Izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente Gradsko je vijeće proširilo listu građevina na koje se ta odluka odnosi, pa je tako Luka Rijeka postala obveznik plaćanja spomeničke rente za lučka skladišta. Premda je bilo govora da bi lučka skladišta trebalo izostaviti s toga popisa, prvenstveno iz razloga visoke spomeničke rente koju bi Luka Rijeka trebala plaćati, ocijenjeno je da su pritužbe upućene na krivu adresu, budući da je do uvrštenja skladišta na listu kulturno zaštićenih dobara došlo rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a ne Grada Rijeke.

Spomenička renta

Naime, s obzirom na činjenicu da su rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske Lučka skladišta dobila svojstvo nepokretnog kulturnog dobra i time preventivno  zaštićena, lista objekata obuhvaćenih spomeničkom rentom proširena je na lučka skladišta broj 12. i 15. na Budimpeštanskom pristaništu, te broj 18., 19., 20. i 21.,  na Praškom pristaništu kao i na kompleks bivše Tvornice Rikard Benčić.
Kritike na proširenje liste građevina obuhvaćenih spomeničkom rentom na lučka skladišta, uputio je Bojan Hlača, kazavši kako će spomenička renta koju bi Luka Rijeka trebala plaćati, godišnje iznositi 3,1 milijun kuna. Kao dodatne argumente zbog kojih Luka ne bi trebala plaćati spomeničku rentu naveo je da se radi o prostoru ograničenog pristupa te zoni u kojoj se ne obavlja nikakva djelatnost. Alan Šustić upozorio je da će usvajanjem ove odluke Luka Rijeka biti dodatno financijski opterećena, naglasivši da je svima u interesu da Luka Rijeka funkcionira.

Odgovarajući na primjedbe, Lidija Flas podcrtala je činjenicu da je riječ o poštivanju Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kojim se reguliraju pitanja vezana uz spomeničku rentu, kao i rješenju Ministarstva kulture koje je navedene građevine stavilo pod zaštitu. Slično je rekao i gradonačelnik, naglasivši da nije dilema jesu li skladišta kulturno dobro ili nisu, jer ih je takvima već proglasilo nadležno Ministarstvo, te je stoga adresa na koju ovakve prigovore treba uputiti Ministarstvo kulture, a ne Grad Rijeka. „Mi tu ništa ne možemo, napraviti nego poštovati registar nepokretnog kulturnog dobra“, zaključio je gradonačelnik. Vijećnici su pozdravili uvođenje obročnog plaćanja rente, kojim iznos prvog obroka utvrđen rješenjem dospijeva na naplatu u roku od petnaest dana od dana dostave rješenja, a preostali iznos se raspoređuje na jednake mjesečne obroke, od kojih svaki dospijeva na naplatu zadnjeg dana tekućeg mjeseca.

9. sjednica Gradskog vijeća

Energu koncesija za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije na području grada Rijeke

Koncesija za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije na području grada Rijeke

Gradsko vijeće je dalo koncesiju za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije na području grada Rijeke TD ENERGO d.o.o. Rijeka, na rok od 30 godina, uz godišnju naknadu u iznosu od 100 tisuća kuna. Odgovarajući na upit vijećnika Kirina što će se dogoditi u slučaju privatizacije Energa, član Poglavarstva zadužen za komunalni sustav Darko Crnković istaknuo da bi budući da je riječ o važnom trgovačkom društvu, Energo trebao ostati u većinskom vlasništvu Grada Rijeke. Obersnel je dodao da ova odluka ne isključuje mogućnost davanja koncesije i drugima, te da će se natječaj ponovno biti raspisan kada i drugi budu imali licencu za opskrbu toplinskom energijom.

Briga za kućne ljubimce

Usvajajući odluku o uvjetima i načinu držanja pasa, načinu postupanja s neupisanim psima te s napuštenim i izgubljenim životinjama, vijećnici su istakli potrebu povećanja ovlasti i nadležnosti komunalnih redara, čime bi zasigurno unijelo više reda u odnosu građana prema gradskoj imovini i kućnim ljubimcima. Da komunalni redari nemaju dovoljno ovlasti najbolje govori činjenica da ne smiju zatražiti niti osobne isprave od pojedinaca. Potrebu uvođenja više reda što se tiče držanja kućnih ljubimaca istaknuo u uvodnom izlaganju član Poglavarstva Darko Crnković navodeći da prema podacima Veterinarske stanice u Rijeci ima registriranih 4100 pasa, dok se njihov stvarni broj kreće oko 7000. Pritom se misli isključivo na udomljene pse.

9. sjednica Gradskog vijeća

Rijeka dobila Ulicu Ivana Pavla II.

Imenovan Odbor za javna priznanja

U Odbor za javna priznanja, uz Doroteu Pešić Bukovac, Ivana Ivaniša, Alana Šustića, Ivana Lenca, Željka Glavana i Milana Šušnjara, imenovani su Mihovil Dorčić iz reda dobitnika Nagrade Grada Rijeke za životno djelo, Anton Škrobonja iz reda dobitnika Godišnje nagrade Grada Rijeke i mons. Dinko Popović iz reda dobitnika Zlatne plakete “Grb Grada Rijeke”.

Ulica Ivana Pavla II

Usvojen je i prijedlog kojim se dosad neimenovana ulica, koja se proteže od raskrižja Ciottine ulice i Ulice Slaviša Vajnera Čiče, poznata kao „Nova Ciottina ulica“, a koja obuhvaća i zgradu Riječke nadbiskupije, imenuje Ulicom Ivana Pavla II.

Aktualni sat

Vijećnik Željko Glavan tražio je objašnjenje od gradonačelnika zbog čega je Grad Rijeka izdvojio 150 tisuća kuna za prošlotjednu izvedbu Bregovićeve opere “Karmen sa sretnim završetkom”, u HNK Ivana pl. Zajca. Glavan je to ocijenio kulturocidom, jer po njemu takvoj predstavi nije bilo mjesto u riječkom kazalištu. Obersnel je pojasnio da je odluku o izvođenju predstave zajednički donijelo Poglavarstvo izrazivši time povjerenje odluci intendantice, te da su sporna izdavanja novčanih sredstava sponzorskim ugovorima smanjena za 50% . Ukupni trošak Grada za predstavu je na koncu iznosio 70 tisuća kuna, a time je omogućeno da se ulaznice za predstavu, koja je izvedena u brojnim europskim kazalištima, prodaju po cijeni uobičajenoj za premijerne izvedbe u Kazalištu.

Na Glavanov upit, gradonačelnik je potvrdio da je Grad Rijeka zainteresiran za kupnju broda Galeb, kazavši kako je riječ o brodu koji je posebno vezan za Rijeku budući da je u riječkoj luci bio potopljen te nakon Drugog svjetskog rata podignut s dna. Brod Galeb prepoznat je u cijelom svijetu kao mjesto okupljanja značajnih svjetskih političara, a trenutno se nalazi i pod zaštitom Ministarstva kulture kao kulturno dobro, kazao je Obersnel, dodavši da bi zbog izrazite kulturne i povijesne vrijednosti brod trebalo sačuvati u Rijeci.