom 2016. godine. Pored riješenih 2428 zahtjeva trenutno je u obradi još 1027 predmeta za koje je postupak u tijeku, što znači da je dosada obrađeno 3455 zahtjeva, odnosno 40% od ukupno zaprimljenih zahtjeva.

“Grad Rijeka je po broju obrađenih zahtjeva daleko iznad prosjeka Hrvatske i većine gradova i županija,” zaključila je pročelnica Ljiljana Buljan, dok je gradonačelnik Obersnel dodao kako se poslovi na legalizaciji objekata odvijaju bez utjecaja na redovan posao gradske uprave.

U postupak legalizacije je uključen i Odjel za komunalni sustav, na temelju čijih je rješenja za naknadu za legalizaciju te komunalni doprinos u gradski proračun do sada uplaćeno nešto više od 7 milijuna kuna.

Veliko zanimanje poduzetnika za subvencije
Zbog izuzetno velikog broja poduzetnika koji su podnijeli zahtjev za dodjelu potpora po Javnom pozivu za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva iz Općeg programa mjera poticaja razvoja poduzetništva, nakon nešto manje od mjesec i pol dana od otvaranja poziva svih 2 milijuna kuna osiguranih za subvencije je realizirano. Prema riječima pročelnika Odjela za poduzetništvo Andrije Vitezića, najviše sredstava, oko 660 tisuća usmjereno je na subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme, a konačni iznos sredstava uloženih u dugotrajnu imovinu trostruko je veći.

Poduzetnicima su bile vrlo zanimljive i mjere subvencioniranja uvođenja sustava i aplikacija podrške pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju, kao i subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika, mjera putem koje su otvorena 63 nova radna mjesta.

Pristupanje Udruzi Hrvatski klaster konkurentnosti ICT industrije
Gradskom vijeću upućen je prijedlog odluke o pristupanju Grada Rijeka Udruzi Hrvatski klaster konkurentnosti ICT industrije, što će Gradu Rijeci omogućiti umrežavanje s privatnim i znanstveno-istraživačkim sektorom u cilju razvoja novih visoko tehnoloških proizvoda, pristup EU financiranju za ostvarivanje projekata, kao i primjenu novih rješenja za tzv. pametne gradove.