Mjesni odbor Brajda-Dolac površine je 41,26 ha i ima 4.085 stanovnika.

Povezane novosti

Petak, 12. veljača 2016.

Lokacije mobilnih reciklažnih dvorišta

Grad Rijeka i Komunalno društvo Čistoća, kao nadogradnju sustava odvojenog prikupljanja otpada, uveli su mobilna reciklažna dvorišta. Mobilna reciklažna dvorišta bit će na području grada Rijeke postavljena na 24 lokacije prema unaprijed određenom rasporedu. Predviđeno je da dvorište na svakom lokalitetu radi 14 dana, nakon čega se premješta na sljedeću lokaciju. Mobilno reciklažno dvorište je…

Više informacija

Srijeda, 10. veljača 2016.

Izvješće o radu VMO Brajda-Dolac za 2015. godinu

Vijeće MO Brajda-Dolac je na svojoj 18. sjednici, održanoj 10. veljače 2016. godine, jednoglasno usvojilo Izvješće o radu VMO Brajda-Dolac za 2015. godinu. Izvješće možete pogledati u nastavku teksta: Izvješće o radu VMO Brajda-Dolac za 2015. godinu Godišnje izvješće o radu VMO Brajda-Dolac za 2015. godinu – prezentacija

Više informacija

Utorak, 22. prosinac 2015.

Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području MO Brajda-Dolac za 2016. godinu

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na 22. sjednici održanoj 22. prosinca 2015. donijelo Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2016. godini. Za Mjesni odbor Brajda-Dolac predviđeno je ukupno 213.000,00 kuna. Za koje prioritete su raspoređena sredstva i u kojem iznosu možete pogledati u nastavku članka. Ovim planom utvrđuje se raspodjela…

Više informacija

Srijeda, 9. prosinac 2015.

Financijski plan VMO Brajda-Dolac za 2016. godinu

VMO Brajda-Dolac je na svojoj 16. sjednici, održanoj 9. prosinca 2015. godine, usvojilo Financijski plan za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu. Detaljni Financijski plan možete pogledati u nastavku članka: Financijski plan za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Više informacija

Četvrtak, 15. listopad 2015.

Dinamički plan realizacije programskih aktivnosti Vijeća MO Brajda-Dolac za 2016. godinu

Vijeće MO Brajda-Dolac je na svojoj 12. sjednici, održanoj 15. listopada 2015. godine, donijelo Program rada VMO za 2016. godinu. U 2016. godini biti će realizirani programi: Dani MO Brajda-Dolac, Doček Djeda Božićnjaka, programi iz domene sporta te zdravstva i socijalne skrbi. U nastavku teksta možete pogledati Dinamički plan realizacije programskih aktivnosti Vijeća MO Brajda-Dolac…

Više informacija